Uudised – veebruar 2019

Traumeerivat olukorda kogenud lapsel on kahekordne vaimsete häirete kujunemise risk

Traumeeriva olukorra – eluohtliku situatsiooni, vigastuse, seksuaalse väärkohtlemise – kogemisel lapseeas on sageli tõsised tagajärjed kogu eluks.

Ühendkuningriigi uurijad intervjueerisid telefonitsi 2232 Inglismaal ja Walesis 1994–1995. a sündinud teismelist, kui nad olid saanud 18 a vanaks. Küsitleti läbielatud traumeerivate olukordade, esinenud vaimsete häirete, eluga kohanemise ja arsti poole pöördumiste kohta.

Ilmnes, et 31,3% vastanutest oli kogenud mingit traumeerivat situatsiooni ja neist 25%-l oli diagnoositud posttraumaatiline stressihäire (TSH). Sealjuures oli ligi kolmveerandil seksuaalse väärkohtlemise all kannatanul olnud TSH. Traumeerivat olukorda kogenenud teismelistel oli võrreldes seda mittekogenud eakaaslastega kaks korda sagedamini depressiivseid (25%) ja ärevushäireid, suhtlemishäireid (23%), sõltuvust alkoholist või narkootikumidest (25%). Neil oli sagedamini õppimisraskusi ning suitsiidse käitumise ilminguid. Suurem hilisemate vaimsete häirete kujunemise oht oli neil, kel oli olnud TSH. TSH tõttu olid ravile pöördunud vaid üksikud.

Uuring kinnitab vajadust rohkem tähelepanu pöörata traumeerivaid olukordi kogenud lastele ja neid varakult aidata.

 

Refereeritud

Lewis SJ, Arseneault L, Caspi A et al. The epidemiology of trauma and post-traumatic stress disorder in representative cohort of young people in England and Wales. Lancet Psychiatry 2019;3:247–56.