Uudised – mai 2019

Kas statiinid on tõhusad kardiovaskulaarsete haiguste esmases preventsioonis?

Statiinid – 3hüdroksü-3metüülglutarüül koensüüm A reduktaasi inhibiitorid – on vere lipiidisisaldust langetavate ravimite rühm. Vere üldkolesterooli ja LDL-kolesterooli sisalduse tõusu peetakse üheks oluliseks kardiovaskulaarsete haiguste riskiteguriks ning statiinid on laialdaselt kasutusel mitmesuguste kardiovaskulaarsete häirete ravis ja sekundaarses preventsioonis.

Iiri Vabariigi Dublini ja Galway ülikoolide teadlased analüüsisid rahvusvahelistes andmebaasides avaldatud süstemaatiliste ülevaadete tulemusi statiinide efektiivsusest kardiovaskulaarsete haiguste, sealhulgas insuldi primaarses preventsioonis.

Publikatsioone analüüsides ilmnes, et enamikes statiinide efektiivsust käsitlevates ülevaadetes olid kaasatud ka vaatlusalused, kel olid juba esinenud kardiovaskulaarsete häirete episoodid. Ainult kolmes süstemaatilises ülevaates, kus kokku oli kaasatud 212 920 vaatlusalust, oli analüüsitud statiinide mõjusust vaid kardiovaskulaarste häirete esmases preventsioonis. Kõigis kolmes ülevaates ilmnes mõningane üldsuremuse vähenemine statiinide toimel (riskisuhted 0,91, 0,85, 0,92). Sealjuures olid statistiliselt usaldusväärsed andmed üldsuremuse vähenemisest statiinide toimel vaid ühes ülevaates ja keskmise kardiovaskulaarse riskiastmega isikute hulgas. Andmed kardiovaskulaarse suremuse ja haigestumise (südameinfarkt, insult) ennetamise kohta statiinidega ravitutel olid analüüsitud materjalis vastuolulised ja statistiliselt mitteusaldusväärsed. Samuti oli kaasatud vaatlusalustel erinev kardiovaskulaarne riskiaste, mistõttu olid andmed statiinide osast kardiovaskulaasete häirete primaarses preventsioonis varieeruvad ega olnud statistiliselt usaldusväärsed.

Uuringu tulemusi arvestades soovitavad autorid statiinide ordineerimisel preventsiooni eesmärgil lähtuda konkreetse patsiendi kardiovaskulaarse riski astmest, kalkuleerida, mil määral võiks statiinravi toimel väheneda patsiendi absoluutne kardiovaskulaarne risk, ning arvestada võimalike kõrvaltoimete mõju patsiendile.

 

Refereeritud

Byrne P, Cullinan J, Smith A, Smith SM. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease: an overview of systematic reviews. BMJ Open 2019;9.e023085.