Uudised – august 2018

Kuumalaine ja tervis

Tänavune suvi on tavapärase Eesti suve kliimaoludega võrreldes olnud väga kuum ja kuiv. Kuumalaine on tabanud ka Põhja-Ameerikat, pea kogu Euroopat ja paljusid maid Aasias.

Kuumalaineks peavad meteoroloogid olukorda, mil päevane maksimaalne temperatuur ületab 5 kraadi võrra antud piirkonnas aastatel 1961–1990 mõõdetud keskmist päevast maksimaalset temperatuuri viiel või enamal päeval. Viimastel aastatel esineb kuumalaineid sagedamini ja need on tugevamad.

Pikemat aega püsivat kõrget välistemperatuuri talub inimene halvasti. Sagenevad mitmed kuumast põhjustatud tervisehäired – kurnatus, kuumarabandus, lihaskrambid, tursed, kalduvus sünkoobile. Südame- ja kopsukahjustusega haigetel haigus dekompenseerub, kasvab suremus nendesse haigustesse. Raskemini taluvad kuumust eakad ja krooniliste haigustega isikud. Kuumalained põhjustavad ka olulist kahju põllumajandusele, sagenevad maastikupõlengud.

Kogu maailma inimkond on vähe kohastunud taluma suurt kuumust, eriti linnades. Näiteks Londonis on sel aastal kuumalaine tõttu üle 75aastaste isikute ja hooldekodude elanike suremus kolm korda suurem kui varasematel aastatel ning Jaapanis hospitaliseeriti eelmisel kuul kuumarabanduse tõttu 22 000 inimest. Lisaks vanuritele kahjustab kuumalaine enam üksi elavaid ja vaesemaid inimesi. Neil on raske tasuda vee ja elektri eest jahutusseadmete kasutamiseks.

Tänu globaalsele kliima soojenemisele prognoositakse ka tulevikus kuumalainete sagenemist kogu maailmas. Juba praegu on vaja astuda samme, et kuumaga paremini toime tulla. Ühendkuningriigi keskkonnaorganisatsioonid esitasid juuli lõpul valitsusele raporti soovitatud meetmetega kuumakahjustuste vähendamiseks. See sisaldab soovitusi ehitiste kohandamiseks, veevarustuse parandamiseks, linnades rohealade suurendamiseks ja palju muud. On paradoksaalne, et praegu ruumide jahutamiseks kasutatavad seadmed töötavad elektri jõul ja elektri tarbimine kuumal ajal suureneb, kuid enamik elektrienergiat toodetakse praegu fossiilsete kütuste põletamisel. Viimast peetakse peamiseks kliima soojenemise põhjuseks. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt elektri tootmiseks on inimkonna ellujäämise oluline garantii.

Refereeritud

Editorial Heatweaves and health. Lancet, 2018 DOI:https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)30434-3.