Uudised – november 2020

Aspiriin COVID-19 raviskeemis?

Aspiriin on tuntud kui antiagregant ja seda kasutatakse laialdaselt südame-veresoonkonnahaiguste sekundaarseks ennetuseks. Tõestatud on, et COVID-19 nakkuse korral esineb raskes seisundis haigetel veres hüperkoagulatsioon, ummistuvad ka kopsude väikesed veresooned ja kujuneb hüpokseemia, kopsude kunstliku ventilatsioon vajadus. Kirjanduses on vähe andmeid aspiriini tõhususest kriitilises seisundis COVID-19 haigete ravis.

USA Marylandi ülikooli teadlaste uuringus ilmnes, et COVID-19 patsientide ravi aspiriiniga väikestes doosides (75–150 mg) 7 päeva jooksul enne hospitaliseerimist või hospitaliseerimisjärgse esimese 24 tunni jooksul vähendas nendel haigetel kopsude kunstliku ventilatsiooni vajadust, intensiivravi osakonda paigutamise vajadust ning suremust haiglas võrreldes patsientidega, keda ei ravitud aspiriiniga.

Vaatluse all oli 412 COVID-19 patsienti. Neist 98 (23,7%) raviti aspiriiniga, ülejäänud 314 aspiriini ei saanud. Kopsude kunstlikku ventilatsiooni vajas 35,7% aspiriinigrupi patsientidest ning 48,4% aspiriiniga mitte ravitutest, intensiivravi osakonda paigutati 38,8% aspiriinigrupi patsientidest ja 51,0% patsientidest, keda ei ravitud aspiriiniga. Haiglasisese surma oli risk oli aspiriinigrupi patsientidel oluliselt väiksem.

Autorid tunnistavad, et tegu on piiratud osavõtjate arvuga vaatlusuuringuga ja lõplikke järeldusi aspiriini COVID-19 kulgu leevendavast mõjust selle põhjal veel teha ei saa. Kindlasti on vajalikud edasised uuringud.

Refereeritud

Chow HC, Khanna AK, Kethireddy S et al. Aspirin use is associated with decreased mechanical ventilation, ICU admission, and in-hospital mortality in hospitalized patients with COVID-19. Anesth Analg 2020 doi: 10.1213/ANE.0000000000005292.