Toimetus

Ülla Linnamägi, peatoimetaja (Editor in Chief), MD, PhD

Väino Sinisalu, meditsiinitoimetaja (Scientific Editor), MD, PhD

Pilvi Ilves, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Ruth Kalda, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Tanel Laisaar, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Peep Talving, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Margus Punab, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Anneli Uusküla, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Urve Pirso, keeletoimetaja (Language Editor)

Ester Jaigma, keeletoimetaja (Language Editor)

Reile Juhanson, abitoimetaja (Assistant Editor)

Keily Ehasalu, projektijuht (Project Manager)

Kadri Kingsepp, müügijuht (Sales Manager)