Ajalugu

Ajakiri Eesti Arst ilmub alates 1922. aastast. Aastatel 1922–1940 ilmus ajakiri Eesti Arstide Seltside Liidu väljaandel 12 numbrit aastas. Saksa okupatsiooni aastatel 1941–1944 ilmus ajakiri ebaregulaarselt Akadeemilise Arstiteaduse Seltsi väljaandel.

Pärast sõda ajakirja regulaarne väljaandmine katkes, aastatel 1954–1957 ilmus kokku kuus eestikeelset arstiteaduslike artiklite kogumikku pealkirja all Nõukogude Eesti Tervishoid.

Alates 1958. aastast hakati regulaarselt välja andma teaduslikku eestikeelset üldmeditsiinilist ajakirja Nõukogude Eesti Tervishoid, mis ilmus kuus numbrit aastas Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi ajakirjana. Alates 1989. aastast on ajakiri jällegi kandnud nime Eesti Arst. Kirjastuse Perioodika väljaandena ilmus ajavahemikul 1989–1999 kuus numbrit aastas. Alates 2000. aastast on Eesti Arsti kaubamärgi omanik Eesti Arstide Liit, ajakirja väljaandmiseks moodustati Eesti Arsti OÜ. Arstide liit oli algul osaühingu enamusosakute omanik ja hiljem osakute ainuomanik. Alates 2000. aastast on ilmunud 12 ajakirjanumbrit aastas.

Alates 2008. aastast on ajakirja väljaandjaks OÜ Celsius Healthcare.

Kogu oma ajaloo vältel on ajakiri ilmunud eestikeelse teadusliku meditsiiniajakirjana, kandes edasi neid eesmärke ja tõekspidamisi, mida peeti silmas ajakirja loomisel.

Ajakirjal on olnud järgmised peatoimetajad:

1922–1928 prof Siegfried Talvik,

1929–1944 prof Albert Valdes,

1958–1964 A. Nordberg,

1965–1999 Oku Tamm (med-knd),

2000–2010 Väino Sinisalu (med-knd),

2010–2013 Andres Soosaar,

alates 2013 Ülla Linnamägi.

 

Kirjandus

1. Käbin J. Eesti Arstide Seltsi ajaloost. Eesti Arst 1989;4:277–80.

2. Kutsar K. „Eesti Arst“ 1922–1940. Eesti Arst 1989;1:5–16.

3. Tomberg T, Sinisalu V. Eesti Arst – üldmeditsiiniline teadusajakiri. Eesti Arst 2004;83(12):802–5.

4. Kaasik A-E. 85 aastat Eesti Arsti. Eesti Arst;86(9):611–3.