Serotoniini tagasihaaret pärssivad antidepressandid võivad soodustada vägivaldsust alla 25aastatel meestel ja naistelUudised – oktoober 2015

Serotoniini tagasihaaret pärssivaid antidepressante (SSRI) määratakse sageli. Samuti uuritakse intensiivselt nende kõrvaltoimeid, kuid andmed selle kohta, et nad soodustaksid vägivaldsust, on vastandlikud. Stockholmi ja Oxfordi teadlaste ühises uurimistöös kasutati Rootsi ravimite kasutamise registri andmeid, mida võrreldi vägivallajuhtumite registri andmetega, et selgitada SSRI-de võimalikku vägivaldsust soodustavat mõju. Aastatel 2006–2009 määrati Rootsis SSRI 856 493 isikule. Neist kokku …

Prognoos järgi kasvab 2030. aastaks kroonilisest haigusest põhjustatud halvenenud töövõimega tööealiste inimeste arv kolmandiku võrraUudised – oktoober 2015

WHO andmeil kasvab kogu maailmas kroonilisi haigusi põdevate inimeste arv. See on suur koormus majandusele, väheneb väärtusi tootvate inimeste arv ning kasvavad meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna kulutused. Austraalia teadlased prognoosisid, millised muutused võivad 2030. aastal olla võrreldes 2010. aastaga töövõimelises eas inimeste (vanuses 45–64) osalemises tööturul ning milline on nende muutuste mõju sisemajanduse koguproduktile Austraalias. Nad …

Kas suukaudne ravi suures annuses metüülprednisolooniga hulgiskleroosi retsidiivi ravis on niisama tõhus kui veenisisene?Uudised – september 2015

Hulgiskleroosi retsidiivi ravis soovitatakse kasutada veenisiseselt manustatavat metüülprednisolooni – see aga on ebamugav ja kallis. 2015. aasta juunis avaldati uuring, kus hinnati metüülprednisolooni suukaudse manustamise efektiivsust võrreldes veenisisese manustamisviisiga. Tegemist oli juhuslikustatud topeltpimeuuringuga 13 hulgiskleroosikeskuses Prantsusmaal. Uuringusse kaasati 18–55aastased patsiendid, kellel oli viimase 15 päeva jooksul esinenud hulgiskleroosi retsidiiv (vähemalt ühepunktiline tõus Kurtzke skaalal). Patsiendid …

Kas täiskasvanute aktiivsus- ja tähelepanuhäire on lapseeas algav arenguline häire?Uudised – september 2015

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (attention deficit hyperactivity disorder ehk ADHD) on psüühikahäire, mille sümptomid on tähelepanuvõime puudulikkus, püsimatus ja impulsiivsus. Üldlevinud arvamuse kohaselt on täiskasvanute aktiivsus- ja tähelepanuhäire lapseeas alanud arenguline häire, kuid üheski prospektiivses longitudinaalses uuringus ei olnud seni täiskasvanud ADHDga patsientide lapseiga kirjeldatud. Refereeritud uuringu autorid on avaldanud ühes kohordis täiskasvanueas diagnoositud ADHD-juhtude tagasivaatava …

Sisukord