Prootonpumba inhibiitorid vähendavad seedetrakti verejooksu riski suukaudsete antikoagulantidega ravitud haigetel Uudised – detsember 2018

Suukaudseid antikoagulante kasutatakse laialdaselt kardiovaskulaarsete tüsistuste ennetuses. Sagedasti on ravi tüsistuseks seedetrakti ülemise osa verejooks. USA Vanderbilti ülikooli teadlased püüdsid välja selgitada prootonpumba inhibiitorite (PPI) efektiivsust seedetrakti verejooksu riski vähendamisel suukaudsete antikoagulantidega ravitud haigetel. Aastatel 2011–2015 tehtud retrospektiivses kohortuuringus osales 1 713 183 haiget, 56% neist olid naised, 75%-l oli antikoagulantravi näidustuseks kodade fibrillatsioon. Patsiente raviti …

Tartu Ülikooli kliinilise genoomika ja personaalmeditsiini professori Alireza Fazeli inauguratsiooniloeng „Esimene keel, mida oskasin: rakkudevahelise suhtluse uus ajastu“ Uudised – november 2018

Olete oodatud Tartu Ülikooli kliinilise genoomika ja personaalmeditsiini professori Alireza Fazeli inauguratsiooniloengule „Esimene keel, mida oskasin: rakkudevahelise suhtluse uus ajastu“ teisipäeval, 4. detsembril kell 16.15 ülikooli aulas. Loeng on inglise keeles. Keel on kahe indiviidi vahelise suhtluse vahend. Keele abil antakse edasi infot, tekitades vastuvõtjas reaktsiooni uue teabe suhtes. Keelel on mitu vormi: sõnad, märgid, …

Kirurgilised protseduurid ja üldanesteesia varajases lapseeas ei mõju negatiivselt lapse arengule Uudised – november 2018

Kirjanduses on andmeid, et valulikud kirurgilised protseduurid lapseeas ja üldanesteetikumid võivad kahjustada lapse arenevat aju ja seega ka lapse arengut. Vähe on seda probleemi käsitlevaid kliinilisi uuringud. Kanada teadlased uurisid operatiivse vahelesegamise ja üldanesteesia mõju koolieelses eas laste arengule kaksikute näitel. Vaatluse all oli 10 897 kaksikutepaari, 21 794 last keskmises vanuses 5,7 eluaastat, neist …

Psüühikahäired raske trauma järel Uudised – november 2018

Raske trauma on nooremate inimeste hulgas sagedasim surma ja puude põhjus. Sagedased on ka traumajärgsed psüühikahäired. Austraalia andmeil esinevad raske trauma järel elukvaliteeti halvendavad psüühikahäired kolmandikul patsientidest. Kanada Ontario provintsi traumaregistri ja haiguste andmebaasi andmeil jälgiti aastatel 2010–2015 ravitud 19 358 traumapatsiendi pöördumisi psühhiaatrilise abi saamiseks. Uuritud kohordil analüüsiti psüühikahäirete esinemist 5 aastat enne ja …

Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamine raseduse ajal suurendab raseduse katkemise riski Uudised – november 2018

Mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid (NSAID) kasutavad sagedasti ka rasedad. Kirjanduses on andmeid, et nende ravimite kasutamine raseduse ajal suurendab raseduse katkemise ohtu. USA-s tehtud prospektiivses uuringus jälgiti 1097 rasedat, kel uuringusse kaasamise ajal oli rasedus kestnud keskmiselt 39 päeva. Uurimisalused jaotati 3 gruppi: 1) rasedad, kes enne rasestumist ja raseduse ajal kasutasid regulaarselt NSAID-e; 2) rasedad, …

Steroidisüst või randmeliigese lahastamine karpaalkanali sündroomi raviks Uudised – november 2018

Karpaalkanali sündroom põhjustab käevalu, tundlikkus- ja motoorikahäireid, häirides oluliselt patsiendi igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti. Konservatiivsete ravivõtetena on kasutusel nii steroidisüst karpaalkanalisse kui ka randmeliigese lahastamine ööseks. Viimati mainitud meetodi efektiivsuse kohta puuduvad platseebokontrollitud uuringud, samuti ei ole ühest hinnangut steroidisüstide pikemaaegsele ravitoimele. Ühendkuningriigis 25 esmatasandi arstiabikeskuse osavõtul tehtud randomiseeritud uuringus hinnati steroidisüstide või randmeliigese lahastamise …

Sisukord