Ka pikaajaline väikestes doosides aspiriini tarvitamine ei suurenda ajusisese veritsuse riskiNews – detsember 2017

Väikestes doosides (75–300 mg päevas) aspiriini kasutatakse laialdaselt ajuinsuldi, südameinfarkti ja veresoonte tromboosi esmases ja teiseses ennetuses. Aspiriini kui antiagregandi toimel suureneb aga veritsusrisk, sealhulgas ka ajusisese veritsuse risk. Kirjanduses leidub vastukäivaid andmeid veritsusriski suuruse ja selle tagajärgede kohta aspiriini pikaaegsel tarvitamisel. Ühendkuningriigis korraldatud vaatlusuuringus jälgiti esmatasandi andmebaasi THIN põhjal 199 079 isiku andmeid, kel …

Raviga süstoolse vererõhu langetamine alla 140 mm Hg ei vähenda surma ega kardiovaskulaarsete tüsistuste riskiNews – detsember 2017

Enamik ravijuhendeid soovitab raviga hoida süstoolse vererõhu (SVR) väärtused alla 140 mm Hg. Viimasel kahel aastal on avaldatud ka kahe uuringu tulemused, kus soovitatakse raviga SVR väärtused hoida 120 mm Hg piires või sellest allpool. Samas on ka nende uuringute põhjal tehtud soovitusi kahtluse alla seatud, kuna sel puhul võivad kaasneda mitmed tüsistused ja nendes …

Pooled enneaegsetest surmadest Eestis on tingitud välistest põhjustest, mitte haigestumisestNews – november 2017

WHO määratluse kohaselt loetakse isiku surma enne 70. eluaastat enneaegseks. Eri maade ja populatsioonide võrdlemiseks on kasutusel mõiste potentsiaalselt kaotatud eluaastad, mille arvestuse aluseks on aastas surnud isikute arv ja vanus surma momendil standardiseeritult 100 000 elaniku kohta. Inglise keeles tähistatakse seda lühendiga PYLL. Euroopa Liit alustas 2016. a rahvusvahelist uuringut, kuhu koondati sarnaste geograafiliste …

Mõõdukas koguses kohvi joomine ei ole tervisele kahjulikNews – november 2017

Kohv on üks enim tarvitatav jook maailmas. Kohvis leidub üle 1000 bioaktiivse komponendi, millele omistatakse antioksüdantset, põletikuvastast ja kasvajavastast toimet. Kohvi mõju tervisele on palju uuritud ning saadud on rohkelt andmeid, ka vastandlikke. Ühendkuningriigi uurijad korraldasid nn vihmavarju-uuringu, tehes seni rahvusvahelistes andmebaasides avaldatud publikatsioonide metaanalüüsi. Kokku analüüsiti 201 uuringu andmeid, kus vaadeldi 67 tervise ja …

Antikoagulantravi vähendab dementsuseriski kodade fibrillatsiooniga patsientidelNews – november 2017

Kodade fibrillatsioon (KF) on tõsine ajuinfarkti riskitegur ja ravi antikoagulantidega vähendab neil haigetel oluliselt insuldiriski. Samuti on uuringutega näidatud, et KF suurendab ka dementsuseriski. Vähe on andmeid selle kohta, kas antikoagulantravi on mõjus ka dementsuseriski mõjutamiseks KF-haigetel. Rootsis tehtud retrospektiivses kohortuuringus koguti patsientide registrist andmeid aastatel 2006–2014 KF-i põdenud 444 106 haige kohta, kel uuringusse …

Kuseteede infektsiooni korral on ravi antibiootikumidega tõhusam kui sümptomaatiline raviNews – november 2017

Kuseteede infektsioon (UTI) on sage haigus, sagedamini haigestuvad naised. Hinnanguliselt pooltel naistest esineb elu jooksul vähemalt üks UTI episood, 20–30%-l naistest esinevad need episoodid enam kui kahel korral. Ambulatoorses praktikas kasutakse UTI raviks laialdaselt antibiootikume: 10–20% kõigist antibiootikumide ordineerimisest on tehtud UTI raviks. Mikroobide resistentsus antibiootikumide suhtes on üldtuntud ja järjest süvenev tõsiasi ning on …

Opioidide väärkasutamine on USA-s võtnud epideemia mõõtmedNews – november 2017

USA haiguste ennetamise ja tõrje keskuse (CDC) andmeil väljastavad USA meedikud aastas retsepte 240 miljonile opioididoosile, seega praktiliselt 1 doos igale elanikule. CDC andmeil registreeriti 2015. aastal 52 000 opioidide väärkasutamisega seotud surma, mis on neli korda enam kui 1999. a. Ajaleht Guardian viitas 16. oktoobril president Donald Trumpi kavatsusele kuulutada opioidide väärkasutamise epideemia riiklikuks …

Kodade fibrillatsiooni esinemine on meestel ja naistel ühesugune, kuid naistel kujuneb see välja hilisemas elueas kui meestelNews – november 2017

Ajakirjas Circulation avaldati hiljuti Euroopa kardiovaskulaarse riski hindamise uuringu BiomarCaRe tulemused. Uuring põhineb nelja Euroopa populatsiooniuuringu tulemustel. Kokku oli vaatluse all 79 793 isikut keskmises vanuses 46,9 eluaastat, kel uuringusse kaasamise ajal ei esinenud kodade fibrillatsiooni (KF). Keskmiselt 12,6-aastase jälgimisperioodi vältel registreeriti neil KF-i kujunemine, suremus ja püüti välja selgitada KF-i kujunemise riskitegureid. 4,4%-l naistest …

Lühike uneaeg on ka lastel 2. tüübi diabeedi riskitegurNews – oktoober 2017

Paljude uuringutega on näidatud, et lühem ööpäevase une kestus on 2. tüübi diabeedi tekkimise riskitegur täiskasvanutel. Vähe on uuritud une kestuse ja 2. tüübi diabeedi väljakujunemise seoseid lastel. Ühendkuningriigis tehtud uuringus oli vaatluse all 4525 9–10aastast last. Lapsed esitasid andmeid oma ööpäevase une kestuse kohta, mõõdeti nende pikkust, kehakaalu ja vererõhku. Tühja kõhuga võetud vereanalüüsis …

Bariaatriline operatsioon on tõhus meetod kehakaalu ja metaboolsete häirete korrigeerimiseks rasvunutelNews – oktoober 2017

Kirjanduses on vähe andmeid bariaatriliste operatsioonide kaugtulemuste kohta. USA Utah’ ülikooli uurijad jälgisid 12 aasta vältel 1156 rasvunud haiget vanuses 18–27 eluaastat. Neist 418 haigel tehti gastrojejunostoomia Roux’ järgi, 417 haiget raviti konservatiivsete meetoditega. Vaatlusaluseid jälgiti 2,6 ja 12 aasta järel, hinnates kehakaalu langust, glükoosi- ja lipiidide taset veres ning arteriaalse vererõhu muutusi. Opereeritute grupis …

Kuidas jätkata seedetrakti verejooksuga tüsistunud osteoartroosiga haigete ravi?News – september 2017

Osteoartoosiga haigete arv kasvab jõudsalt koos elanikkonna vananemisega. Enim kasutatavad ravimid sel puhul on mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVR).Tänavu avaldatud andmete kohaselt kasutatakse USA-s 30 miljardit doosi MSPVR-d aastas, Hiinas kasutavad neid ravimeid koguni kuni 3,6% elanikest. Sagedaseks tüsistuseks MSPVR kasutamisel on seedetrakti verejooksud. Selliste tüsistuste oht kasvab veelgi juhtudel, kui haiged kasutavad samal ajal ka …

Meditsiinilise kanepi toime kroonilise valu leevendamisel ei ole veel piisavalt teaduslikult tõestatudNews – september 2017

Looduslike kanepipreparaatide kasutamine ravi eesmärgil levib kogu maailmas. USA-s on kanepi kasutamine meditsiinilistel põhjustel legaliseeritud 29 osariigis. Enamikul juhtudel (45–80%-l juhtudest) kasutatakse seda valuravis. Samas ei ole kindlaid andmeid kanepipreparaatide tõhususe ja nende kõrvaltoimete kohta. Hiljuti avaldatud uurimuses analüüsiti rahvusvahelistes andmebaasides avaldatud uuringute andmeid looduslike kanepipreparaatide toimest kroonilise valu korral ja nende kõrvaltoimetest. Kõikide uuringute …

Epsteini-Barri viiruse DNA sobib nasofarüngeaalkartsinoomi sõeluurimiseksNews – september 2017

Kasvajarakkudest pärineva veres ringleva DNA analüüsimist kasutatakse valdavalt kasvajavastase ravimeetodi valimise abistamiseks ning residuaalhaiguse avastamiseks. DNA määramise kui kasvaja sõeltesti kohta on vähem andmeid. Probleem on, kas väiksem kasvaja vabastab vereringesse piisavas koguses DNAd, et seda analüüsimisel oleks võimalik avastada. Suur osa kasvajamarkereid on glükoproteiinid, näiteks prostataspetsiifiline antigeen eesnäärmevähi ja alfafetoproteiin hepatotsellulaarse kartsinoomi sõeltestimisel. Ajavahemikul …

Ühendkuningriigi tervisekaitseamet soovitab: 10 minutit kiiret kõndi päevas on lihtsaim viis oma tervise hoidmiseksNews – september 2017

Käesoleva aasta augustis algatas Ühendkuningriigi Tervisekaitseamet (Public Health England) kampaania Sina Ise (inglise k One You), julgustamaks keskealisi inimesi oma tervise hoidmiseks iga päev tegema pidevat kiiret kõndi vähemalt 10 minuti vältel. Kampaania algatuse tingisid riigis tehtud uuringute andmed, mille kohaselt on Ühendkuningriigis üks surm kuuest tingitud väheliikuvast eluviisist kujunenud tervisehäirete tõttu, võrreldes 1960. aastatega …

Magneesiumoksiid ei ole öiste jalakrampide ennetamiseks tõhusam kui platseeboNews – september 2017

Magneesiumoksiidi peetakse tõhusaks aineks öiste jalakrampide ennetamiseks vanemaealistel. Kindlat teaduslikku kinnitust sellele kirjanduses siiski ei leia. Israeli uurijad korraldasid randomiseeritud uuringu 94 vabatahtliku osavõtul, selgitamaks magneesiumoksiidi tõhusust öiste jalakrampide ennetuses. Vaatlusaluste keskmine vanus oli 65 eluaastat. Neile manustati 4 nädala jooksul enne uinumist kas 865 mg magneesiumoksiidi või platseebot. Kummaski vaatlusaluste rühmas vähenes öiste jalakrampide …

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu 2018. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseksNews – september 2017

Meditsiini toetavad nimelised allfondid SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND kahekümne kaheksandal jagamisel Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu 2018. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 16. oktoobril 2017 kell 16.00. Täpsemat informatsiooni jagamise tingimuste kohta ning taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi saate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee või Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond …

Vasektoomia järel ei suurene oht haigestuda eesnäärmevähkiNews – september 2017

Vasektoomia on mõjus viis pikaaegseks kontratseptsiooniks. See on suhteliselt väheinvasiivne meetod, mis on teostatav ambulatoorselt, lokaalanesteesias. Võrreldes naistel kontratseptsiooniks kasutatava meetodiga – munajuhade ligeerimisega – on see tunduvalt odavam ja ohutum meetod. Hinnanguliselt vaid 8–12% paaridest USA-s peab vasektoomiat sobivaks kontratseptsioonimeetodiks. Selle põhjuseks on eelmise sajandi 80. aastatel ja 90. aastate algul ilmunud mitmed ja …

Lapse rinnaga toitmine vähendab emal endometrioosi haigestumise riskiNews – september 2017

Endometrioos kui krooniline tervisehäire on diagnoositud 10 protsendil USA naistest. Enamikul juhtudel on kaebusteks krooniline vaagnavalu, düsmenorröa ja düspareuunia (valulik suguühe). Haigusele ei tunta põhjuslikku ravi ja vähe on uuritud selle riskitegureid. USA naiste terviseuuringuprogrammis (Nurses Health Study 2) aastatel 1989–2011 registreeriti 72 394 naisel lapse rinnaga toimise aeg ja sünnitustejärgse amenorröa pikkus. Laparoskoopilisel uuringul …

Sisukord