Hea lugeja!News – november 2016

Eesti Arsti novembrinumbri paberversioon jõuab trükitehnilistel põhjustel lugejateni hilinemisega. Vabandage!  

Tervislik eluviis vähendab riski haigestuda koronaarhaigusse ka isikutel, kel on geneetiliselt määratletud suur haigestumisriskNews – november 2016

Tänaseks on teada 50 geenimutatsiooni, mille kandjatel on kaks korda suurem risk haigestuda koronaarhaigusse (KH) kui neil, kel niisuguseid mutatsioone pole. Samas on rohkelt andmeid sellest, et ebatervisliku eluviisiga isikutel (suitsetajad, suure kehamassiindeksiga, füüsiliselt väheaktiivsed, vähe puu- ja köögivilja, rohkelt rasva, soola ja suhkrut tarbivad inimesed) on samuti suurem risk haigestuda KH-sse. On leitud, et …

D-vitamiini sisaldus veres ja selle seos rinnavähki haigestunute prognoosigaNews – november 2016

On hüpoteese, et D-vitamiini puudus organismis soodustab pahaloomuliste kasvajate teket ja mõjutab haiguse kulgu. Sellealaseid prospektiivseid uurimusi on vähe. USA California osariigis tehtud prospektiivses uuringus mõõdeti 1666 esmase rinnavähi diagnoosiga haigel 25-hüdroksüvitamiin D (25OHD) sisaldus veres ja jälgiti nende haiguse kulgu. Vaatlusaluste keskmine vanus oli 58,7 eluaastat ja jälgimisperiood oli 7 aastat. Seerumi 25OHD sisalduse …

Elektroonsete kommunikatsioonivahendite liigne kasutamine põhjustab lastel unehäireidNews – november 2016

Elektroonsed meediavahendid (e-meedia) – televiisor, nutitelefonid, tahvelarvutid, mängukonsoolid jms – on tänapäeval lastele laialdaselt kättesaadavad ja neid kasutatakse palju. Paraku on sellelaadsel tehnoloogilisel progressil ka negatiivsed toimed: lapsed kalduvad neid seadmeid kasutama ka uneks ettenähtud ajal. USAs tehtud uuringu andmeil kasutab e-meedia vahendeid oma magamistoas 72% lastest ja 89% noorukitest. Arvatakse et lapsed, kasutades neid …

Hematoloogilised komplikatsioonid anorexia nervosa diagnoosiga haigetelNews – november 2016

Itaalias tehtud uuringus püüti välja selgitada hematoloogiliste komplikatsioonide esinemissagedust haigetel, kel oli diagnoositud anorexia nervosa. Aastatel 1991–2012 oli vaatluse all 318 naist vanuses 20–25 eluaastat ja kehamassiindeksiga keskmiselt 15,9 kg/m2. Kliinilisel uurimisel ei avastatud neil kõrvalekaldeid ei endokriin- ega kardiovaskulaarsüsteemi poolt. Hematoloogilistel uuringutel ilmnes aneemia 16,7%-l, neutropeenia 7,9%-l ja trombotsütopeenia 8,9%-l uuritutest. Kirjeldatud näitajate esinemissagedus …

Antihüpertensiivsed ravimid võivad suurendada meeleoluhäirete kujunemise riskiNews – oktoober 2016

Uuringud on näidatud, et depressioon ja bipolaarsed häired võivad soodustada ateroskleroosi kujunemist. Samas on mitmed epidemioloogilised ja geeniuuringud, samuti loomkatsed tõestanud, et tavaliselt kasutatavad antihüpertensiivse toimega ravimid mõjutavad meeleoluhäirete kujunemist ja kulgu. Ühendkuningriigis tehtud uuringus püüti välja selgitada eri antihüpertensiivsete ravimiklasside mõju meeloluhäirete kujunemisele. Haiglate andmebaaside alusel jälgiti 5 aasta vältel 525 066 hüpertooniahaiget, keda …

Magnettomograafiline uuring raseduse ajal, ka raseduse esimesel trimestril, on lootele ohutu ega kahjusta lapse arengutNews – oktoober 2016

On üldteada, et raseduse ajal tuleks vältida ema uurimist röntgenkiirgusega ja eelistada ultraheli- või magnettomograafilist uuringut (MRT). Vähe on siiski kindlaid andmeid MRT-uuringu ohutusest lootele ja lapse arengule, kui see on tehtud raseduse esimesel trimestril. Kanadas korraldati uuring selgitamaks välja MRT ohutust raseduse esimesel trimestril ja kontrastaine gadoliini kasutamise ohutust kogu raseduse ajal. Vaatluse all …

Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (NSAID) kasutamine suurendab südamepuudulikkuse kujunemise riskiNews – oktoober 2016

Hollandi, Itaalia, Saksamaa ja Ühendkuningriigi uurijad püüdsid oma maade tervishoiuregistrite põhjal välja selgitada NSAIDide kasutamise seost hospitaliseerimist vajava südamepuudulikkuse kujunemisega. Aastatel 2000–2010 kasutas neis maades kokku 8 426 403 isikut NSAIDe, neist 96 163 vajas hospitaliseerimist südamepuudulikkuse tõttu. Ilmnes, et ravi ajal NSAIDidega (ravi keskmiselt 14 päeva vältel) suurenes 19% võrra risk hospitaliseerimist vajava südamepuudulikkuse kujunemiseks …

Periodontiit on aterosklerootiliste kardiovaskulaarsüsteemi haiguste riski näitajaNews – oktoober 2016

Periodontiit on kompleksne krooniline hambakõrvalkoepõletik, mida põhjustab organismi ebanormaalne reaktsioon suuõõne bakterite vastu ning mida võimendavad ebatervislikud eluviisid ja süsteemsed haigused. Ravita võib infektsioon kesta aastaid ja progresseerudes põhjustada hammaste väljalangemist. Periodontiiti on seostatud südame pärgarterite haiguse, stenokardia, müokardiinfarkti ning tserebrovaskulaarsete ja perifeersete arterite haiguste kujunemisega. Põhjuseks on see, et põletikuline seisund võib kahjustada endoteeli …

Pioglitasooni tarvitajatel on põievähi tekkerisk suuremNews – oktoober 2016

Pioglitasoon on tiasolidiindioonide klassi kuuluv diabeedivastane ravim, mis suurendab insuliinitundlikkust ja on kasutusel II tüüpi diabeedi ravis. Ajavahemikul 1. jaanuarist 2000 kuni 31. juulini 2013, järelkontrolliga 31. juulil 2014 korraldati 145 806 patsiendiga kohortuuring, mille eesmärk oli võrrelda põievähi esinemissagedust pioglitasooni ja rosiglitasooni, s.o teise tiasolidiindioonide rühma kuuluva ravimi tarvitajatel. Patsiente jälgiti 689 616 inimaasta jooksul, mil …

Kui palju füüsilist tegevust on piisav, et vähendada haigestumisriski rinna- ja jämesoolevähki, diabeeti ning südame ja aju isheemilisse haigusesse?News – oktoober 2016

Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste kohaselt on terviseriskide vähendamiseks vajalik füüsiline tegevus, mis kulutab energiat vähemalt 600 metaboolset ekvivalenti minutis nädalas (MEV min/näd). Senini on vähe andmeid, millised konkreetseid terviseriske sellises mahus füüsiline tegevus võiks vähendada. Rahvusvaheline uurijate rühm analüüsis 1980. aastast kuni 2016. aasta veebruarini andmebaasides MedLine ja EMBASE avaldatud materjale, et välja selgitada, millises mahus …

Furosemiid põhjustab südamepuudulikkuse ravis tiamiinidefitsiitiNews – oktoober 2016

Südamepuudulikkuse puhul esinevat düspnoed ja turseid leevendatakse diureetikumidega, millest sagedamini kasutatakse lingudiureetikumi furosemiidi. On leitud, et pikaaegne ravi võib põhjustada tiamiini (B1-vitamiin) defitsiiti ja kliinilist kardiaalset sündroomi märg beriberi, mida iseloomustab tahhükardia, düspnoe ja tursed. Raske tiamiinidefitsiidiga võib kaasneda kardiovaskulaarne kollaps, metaboolne atsidoos ja hemodünaamiline ebastabiilsus. Vees lahustuva vitamiinina eritub B1 uriinis, seega suurendab diureetikumide …

Sisukord