Üksteisele järgnevate raseduste vahel toimuvate ema kaalumuutuste ja loote surnultsünni ning imikusuremuse vahel on seosNews – veebruar 2016

Ema ülekaal ja rasvumine suurendavad loote surnultsünni riski ning selliste emade puhul on täheldatud suuremat imikusuremust. Samas ei ole selge, kas ajutistel kaalumuutustel on samasugune mõju. 2015. aasta lõpus ilmus uuring, kus selgitati esimese ja teise raseduse vahelise aja jooksul toimunud ema kehamassi indeksi (KMI) muutuste mõju loote surnultsünni riskile ja imikusuremusele teise sünnituse ajal. …

Suurenenud suremus teist tüüpi diabeeti põdevate inimeste hulgasNews – veebruar 2016

Teist tüüpi diabeeti põdevate inimeste hulgas esinev suurem risk võrreldes üldrahvastikuga surra ükskõik millisel põhjusel ning südame-veresoonkonnahaiguste tagajärjel ei ole täpselt teada. Registripõhises uuringus hinnati neid riske, lähtudes teist tüüpi diabeeti põdevate inimeste veresuhkru väärtustest ja neerudega seotud komplikatsioonidest. Uuringusse kaasati teist tüüpi diabeediga patsiendid, kes olid registreeritud Rootsi riiklikus diabeediregistris 1. jaanuaril 1998 või …

Taimetoitlus ei pikenda eluigaNews – jaanuar 2016

Taimetoitluse propageerijad väidavad, et taimetoitlased põevad mõnd kroonilist haigust harvemini kui need, kes liha söövad. Selle kohta, kas taimetoitlus pikendab eluiga, on andmeid vähe. Ühendkuningriigis korraldati kaks prospektiivset uuringut, milles võrreldi erinevate toitumistavadega isikute üldsuremust ja nende suremust 18 sagedamasse haigusesse. Analüüsiti regulaarselt, st viis ja enam korda nädalas liha söövate, harvemini liha söövate, regulaarselt …

Eesti Arstide Päevad 5. ja 6. mail 2016 Pärnus Strand SPA & KonverentsihotellisNews – jaanuar 2016

NELJAPÄEV, 5. MAI 9.30 Avamine 9.40–11.40 Arst – ikkagi inimene korraldab Eesti Nooremarstide Ühendus Arutleme meditsiiniväliste külalistega, kes on see inimeseloom ning milline on tema võimekus eksisteerida üksi ja karjana. Kuidas arenetakse indiviidiks ja arstiks – kas arstiks kasvamine on kuidagi teistmoodi? Kuidas me arstidena tundume inimestele, kes iga päev meditsiiniga ei tegele – kas …

Olete oodatud Tartu Ülikooli eripedagoogika professori Evelyn Kiive inauguratsiooniloenguleNews – jaanuar 2016

Evelyn Kiive inauguratsiooniloeng „Keda häirib aktiivsus- ja tähelepanuhäire?“ toimub 17. veebruaril kell 16.15 ülikooli aulas. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire on lapseeas algav neurobioloogilise taustaga häire, mille tunnuseid esineb 5–10 protsendil kooliealistest lastest. Kuni pooltel aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastest esineb lisaks käitumishäireid ja emotsionaalseid probleeme ning kuni kolmandikul on õpivilumushäired. Ka ilma kaasuvate probleemideta suurendavad häire sümptomid …

Erütropoietiin ei paranda raske ajutraumaga haigete ravitulemusiNews – jaanuar 2016

Erütropoietiin (EPO) on glükoproteiin, mis reguleerib erütropoeesi. Eksperimendis on leitud ka EPO neuroprotektiivne toime hüpoksia korral. Sellekohaste kliiniliste uuringute tulemusi on vähe avaldatud. Mitme keskuse osavõtul tehtud randomiseeritud uuringus EPO-TBI püüti välja selgitada EPO toimet raske ajutraumaga haigete ravitulemustele. Kokku osales 29 keskust seitsmest riigist. Kaasati 606 raske ajutraumaga haiget, kes võeti uuringusse esimese 24 …

Asitromütsiin on Chlamydia trachomatis’e tekitatud urogenitaalinfektsiooni ravis niisama tõhus kui doksütsükliinNews – jaanuar 2016

Chlamydia trachomatis’e põhjustatud infektsioon on üks sagedasemaid sugulisel teel levivatest nakkustest nii meestel kui ka naistel. Ravimata C. trachomatis’e nakkus on üks peamistest naiste viljatuse põhjustest. Sagedasti kulgeb haigus asümptomaatiliselt või väheste urogenitaaltraktist tulenevate sümptomitega. Nakkus on antibiootikumidega efektiivselt ravitav. Peamisteks ravimiteks on doksütsüliin ja asitromütsiin. Viimast on mugav kasutada, seda määratakse üks gramm ühekordse …

Antidepressantide kasutamine raseduse ajal võib suurendada autismihäire kujunemise riski lapselNews – jaanuar 2016

Autismihäirete kujunemise patogenees on paljus ebaselge. Arvatakse, et lisaks geneetilisele eelsoodumusele soodustavad seda emale mõjuvad keskkonnategurid. Kanadas tehtud populatsioonipõhises uuringus püüti selgitada ema rasedusaegse antidepressantide kasutamise seost autismihäire kujunemisega lapsel. Aluseks võeti Quebeci raseduse- ja sünnikohordi ning ravimite kasutamise andmebaasi andmed. 145 456 ajaliselt sündinud lapsest oli keskmiselt 6,24 a vanuselt 1054 lapsel (0,7%) diagnoositud …

Sisukord