Vaginaalsel teel sündinud lastel on võrreldes keisrilõike abil sündinud lastega väiksem risk ülekaalulisuse kujunemiseks lapseeasNews – jaanuar 2017

Ülekaalulisus on tõsine rahvatervise probleem. Järjest sagedamini diagnoositakse ülekaalulisust ka lastel. Ülekaalulisel lapsel on tõsine oht saada ülekaaluliseks täiskasvanuks. Seepärast on mõistetav, et viimastel aastatel on avaldatud rohkelt uurimusi laste ülekaalulisuse põhjuste väljaselgitamiseks. Ühe hüpoteesina seostatakse laste ülekaalulisuse kujunemist nende soole mikrofloora hõimkonna mõjuga toidust imenduvate kalorite hulgale. Lapse soole mikrobiaalne koosseis sõltub suuresti sellest, …

Rauavaegusaneemia on kuulmislanguse kujunemise riskitegur täiskasvanutelNews – jaanuar 2017

Rauavaegusaneemia (RA) on sage tervisehäire, selle diagnoosimise kriteeriumid on vere hemoglobiinitaseme ja ferritiinisisalduse väärtus alla soole ja vanusele kohandatud referentsväärtuse. RA on paljusid tervisehäireid soodustav tegur. USA Pennsylvania ülikooli teadlased uurisid elektrooniliste haiguslugude andmeil RA seost kuulmislangusega 305 339 patsiendil vanuses 21–90 eluaastat. Kogu uurimisgrupis diagnoositi kuulmislangus (neurosensoorne või keskkõrva kahjustusest põhjustatud või kombineeritud) 1,6%-l …

Kuidas alkoholi tarbimine mõjutab ajuvereringehaiguste riski?News – detsember 2016

Mitmetes uuringutes on näidatud, et vähesel hulgal alkoholi tarbimine (standarddoos: 40 ml kanget alkoholi või 140 ml veini või 0,33 l õlut päevas) suurendab vere HDL-kolesterooli sisaldust, parandab organismi insuliinitundlikkust ning vähendab vere fibrinogeeni- ning põletikumarkerite sisaldust. Samas on andmeid, et alkoholi tarbimine suurendab doosist sõltuvalt arteriaalse hüpertensiooni kujunemise riski. Rootsi uurijad püüdsid rahvusvahelistes andmebaasides …

Tervislik eluviis vähendab riski haigestuda koronaarhaigusse ka isikutel, kel on geneetiliselt määratletud suur haigestumisriskNews – november 2016

Tänaseks on teada 50 geenimutatsiooni, mille kandjatel on kaks korda suurem risk haigestuda koronaarhaigusse (KH) kui neil, kel niisuguseid mutatsioone pole. Samas on rohkelt andmeid sellest, et ebatervisliku eluviisiga isikutel (suitsetajad, suure kehamassiindeksiga, füüsiliselt väheaktiivsed, vähe puu- ja köögivilja, rohkelt rasva, soola ja suhkrut tarbivad inimesed) on samuti suurem risk haigestuda KH-sse. On leitud, et …

D-vitamiini sisaldus veres ja selle seos rinnavähki haigestunute prognoosigaNews – november 2016

On hüpoteese, et D-vitamiini puudus organismis soodustab pahaloomuliste kasvajate teket ja mõjutab haiguse kulgu. Sellealaseid prospektiivseid uurimusi on vähe. USA California osariigis tehtud prospektiivses uuringus mõõdeti 1666 esmase rinnavähi diagnoosiga haigel 25-hüdroksüvitamiin D (25OHD) sisaldus veres ja jälgiti nende haiguse kulgu. Vaatlusaluste keskmine vanus oli 58,7 eluaastat ja jälgimisperiood oli 7 aastat. Seerumi 25OHD sisalduse …

Elektroonsete kommunikatsioonivahendite liigne kasutamine põhjustab lastel unehäireidNews – november 2016

Elektroonsed meediavahendid (e-meedia) – televiisor, nutitelefonid, tahvelarvutid, mängukonsoolid jms – on tänapäeval lastele laialdaselt kättesaadavad ja neid kasutatakse palju. Paraku on sellelaadsel tehnoloogilisel progressil ka negatiivsed toimed: lapsed kalduvad neid seadmeid kasutama ka uneks ettenähtud ajal. USAs tehtud uuringu andmeil kasutab e-meedia vahendeid oma magamistoas 72% lastest ja 89% noorukitest. Arvatakse et lapsed, kasutades neid …

Hematoloogilised komplikatsioonid anorexia nervosa diagnoosiga haigetelNews – november 2016

Itaalias tehtud uuringus püüti välja selgitada hematoloogiliste komplikatsioonide esinemissagedust haigetel, kel oli diagnoositud anorexia nervosa. Aastatel 1991–2012 oli vaatluse all 318 naist vanuses 20–25 eluaastat ja kehamassiindeksiga keskmiselt 15,9 kg/m2. Kliinilisel uurimisel ei avastatud neil kõrvalekaldeid ei endokriin- ega kardiovaskulaarsüsteemi poolt. Hematoloogilistel uuringutel ilmnes aneemia 16,7%-l, neutropeenia 7,9%-l ja trombotsütopeenia 8,9%-l uuritutest. Kirjeldatud näitajate esinemissagedus …

Sisukord