Depressioon ja diabeet suurendavad dementsuse kujunemise riskiUudised – juuni 2015

Läänemaade elanikest 8–14%-l on diagnoositud diabeet, umbes 25%-l naistest ja 16%-l meestest on elu jooksul diagnoositud depressiivne häire ja ligi viiendikul esinevad mõlemad koos. Uuringud on näidanud, et nii diabeet kui depressioon suurendavad dementsuse kujunemise riski. Arvestades tendentsi elanikkonna vananemiseks, muutub dementsus järjest tõsisemaks meditsiiniliseks ja sotsiaalseks probleemiks. Taanis korraldatud populatsiooniuuringusse oli kaasatud aastatel 2007–2013 …

Ülekaalulistel noormeestel on hilisemas elus suurem risk haigestuda soolevähkiUudised – juuni 2015

Kolorektaalvähk on sageduselt kolmas vähivorm meestel. Viimastel aastatel on avaldatud rohkelt uurimusi selgitamaks mitmesuguste elukondlike, keskkonna- ja toitumisfaktorite seost selle kujunemisega. On leitud, et ülekaalulistel meestel esineb sagedamin kolorektaalvähki, naistel on see seos nõrgem. Rootsis jälgiti kolorektaalvähki haigestumist aastatel 1969–1976 kaitseväkke kutsutud meeste hulgas. Kaitseväkke kutsumise eelses meditsiinilises uuringus fikseeriti noormeestel muude näitajate hulgas ka …

Rasvunud inimeste arv kasvab. Ülevaade suundumustest ÜhendkuningriigisUudised – juuni 2015

WHO andmeil on võrreldes 1980 aastaga rasvunud inimeste arv maailmas kahekordistunud – praegu elab maailmas 0,6 miljardit rasvunud ja 1,3 miljardit ülekaalulist inimest. Rasvunuks loetakse isikut, kelle BMI on üle 30 kg/m2 ja ülekaaluliseks kehamassiindeksiga 25–30 kg/m2. Kasvab ka ülekaaluliste ja rasvunud laste arv. Suurbritannia uurijad analüüsisid KMI muutusi viies Suurbritannia valgete elanike sünnikohordis alates …

Jalgsi tööle ja töölt koju – lihtne ja odav viis kehakaalu kontrollimiseksUudised – juuni 2015

Praeguseks on kogunenud rohkelt andmeid kinnitamaks, et vähene füüsiline aktiivsus on üks peamistest ülekaalulisuse ja 2.tüübi diabeedi kasvava leviku põhjustest nüüdisajal. Enamikes rahvatervise juhendites soovitatakse inimestele iga päevast vähemalt 30 minutilist mõõduka koormusega füüsilist aktiivsust. Paljudel juhtudel seda ei tehta, põhjenduseks ajanappus, võimaluste vähesus jne Ühendkuningriigis tehtud uuringus püüti selgitada kuidas liikumisviis tööle ja koju …

Sisukord