Hea suuhügieen vähendab kardiovaskulaarset riski Uudised – aprill 2019

Paljude uuringutega on tõestatud, et suu halb tervislik seisund – periodondi haigused, hambakaaries, hammaste väljalangemine – on seotud suurema haigestumisega kardiovaskulaarsetesse haigustesse. Korea rahvastiku suuõõne tervise programmi raames jälgiti suuõõne tervise ja selle parandamise seost haigestumisega tõsistesse kardiovaskulaarsetesse haigustesse. Vaatluse all oli 247 696 üle 40aastast isikut, kel uuringusse kaasamise ajal ei olnud esinenud kardiovaskulaarseid …

Professor Tambet Teesalu inauguratsiooniloeng „Nanomeditsiin: suured võimalused väikeses maailmas“ Uudised – aprill 2019

Olete oodatud Tartu Ülikooli nanomeditsiini professori Tambet Teesalu inauguratsiooniloengule „Nanomeditsiin: suured võimalused väikeses maailmas“ teisipäeval, 14. mail 2019 kell 16.15 ülikooli aulas. Nanotehnoloogiat defineeritakse kui manipuleerimist ainega, mille vähemalt üks mõõde jääb 1–100 nanomeetri vahele. Võrdluseks: inimese juuksekarva läbimõõt on umbes 100 mikromeetrit ehk vähemalt 1000 korda suurem! Nanotehnoloogia abil saab muuta ainete omadusi ja funktsioone, …

Antidepressantide kasutamine enne viljastumist ja raseduse ajal suurendab enneaegse lapse sündimise riski Uudised – aprill 2019

Soome uurijad püüdsid välja selgitada raseda antidepressantide kasutamise seost lapse enneaegsusega. Analüüsiti Vantaa linna sünnikohordi andmeid aastatest 2009–2015. Kokku sündis neil aastatel 6920 last. Ligi kümnendik emadest oli kasutanud antidepressante kas 12 kuu vältel enne rasestumist või ka raseduse ajal. Enneaegsetena sündis 5,2% lastest. Ilmnes, et alakaalulistel naistel (kehamassiindeks alla 18 kg/m2) oli esimese raseduse …

Imiku äkksurm on viiendikul juhtudest seotud ema suitsetamisega raseduse ajal Uudised – aprill 2019

Imiku äkksurm (ingl sudden unexpected infant death, SEID) – alla aastase lapse ootamatu surm, mille põhjus jääb ebaselgeks – on suur tragöödia perekonnale. USA andmeil esineb seal igal aastal ligi 3700 imiku äkksurma juhtumit. USA Seattle’i lasteuuringute instituudi teadlased uurisid SEID-i ja ema rasedusaegse suitsetamise seoseid aastatel 2011–2017 registreeritud sünnikohordi põhjal 20 685 463 inimese andmetest. …

Ema diabeet raseduse ajal ja lapse kardiovaskulaarne tervis Uudised – aprill 2019

Uuringud on kinnitanud, et ema suurenenud veresuhkrusisaldus raseduse ajal mõjutab loote arengut ja suurendab järeltulija kardiovaskulaarset riski hilisemas elueas. Portugali Porto ülikoolis tehtud prospektiivses uuringus jälgiti ema raseduseaegse diabeedi seost lapse vererõhuväärtustega ja kehamassiindeksiga (KMI) lapse 4., 7. ja 10. eluaastal. Vaatluse all oli 8301 last. Neist 586 (7,1%) lapse emal olid raseduse ajal suurenenud …

Leetripuhang on suur oht haigetele ja märkimisväärne kulu ühiskonnale Uudised – aprill 2019

Viimase 5 aasta jooksul on mitmel pool USA-s esinenud leetritesse haigestumise puhanguid paiguti kuni mitmesaja haigusjuhuga. Inimesed on nakatunud enamasti teistes maades reisil olles ja peaaegu eranditult on haigestunud leetrite vastu vaktsineerimata isikud. Alates aastast 2000 loeti leetrid USA-s likvideerituks ja leetrite vastu vaktsineeritud isikute hulk vähenes oluliselt. Ameerika Meditsiiniassotsiatsiooni ajakirja eelmise nädala numbris avaldatud …

Raseduse katkemise seos raseda vanuse ja muude teguritega registripõhise uuringu andmeil Uudised – märts 2019

Riikliku sünniregistri, haigestumise ja abordiregistri andmeil registreeriti aastatel 2009–2014 Norras 421 204 rasedust. Nende andmete analüüsil ilmnes raseduse spontaanse katkemise riski ja raseda vanuse vahel J-kujuline seos: kõige väiksem raseduse katkemise risk oli vanusegrupis 25–29 a – rasedus katkes 9,8%-l, väikseim risk oli 27 a vanustel rasedatel (katkes 9,5%-l). Edaspidi kasvas raseda vanuse suurenedes raseduse …

Haiglaravil viibimisega seonduv psühhotrauma ei soodusta paranemist Uudised – märts 2019

Paratamatult kaasneb haiglaravil viibimisega suuremal või vähemal määral väljenduv stress. Sellel on palju põhjuseid: mure oma tervise pärast, ebatavaline keskkond, vähene privaatsus, sotsiaalne isolatsioon jne. Sõltuvalt isikust või olukorrast võivad kaasuda unehäired, vähene liikumisvõimalus, toitumise muutumine, meeleoluhäired, mis võivad traumeerivalt mõjuda patsiendi psüühikale. Kirjanduses on kasutusel mõiste – hospitaliseerimistrauma (ingl trauma of hospitalization). Kanada Toronto …

Uudne võimalus tuberkuloosiravimite manustamiseks Uudised – märts 2019

USA ja India uurijate koostöös läbis edukalt prekliinilised katsetused seade, mis makku paigutatuna väljastab vastavalt seadistusele ettenähtud ajal kindla koguse tuberkuloosiravimeid. Inglise keeles on seadme nimetus gastric resident drug delivery system. Seadmesse oli laetud tuberkuloosiravimeid ühe kuu pikkuseks raviks ja katsetused viidi läbi sigadel. Autorite hinnangul on tuberkuloosi ravis probleemiks adekvaatne ravisoostumus, kuna ravimeid tuleb …

Võrreldes mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega on tramadooliga ravitud osteoartroosihaigete suremus suurem Uudised – märts 2019

Paljudes ravijuhendites soovitatakse tramadooli osteoartroosihaigete valuravis, viidates mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (NSAID) kõrvaltoimetele seedetrakti ja kardiovaskulaarse süsteemi suhtes. Ühendkuningriigis korraldatud uurimuses jälgiti esmatasandi arstiabi andmebaasi alusel ajavahemikul 2000–2015 osteoartroosiga haigete suremuse seost kasutatud valuraviga ühe aasta vältel. Kokku oli vaatluse all 88 902 haiget osteoartroosiga, neist 60% olid naised ja haigete keskmine vanus oli 70 eluaastat. …

Sisukord