Regulaarne kohvijoomine vähendab riski haigestuda kolorektaalvähkiNews – aprill 2016

Kolorektaalvähk on sageduselt kolmas vähipaige arenenud maades. Leidub rohkelt andmeid selle vähivormi seostest toitumisharjumustega. USA Lõuna-California ülikooli teadlased uurisid kolorektaalvähi molekulaar-epidemioloogilise uurimisprojekti raames haigestumise seost kohvitarbimisega. Uuringusse kaasati 5145 kolorektaalvähi diagnoosiga haiget, kontrollgrupi moodustasid 4097 tervet täiskasvanut. Uurimisalused vastasid küsimustele kohvitarbimise kohta, vähki haigestunud vastasid küsimustele kohvitarbimise kohta aasta jooksul enne vähi diagnoosimist. Ilmnes, et …

Korraga mitut haigust põdevad inimesed kasutavad enam tervishoiuteenuseid ja nende toimetulek eluga on halvemNews – aprill 2016

Kogu maailma elanikkond vananeb, inimeste tervislik seisund on halvem, nad põevad sagedamini mitmeid kroonilisi haigusi ja tarbivad enam meditsiiniabi. Euroopas on rakendunud tervise, vananemise ja pensionile jäämise andmebaas (SHARE), mis kogub küsitluse teel üle 50 aasta vanustelt Euroopa riikide elanikelt andmeid nende tervise, toimetuleku ja arstiabi kasutamise kohta. Selle andmebaasiga on liitunud ka Eesti. Ettevõtmise …

Antidepressantide kasutamine ei suurenda kardiovaskulaarsetesse haigustesse haigestumise riskiNews – aprill 2016

Paljudes uuringutes on näidatud, et depressioon suurendab südame-veresoonkonnahaiguste riski. Viimastel aastakümnetel on oluliselt sagenenud antidepressantide kasutamine. USA-s on need sageduselt kolmandad väljakirjutatud ravimid, nende kasutamine on viimasel kümnendil kasvanud 400% võrra, sagedamini ordineeritakse serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSRI). Kirjanduses on andmeid, et tsitalopraam suurendab südame arütmia tekkeriski. Ühendkuningriigis tehtud uuringus vaadeldi aastatel 2010–2011 esmatasandi andmebaasi põhjal …

Eesti Arstide Päevad 5. ja 6. mail 2016 Pärnus hotellis StrandNews – märts 2016

  NELJAPÄEV, 5. MAI 9.30 Avamine 9.40–11.40 Arst – ikkagi inimene Korraldaja Eesti Nooremarstide Ühendus Arutleme meditsiiniväliste külalistega, kes on see inimeseloom ning milline on tema võimekus eksisteerida üksi ja karjana. Kuidas arenetakse indiviidiks ja arstiks – kas arstiks kasvatakse kuidagi teistmoodi? Kuidas me arstidena tundume inimestele, kes iga päev meditsiiniga ei tegele – kas …

Diklofenak ja etorikoksiib on osteoartroosi ravis teiste NSAIDidega võrreldes tõhusamadNews – märts 2016

Berni ülikooli uurijad analüüsisid aastatel 1980–2015 avaldatud osteoartroosi ravi käsitlevate artiklite materjale eesmärgiga selgitada välja paratsetamooli ja erinevate mittesteroidsete ainete mõju valu vähendamisel ja funktsiooni parandamisel puusa- ja põlveliigese artroosiga haigetel. Kokku analüüsiti 74 uuringu materjale, mis käsitlesid 58 556 haige ravitulemusi. Nii paratsetamooli kui ka erinevate NSAIDide mõjusus oli selgelt doosist sõltuv. Analüüsist järeldus, …

Suukaudsed fluorokinoloonid ei suurenda tõsiste südame rütmihäirete kujunemise riskiNews – märts 2016

Fluorokinoloonid on laialdaselt kasutusel urotrakti ja hingamisteede infektsioonide ravis. Need on üldiselt hästi talutavad, kuid on täheldatud, et ravi ajal võivad tekkida muutused EKG-s: pikeneb Q-T intervall. Seega on vähemasti teoreetiliselt võimalik tõsiste rütmihäirete teke ravi ajal. Rootsi ja Taani uurijate koostöös valmis esinduslik retrospektiivne kohortuuring fluorokinoloonidega, selgitamaks rütmihäirete kujunemise riski fluorokinoloonidega ravitutel nii Rootsis …

Sünkoop kui liiklusõnnetuse riskitegurNews – märts 2016

Liiklusvahendi juhi äkiline teadvusekadu on väga tõsine oht liikluse turvalisusele. Taani teadlased analüüsisid riiklike meditsiini- ja liiklusregistrite baasil sünkoobidiagnoosiga juhtide sattumist liiklusõnnetustesse. Analüüsiti 41 039 statsionaaris või ambulatoorsel uuringul sünkoobidiagnoosi saanud juhiga juhtunud liiklusõnnetusi. Uurimisaluste keskmine vanus oli 66 eluaastat, naisi oli nende hulgas 51%. Sünkoobi tekkimise põhjuseks peeti 35% juhtudest südame-veresoonkonnahaigust, 11% diabeeti, 7% …

Zika viirusinfektsioon rasedatel Rio De Janeiros. Esialgsed tulemusedNews – märts 2016

Ajavahemikul septembrist 2015 veebruarini 2016 jälgiti 88 rasedat naist Rio De Janeiros. Kõiki neid testiti Zika viirusinfektsiooni suhtes, uurides polümeraas-ahelreaktsiooniga uriini ja seerumit. Neist 72 olid Zika-positiivsed, kes olid haigestunud 5.–36. rasedusnädalal. Ägeda haiguse peamised kliinilised tunnused olid sügelev makulaarne lööve, liigese- ja peavalud, konjunktiivide hüpereemia. Kolmandikul haigetest esines ka lühiajaline palavik. Enamikul haigestunud naiste …

Kanepitarvitajatel on suurem risk hakata tarbima ka alkoholi ja teisi meelemürkeNews – veebruar 2016

USA-s on paljudes osariikides kanepi kasutamine legaliseeritud ja seda ei peeta tervist ohustavaks harjumuseks. Värskelt avaldatud uurimuses püüti välja selgitada, kas kanepi kasutamine suurendab psüühikahäirete kujunemise riski täiskasvanutel. Küsitleti kokku 34 653 üle 18aastast isikut, mis moodustab statistiliselt selle populatsiooni valimi. Kolmeaastase jälgimisperioodi vältel ilmnes, et kanepikasutajatel on suurem risk saada kanepi,- alkoholi-, nikotiini- või …

Miks arstid käivad haigena tööl?News – veebruar 2016

On laialt levinud tava, et meditsiinitöötajad ei jää tavaliste nn interkurrentsete haiguste korral koju põdema, vaid jätkavad tööd. USA Philadelphia lastehaiglas korraldati meditsiinitöötajate seas küsitlus, selgitamaks, kas nad ilmuvad haigena tööle. Vastuse andis 536 meditsiinipersonali liiget. Vastustest ilmnes, et nohu või köha korral ilmub 57% vastajatest tööle, 30% töötajatest ei jää koju, kui neil on …

Algas registreerimine Eesti Arstide PäevadeleNews – veebruar 2016

Alanud on registreerimine tähtsündmusele, mis toob kokku arstid üle kogu Eesti – Eesti Arstide Päevad 2016 toimuvad tänavu 5. ja 6. mail Pärnus. Avasessioonile on kutsutud esinema erinevate elualade esinejad – meditsiiniväliste külalistega arutatakse arstiks kasvamise üle.  Sessioonides tuleb juttu sõltuvushäirete tänapäevasest käsitlusest, prenataalse meditsiini rollist sünnitusabis ja pediaatrias, onkokirurgiast ning ägedatest immunoloogilistest reaktsioonidest.  Eraldi …

Sisukord