Kui kaua peaks kestma antibiootikumravi pneumoonia korral?News – august 2016

Levinud on arusaam, et ravi antibiootikumidega peaks tavaliselt kestma vähemalt 7 päeva. Samas on ka teada, et antibiootikumide tarvitamisega kaasneb mikroobide antibiootikumresistentsuse oht. Viimastel aastatel on kirjanduses järjest rohkem soovitusi kasutada antibiootikume võimalikult lühikest aega. Vähe on tõenduspõhiseid andmeid selle kohta, milline peaks olema optimaalne antibiootikumravi kestus näiteks pneumoonia korral. Kodutekkeline pneumoonia on levinud haigusseisund, …

Ka koronaarhaigust põdevad isikud võivad olla seksuaalselt aktiivsedNews – august 2016

Kirjanduses on erinevaid soovitusi seksuaalelu jätkamiseks pärast haigestumist müokardi infarkti või rinnaangiini. Sageli kardavad patsiendid, et seksuaalelu võib nende südame tervist halvendada. Suurbritannia uurijad püüdsid Inglismaa üle 50 aasta vanuste isikute tervise pikaajalise paneeluuringu käigus välja selgitada koronaarhaigust põdevate isikute seksuaalset aktiivsust võrreldes samaealiste koronaarhaigust mittepõdevate isikutega. Kokku oli vaatluse all 2979 meest ja 3711 …

D-vitamiini manustamine parandab müokardi jõudlust kroonilise südamepuudulikkusega haigetelNews – juuli 2016

Suurbritannias tehtud VINDICATE uuringus vaadeldi D-vitamiini asendusravi mõju kroonilise südamepuudulikkusega haigete füüsilisele võimekusele ja südame vasema vatsakese väljutusfunktsioonile (VF). Varasematest uuringutest on teada, et kroonilise südamepuudulikkusega haigetel on sageli D-vitamiini hüpovitaminoos, ka nendes maades, kus on palju päikeselisi päevi. Eeldatavasti võiks D-vitamiini lisamanustamine nende haigete seisundit parandada. VINDICATE uuringusse kaasati 229 haiget, neist 179 olid …

Ravi opioididega ei ole piisavalt tõhus kroonilise mittespetsiifilise nimmevalu korralNews – juuli 2016

Mittespetsiifilise nimmevalu – nii ägeda kui ka kroonilise vormi – ravis kasutatakse sageli opioide. Näiteks Austraalias määratakse nimmevalu raviks oksikodooni 12%, tramadooli 2,8%, paratsetamooli kodeiiniga 12% kõigist nimmevalu puhul ordineeritud ravimitest. Samas ei ole kindlaid andmeid opioidide tõhusamast toimest nimmevalu ravis. Austraalia uurijad analüüsisid rahvusvahelistes andmebaasides aastatel 2000–2014 avaldatud artiklite materjale, kus käsitleti opioidide toimet …

Mida peaks teadma, kui kavatsete reisida 2016. a Rio olümpiamängudeleNews – juuni 2016

Zika viirusnakkus, mida kannavad edasi Aedes-perekonna moskiitod, on laialt levinud Brasiilias ja ka 2016. aasta olümpialinnas Rio de Janeiros. Kuigi nakkus kulgeb enamasti kergete haigusnähtudega, on praeguseks tõestatud, et raseduse ajal nakatunud naiste vastsündinutel võib välja kujuneda mikrotsefaalia, haiguse tüsistusena võib tekkida Guillain-Barré sündroom. Nakatunud mehed võivad haigust edasi kanda seksuaalsel teel, haigus võib levida …

Migreen kui tõsise kardiovaskulaarse haiguse riskitegurNews – juuni 2016

Varasematest uuringutest on teada, et migreenihaiged haigestuvad sagedamini ajuveresoonte haigustesse – nii isheemilisse kui ka hemorraagilisse insulti. Vähe on andmeid migreeni ja teiste kardiovaskulaarsete haiguste seoste kohta. USA meditsiiniõdede tervise prospektiivse uuringu programmi raames jälgiti 115 541 naist, kes uuringusse kaasamise ajal olid vanuses 25–42 eluaastat. 20 aastat kestnud jälgimisperioodi jooksul haigestus neist 1329 isikut …

Meedikud avaldasid kaastunnet riigikogulasteleNews – juuni 2016

Maikuu viimasel päeval tulid ligi 4500 meditsiinitöötajat üle Eesti tööle padjaga, et olla solidaarsed riigikogulastega nende kurnavas töös ööistungitel. Juba mitmendat kuud on tervishoiutöötajate kutseorganisatsioonid pidanud edutuid läbirääkimisi tööandjatega töö- ja palgatingimuste suhtes. Vastupidiselt töötajate ootustele leevendada töökoormust, esitasid tööandjad kava muuta õigusakte ja kehtestada tervishoiutöötajatele valveaja piirnormiks 130 tundi kuus, nägemata ette vahepealseid puhkeaegu, …

Suitsiidirisk pärast kerget ajutraumatNews – mai 2016

2010. aastal suri Kanadas 3951 isikut suitsiidi tagajärjel, kuid suitsiidikatseid oli 25 korda rohkem. Suitsidaalselt käituvad tavaliselt psüühikahäiretega, sealhulgas depressiivsed ning sagedasti narkootikume või alkoholi tarbivad isikud. Kanadas tehtud uuringus püüti välja selgitada suitsiidiriski pärast kerget ajutraumat. Kerge ajutrauma tunnuseks selles uuringus olid mööduvad mentaalsed häired ägeda trauma järel. Aastatel 1992–2010 registreeriti Ontario provintsis 293 …

Eesti Arsti preemia sai kolorektaalvähi kulutõhusust analüüsiv artikkelNews – mai 2016

Tartu Ülikooli Kliinikum andis taas välja preemia ajakirja Eesti Arst parimale teadusartiklile. Preemia pälvis kolorektaalvähi kulutõhusust analüüsiv artikkel. Tartu Ülikooli Kliinikumi artiklipreemia pälvis uurimusartikkel „Kolorektaalvähi sõeluuringu kulutõhusus Eestis“. Artikli autorid on Oliver Nahkur, Agnes Männik, Tiit Suuroja, Eva Juus, Triin Võrno, Rainer Reile, Raul-Allan Kiivet. Preemiaartikkel ilmus Eesti Arsti 2015. aasta detsembri numbris. Ajakiri Eesti Arst …

Geenitestidega tuvastatud geneetilise riski selgitamine patsiendile ei suurenda tema valmidust oma käitumist muutaNews – mai 2016

Diabeedi, mõne vähivormi ja mitme muu haiguse puhul on viimasel ajal palju tähelepanu saanud geenivariatsioonide selgitamine, mis suurendavad konkreetsete haiguste riski. Selliste uuringute põhieesmärgiks on jõuda efektiivsemate ravimeetoditeni, kuid samas on loodetud neid tulemusi kasutada ka inimeste käitumisharjumuste muutmisel, sest nende haiguste tekkes mängivad rolli nii geneetilised kui ka keskkonnafaktorid (käitumine). Põhimõte seisneb selles, et …

Dipeptidüül-peptidaas-4 inhibiitorite kasutamine koos sulfonüüluureatega suurendab hüpoglükeemiariskiNews – mai 2016

Dipeptidüül-peptidaas-4 (DPP-4) inhibiitoreid ja sulfonüüluureaid kasutatakse teist tüüpi diabeedi ravis. DPP-4 inhibiitorid suurendavad insuliini sekretsiooni kaudselt ja sulfonüüluuread otseselt. On näidatud, et kasutades DPP-4 inhibiitoreid koos metformiiniga, patsiendi risk hüpoglükeemia tekkeks ei suurene, kuid kombineerides neid sulfonüüluureaga, on risk olemas. Süstemaatilise ülevaate ja meta-analüüsi eesmärk oli selgitada välja, kui suur on antud juhul risk hüpoglükeemia …

Prognoositavad globaalsed kliimamuutused on ohuks ka inimeste terviseleNews – mai 2016

Valitsustevaheline kliimamuutuste nõukogu prognoosib aastaks 2050 maakera keskmise temperatuuri tõusu 3,4 kraadi võrra. Sellega kaasneb otsene oht inimkonna tervisele: üleujutused, kuumalained, tulekahjud; kaudseteks terviseriskideks on keskkonnamuutustega kaasnevad ökoloogilised ja sotsiaalsed probleemid ning inimeste ränne vajadusest vahetada elukohta. Oxfordi Ülikooli teadlased prognoosisid, kuidas eeldatavad kliimamuutused võiksid mõjutada põllumajanduslikku tootmist ja toidu kättesaadavust maakera elanikele. Prognoosi kohaselt …

Kroonilise väsimuse sündroomiga haiged käituvad sagedamini suitsidaalseltNews – mai 2016

Kroonilise väsimuse sündroom on ebaselge etioloogiaga haigus. Seda iseloomustavad krooniline või retsidiveeruv väsimustunne, kontsentratsioonivõime langus, liigesevalud ja palpatoorselt valulikud lümfisõlmed. Neid haigeid uuritakse tavaliselt põhjalikult, kuid orgaanilisi ega psüühikahäireid, millega vaevusi seletada, ei leita. Vähe on andmeid ka nende haigete suremuse kohta. Suurbritannia teadlased analüüsisid riiklike andmebaaside alusel aastatel 2007–2013 kroonilise väsimuse sündroomiga haigete suremust …

Arteriaalse hüpertensiooni ravi diureetikumidega vähendab dementsuse kujunemise riski eakatelNews – mai 2016

Arteriaalne hüpertensioon on tõsine südame-veresoonkonnahaiguste, samuti dementsuse kujunemise riskitegur. Selle raviks kasutatakse mitmesuguseid eri toimemehhanismidega ravimeid, sealhulgas diureetikume nii monoteraapiana kui ka kombinatsioonis teiste antihüpertensiivsete ravimitega. Ajakirja Journal of Hypertension värskes numbris avaldati publitseeritud artiklite metanalüüsi tulemused, kus uuriti dementsuse kujunemise riski diureetikumidega ravitud hüpertensioonihaigetel võrreldes teiste ravimikombinatsioonidega ravitutega. Kokku analüüsiti kuni aastani 2015 ilmunud …

Beetablokaatorid ja antiarütmikumid südameoperatsiooniga seotud kodade virvendusarütmia järel – kumba eelistada?News – mai 2016

Südameoperatsiooni järel tekkinud kodade virvendusarütmia (atrial fibrillation ehk AF) on sage nähtus, mis on seotud suurema suremuse, rohkemate tüsistuste ja sagedamate hospitaliseerimistega. Parim esialgne ravi AF-i puhul on aga vastuoluline. Antiarütmikumid tagavad kiire siinusrütmi taastumise ja vähendavad seeläbi trombembooliliste tüsistuste riski, vähendavad antikoagulatsiooni  vajadust ja taastavad südame funktsionaalse võimekuse kiiremini. Beetablokaatorite puhul aga välditakse antiarütmikumide …

Autismi esineb sagedamini eakamate vanemate lastelNews – mai 2016

Taani, Israeli, Norra, Rootsi ning Lääne-Austraalia uurijate koostöös korraldatud populatsioonipõhises uuringus püüti välja selgitada autismi esinemist lastel sõltuvalt vanemate vanusest. Kokku oli vaatluse all 5 766 794 last, kes olid sündinud ajavahemikus 1985–2004. Aastatel 2004–2009 diagnoositi autism 30 902 lapsel. Ilmnes selge seos vanemate vanuse ja lapsel autismi kujunemise riski vahel. Lastel, kes olid sündinud ema …

Sisukord