Haiglaravil viibimisega seonduv psühhotrauma ei soodusta paranemist Uudised – märts 2019

Paratamatult kaasneb haiglaravil viibimisega suuremal või vähemal määral väljenduv stress. Sellel on palju põhjuseid: mure oma tervise pärast, ebatavaline keskkond, vähene privaatsus, sotsiaalne isolatsioon jne. Sõltuvalt isikust või olukorrast võivad kaasuda unehäired, vähene liikumisvõimalus, toitumise muutumine, meeleoluhäired, mis võivad traumeerivalt mõjuda patsiendi psüühikale. Kirjanduses on kasutusel mõiste – hospitaliseerimistrauma (ingl trauma of hospitalization). Kanada Toronto …

Uudne võimalus tuberkuloosiravimite manustamiseks Uudised – märts 2019

USA ja India uurijate koostöös läbis edukalt prekliinilised katsetused seade, mis makku paigutatuna väljastab vastavalt seadistusele ettenähtud ajal kindla koguse tuberkuloosiravimeid. Inglise keeles on seadme nimetus gastric resident drug delivery system. Seadmesse oli laetud tuberkuloosiravimeid ühe kuu pikkuseks raviks ja katsetused viidi läbi sigadel. Autorite hinnangul on tuberkuloosi ravis probleemiks adekvaatne ravisoostumus, kuna ravimeid tuleb …

Võrreldes mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega on tramadooliga ravitud osteoartroosihaigete suremus suurem Uudised – märts 2019

Paljudes ravijuhendites soovitatakse tramadooli osteoartroosihaigete valuravis, viidates mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (NSAID) kõrvaltoimetele seedetrakti ja kardiovaskulaarse süsteemi suhtes. Ühendkuningriigis korraldatud uurimuses jälgiti esmatasandi arstiabi andmebaasi alusel ajavahemikul 2000–2015 osteoartroosiga haigete suremuse seost kasutatud valuraviga ühe aasta vältel. Kokku oli vaatluse all 88 902 haiget osteoartroosiga, neist 60% olid naised ja haigete keskmine vanus oli 70 eluaastat. …

Kerge hüpertensiooni korral on eluviisi muutmine olulisem kui medikamentoosne ravi Uudised – märts 2019

Arteriaalne hüpertensioon on ligi 20% surmajuhtude põhjuseks maailmas. Ühendkuningriigis tehtud uuringus jälgiti keskmiselt 5,8 a vältel 19 143 keskmiselt 55aastast kerge hüpertensiooniga (vererõhuväärtused 140/90–150/99 mm Hg) ja vähese kardiovaskulaarse riskiga isikut, keda raviti antihüpertensiivsete ravimitega. Kontrollgrupina jälgiti 19 143 samas vanuses kerge hüpertensiooniga ja vähese riskiga isikut, kes antihüpertensiivset ravi ei saanud. Jälgimisperioodi vältel suri …

Üksteist soovitust muskuloskeletaalse valuga haigete käsitlemiseks Uudised – märts 2019

Esmatasandi arstid puutuvad iga päev kokku patsientidega, kelle kaebuseks on nimme-, kaela-, põlve-, puusa- või õlavalu. Enamasti on valu muskuloskeletaalse iseloomuga, sagedasemaks põhjuseks on degeneratiivsed muutused lülisambas ja liigestes. Vaevused on kroonilise iseloomuga, sagedasti retsidiveeruvad. Ühendkuningriigi teadlased analüüsisid rahvusvahelistes andmebaasides refereeritud 6232 publikatsioonis soovitatud käsitlusi muskuloskeletaalse valuga haigete ravis. Kokkuvõtlikult toodi välja 11 soovitust, mida …

Eakatele tuleks uriiniteede infektsiooni korral kohe määrata antibiootikumravi Uudised – märts 2019

Eakatel patsientidel, eriti naistel, on uriiniteede infektsioon (UTI) sage haigus. Kirjanduses on vastakaid andmeid antibiootikumravi otstarbekusest UTI korral. Ühendkuningriigis korraldatud populatsiooniuuringus analüüsiti esmatasandi arstiabi andmebaasi andmeid 1 577 324 patsiendi kohta aastatel 2015–2017. Neist 312 989 patsiendil diagnoositi UTI. Patsientide keskmine vanus oli 76,7 eluaastat, 78,8% neist olid naised. Raviks ordineeriti trimetroprim 54,7%-l, nitrofurantoiin 19,1%-l, …

Sisukord