Kaasasündinud nägemis- ja kuulmishäired enneaegsena sündinud lastel Uudised – august 2018

Väga väikeses gestatsioonivanuses sündinud lastel esinevad sageli kongenitaalsed kuulmis-ja nägemishäired. Vähe on andmeid kaasasündinud sensoorsete häirete seostest mõõdukalt enneaegsena või hilisenneaegsena sündinud lastel. Soomes korraldatud uuringus selgitati kongenitaalsete kuulmis-ja nägemishäirete esinemissagedust aastatel 1991–2008 elusana sündinud 1 039 262 lapsel. Neist 962 202 sündisid gestatsioonivanuses üle 37 nädala (ajalistena), 39 208 – gestatsioonivanuses 34–36 nädalal (hilisennaegsetena), …

Kuumalaine ja tervis Uudised – august 2018

Tänavune suvi on tavapärase Eesti suve kliimaoludega võrreldes olnud väga kuum ja kuiv. Kuumalaine on tabanud ka Põhja-Ameerikat, pea kogu Euroopat ja paljusid maid Aasias. Kuumalaineks peavad meteoroloogid olukorda, mil päevane maksimaalne temperatuur ületab 5 kraadi võrra antud piirkonnas aastatel 1961–1990 mõõdetud keskmist päevast maksimaalset temperatuuri viiel või enamal päeval. Viimastel aastatel esineb kuumalaineid sagedamini …

Antikonvulsandid ei ole efektiivsed mittespetsiifilise nimmevalu korral Uudised – august 2018

Mittespetsiifiline nimmevalu on sage tervisehäire. Enamik ravijuhendeid soovitab sel puhul eelistada mittefarmakoloogilisi võtteid, ordineerida mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid ja hoiduda opioidide kasutamisest. Viimastel aastatel on mittespetsiifilise nimmevalu ja ka radikulaarse valu korral hakatud järjest enam kasutama antiepileptilisi ravimeid – topiramaati ja nn gabapentinoide – gabapentiini ja pregabaliini. Kanadas on nende ravimite väljakirjutamine viimase 10 aasta jooksul …

Aspiriini tõhusus südame-veresoonkonnahäirete sekundaarses preventsioonis sõltub nii patsiendi kehakaalust kui ka ravimidoosist Uudised – august 2018

Aspiriin on antiagregandina laialdaselt kasutusel kardiovaskulaarsete häirete sekundaarses preventsioonis. Praktikas ilmneb, et aspiriin ei ole piisavalt tõhus kardiovaskulaarsete tüsistuste ennetuses, ning kasutusele on tulnud ka teised antikoagulandid, mida tihti kasutatakse kombineeritult aspiriiniga – nii kaksik- kui ka kolmikravina. Enamikus uuringutes aspiriini tõhususe kohta südame-veresoonkonnahäirete sekundaarses preventsioonis on aspiriini toimet uuritud võrdluses kontrollrühmaga ning aspiriini on …

Venoosse trombemboolia risk pärast tehisaborti Uudised – august 2018

Venoosne trombemboolia (VTE), mille avaldumisvormideks on jäseme süvaveeni tromboos ja selle tüsistusena kopsuarteri trombemboolia, on tõsine ja ravita jäämisel eluohtlik haigusseisund. Teadaolevalt suureneb VTE risk raseduse ajal 2-6 korda, samuti on VTE risk suur pärast sünnitust. Vähe on andmeid selle kohta, kuidas mõjutab tehisabort VTE riski. Kanada teadlased uurisid Ontario provintsi elanike terviseandmebaaside alusel aastatel …

Suitsetamine raseduse ajal – Euroopa naised on “esirinnas” Uudised – juuli 2018

Suitsetamine raseduse ajal ohustab naise tervist, komplitseerib raseduse kulgu ja on kahjulik loote arengule. Vähe on andmeid suitsetamise leviku kohta kogu maailma naiste hulgas, sealhulgas raseduse ajal suitsetajate kohta. Kanada uurijad analüüsisid aastatel 1985–2016 rahvusvahelistes andmebaasides refereeritud publikatsioonide andmeid suitsetamise levikust maailma naiste hulgas, sealhulgas raseduse ajal. Maailmas suitsetab 2015. a andmeil 5,4% naistest, raseduse …

Isa antidepressantide kasutamine viljastamisperioodil ei ohusta järglase vaimset tervist Uudised – juuni 2018

Depressioon on laialdaselt levinud haigusseisund ja antidepressante kasutatakse kogu maailmas üha rohkem. Vähe on andmeid antidepressantide mõjust sperma kvaliteedile ja sellest tulenevalt võimalikust ohust lapse enneaegsusele või vaimsetele võimetele. Rootsis korraldatud prospektiivses kohortuuringus jälgiti 170 508 last vanuses 8–9 eluaastat, kes olid sündinud aastatel 2006–2007. Koguti andmeid nende võimaliku enneaegsuse, autismihäirete ja vaimse alaarengu kohta. …

Rootsis tehtud uuring kinnitab, et loomingulistel isiksustel on suurem mentaalsete häirete kujunemise risk Uudised – juuni 2018

Ammusest ajast on tähele pandud, et loomingulistel ja artistlikel isiksustel esinevad sagedamini mentaalsed häired. Sellekohaseid populatsiooniuuringuid on seni vähe tehtud. Rootsis korraldatud uuringus uuriti skisofreenia, bipolaarse häire ja unipolaarse depressiooni tõttu hospitaliseeritute esinemissagedust 4 453 763 Rootsis sündinud isikul, kes 31. dets 2009. a seisuga olid 20–64 aastat vanad. Neist 149 039 (4,3%) loeti loomingulisteks isikuteks, …

Sisukord