Ravi makroliitidega ja kardiovaskulaarsete tüsistuste riskUudised – november 2015

Makroliite kasutatakse laialdaselt mitmesuguste bakteriaalsete infektsioonide ravis. Üldiselt on neil vähe kõrvaltoimeid. Siiski on publitseeritud andmeid nende pro-arütmilisest toimest. Senini puuduvad ulatuslikel kohortuuringutel põhinevad andmed millisel määral suurendab ravi makroliitidega kardiovaskulaarsete tüsistuste riski. Hiina uurijad avaldasid rahvusvahelistes andmebaasides avaldatud andmete analüüsi makroliitraviga kaasuvate kardiovakulaarsete tüsistuste–kardiaalne äkksurm (SCD) ja-või ventrikulaatne tahhüarutmia(VTA) esinemissagedusest. Analüüsitud publikatsioonides oli kirjeldatud …

Mõned seismise järel tekkivad peapöörituse vormid võivad viidata rasketele probleemideleUudised – november 2015

Peapööritus ja minestustunne pärast seismist võivad olla põhjustatud teatud ravimitest või dehüdratatsioonist, kuid kui neid sümptomeid esineb tihti, siis võib see viidata ortostaatilisele hüpotensioonile. Hilinenud ortostaatiliseks hüpotensiooniks (OH) peetakse sellist olukorda, kus ortostaatiline hüpotensioon tekib rohkem kui 3 minutit pärast seismist. Hiljuti ilmus ajakirjas Neurology uuring, kus oli hinnatud hilinenud ortostaatilise hüpotensiooniga patsientide teistesse haigustesse …

Arstide liidu teadaanneUudised – november 2015

Eesti Arstide Päevad 2016 toimuvad Pärnus Strand SPA & Konverentsihotellis 5. ja 6. mail. Info www.arstideliit.ee. Arstide päevade ametlik meediapartner on ajakiri Eesti Arst.

Koostame Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ajalugu tutvustavat raamatutUudised – oktoober 2015

Tähistame 25. tegutsemisaastat, mille raames on koostamisel EAÜSi ajalugu tutvustav raamat. Sellega seoses ootame nii endistelt kui praegustelt liikmetelt sisendit materjalide näol, mida raamatus kasutada ning mis ei tohiks unustustehõlma vajuda.   Katrin Köbas Pressiesindaja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Prootonpumba inhibiitorid vähendavad seedetrakti verejooksu riski haigetel, kes peavad ühel ajal kasutama antiagregante ja NSAIDeUudised – oktoober 2015

Antiagregantravi rakendatakse laialdaselt trombembooliliste tüsistuste vältimiseks. Samas suurendab see hemorraagiliste tüsistuste riski. NSAIDe (mittesteroidsed põletikuvastased ained) kasutatakse samuti laialdaselt osteoartrootiliste kaebustega haigetel. NSAIDid omakorda võivad tekitada seedetrakti verejookse. Kirjanduse andmeil peab ligi 40% antiagregantravil olevatest haigetest mingil perioodil kasutama NSAIDe. Taani uurijad jälgisid keskmiselt 5 aasta vältel südameinfarkti järel 8300 haiget, kellele oli määratud pidevaks …

Meditsiinimeedia lugejauuring 2015: loetuim meditsiinitöötajate väljaanne on Eesti Arst, koheselt järgneb Med24Uudised – oktoober 2015

Meditsiinitöötajate hulgas on loetuim erialane trükiväljaanne Eesti Arst ja veebiväljaanne Med24, selgus Faktum & Ariko poolt läbiviidud meditsiinimeedia lugejauuringust. Kolmandat korda läbiviidud meditsiinimeedia lugejauuringu eesmärk oli selgitada, millist meditsiinimeediat tarbivad Eesti tervishoiuprofessionaalid. Kokku vastas uuringuankeedile 492 meditsiinivaldkonna inimest. Meditsiinitöötajatele suunatud väljaannetest oli kõige loetum Eesti Arst, mida loeb 86% sihtrühmast; koheselt järgnes Med24, mida loeb …

Sisukord