Psühholoogiline düstress on müokardi infarkti ja insuldi riskitegur üle 45aastastel isikutel Uudised – oktoober 2018

Psühholoogiline düstress – krooniline negatiivne stress – väljendub põhjuseta väsimustunde, närvilisuse, rahutuse, depressiivsuse, lootusetuse ja kasutusetundena. Selle hindamise skaaladest on levinuim Kessleri psühholoogilise düstressi skaala, mille kohaselt mõõdukat düstressi iseloomustab punktide arv 16–21, suurt düstressi tulemus 22–29 punkti ja väga suurt düstressi 30–50 punkti. Austraalia teadlased püüdsid selgitada düstressi kui vaimse tervise häire seost müokardi …

Aspiriin ei ole mõõduka kardiovaskulaarse riskiga patsientidele primaarseks preventsiooniks mõjus Uudised – oktoober 2018

Aspiriin (atsetüülsalitsüülhape) on oma trombotsüütide agregatsiooni pärssivate omaduste tõttu laialdaselt kasutusel koronaar- ja tserebrovaskulaarsete haiguste sekundaarseks preventsiooniks. Enam kui 200 uuringu andmed kinnitavad madalas doosis aspiriini mõjusust ägeda müokardi infarkti, insuldi ja aju transitoorse isheemilise ataki (TIA) järel haiguse retsidiveerumise profülaktikas. Kirjanduse andmeil ei ole ühtset seisukohta madalas doosis aspiriini efektiivsusest kardiovaskulaarsete häirete primaarses preventsioonis …

Urmas Lepneri inauguratsiooniloeng „Nekrotiseeriv pehmekoe infektsioon – lihasööjabakteri haigus“ Uudised – oktoober 2018

Olete oodatud Tartu Ülikooli kirurgia professori Urmas Lepneri inauguratsiooniloengule „Nekrotiseeriv pehmekoe infektsioon – lihasööjabakteri haigus“ neljapäeval, 18. oktoobril 2018 kell 16.15 ülikooli muuseumi valges saalis.   Nekrotiseeriv pehmekoe infektsioon, mida meedias kajastatakse sageli kui lihasööjabakteri haigust, on üks raskemaid haigusprotsesse, millega arstid ja kirurgid kokku puutuvad. Tavaliselt põhjustavad seda toksiine produtseerivad bakterid. Haigust iseloomustab väga …

Tüsistumata ägeda apenditsiidi korral on antibiootikumravi alternatiiv kirurgilisele ravile Uudised – oktoober 2018

Viimasel aastakümnel on publitseeritud mitme uuringu andmeid, mis kinnitavad, et konservatiivne ravi antibiootikumidega võib olla tõhus tüsistumata ägeda apenditsiidi ravis. Samas ei ole andmeid, kas selline ravi hoiab ka pikemas perspektiivis ära apenditsiidi võimaliku retsidiveerumise. Soomes korraldati kuue haigla osavõtul randomiseeritud uuring, selgitamaks antibiootilise ravi efektiivsust tüsistumata ägeda apenditsiidi korral viieaastase jälgimisperioodi vältel. Vaatluse all …

Tööstress on meestel iseseisev suremuse riskitegur Uudised – oktoober 2018

Soome, Prantsusmaa, Rootsi ja Ühendkuningriigi teadlaste 1985.–2002. a tehtud uuringus võrreldi tööstressi ja suremuse seost meestel ja naistel. Tööstressiks loeti liigset tööpinget, töömahu ja -tasu mittevastavust või mõlemat. Kokku analüüsiti 102 633 isiku andmeid, keskmine jälgimisperiood oli 13,9 aastat. 3441 uuringus osalenud isikul oli diagnoositud kardiometaboolne risk (hüpertensioon, düslipideemia, diabeet, rasvumine, füüsiline inaktiivsus, suitsetamine, alkoholi …

Diklofenaki kasutamisel on võrreldes teiste mittesteroidsete ravimite kasutamisega suurem kardiovaskulaarsete häirete kujunemise risk Uudised – september 2018

Diklofenak on sagedasti kasutatav mittesteroidne põletikuvastane ravim (NSAID). Samas ei ole tehtud randomiseeritud uuringuid, võrdlemaks kardiovaskulaarset riski erinevate NSAID-ide kasutamisel. Taani teadlased uurisid riiklike meditsiiniregistrite andmeid analüüsides kardiovaskulaarsete häirete kujunemise riski seoses erinevate NSAID-ide kasutamisega. Vaatluse all olid 1 370 832 diklofenakki kasutanud, 3 878 454 ibuprofeeni, 297 490 naprokseeni ja 764 781 paratsetamooli kasutanud …

BALOKSAVIIR – uus gripiravim Uudised – september 2018

Gripi raviks on laialdaselt kasutusel kaks erineva toimemehhanismiga ravimit – viiruse M2 ioonkanali inhibiitor (amantadiin) ja neuraminidaasi inhibiitor (oseltamiviir). Praeguseks on ringlevad A-gripiviiruse tüved neile resistentsed, esmajoones amantadiinile. USA ja Jaapani teadlased on läbi viinud uue gripiravimi – baloksaviiri – 2. ja 3. faasi kliinilised uuringud A-gripiviirusega nakatunutel. Teise faasi topeltpimedas platseebokontrollitud uuringus osales 400 …

Regulaarne nii kofeiini sisaldava kui ka kofeiinivaba kohvi joomine vähendab lõppstaadiumi neerupuudulikkuse riski Uudised – september 2018

Paljud uuringud on kinnitanud, et mõõdukal hulgal kohvi joomine vähendab nii üldist kui ka kardiovaskulaarset suremust. Viimaste aastate uuringud on näidanud, et lõppstaadiumi neerupuudulikkusega (LNP) – neeruasendusravi vajavate – haigete hulk kasvab kogu maailmas. Näiteks on Singapuris viimase 10 aasta jooksul nende haigete arv suurenenud 50% võrra. Kuna LNP kujunemist soodustavad hüpertensioon, diabeet ja teised …

Verapamiil toetab pankrease beetarakkude funktsiooni 1. tüüpi diabeediga haigetel Uudised – september 2018

1.tüüpi diabeedi patogeneesi peamiseks teguriks on progresseeruv pankrease beetarakkude hävinemine ja sellest tulenevalt insuliini produktsiooni vähenemine. Eksperimentides hiirtega on leitud, et raku redoksprotsesside regulaatori, tioredoksiini siduva proteiini (TXNIP) üleproduktsiooni korral kiireneb pankrease beetarakkude apoptoos ja L-tüüpi kaltsiumikanali blokaatorid, näiteks verapamiil, inhibeerivad TXNIB toimet. Nendele andmetele toetudes korraldasid USA Alabama ülikooli teadlased platseebokontrollitud kliinilise uuringu, selgitamaks …

Sisukord