Isheemilise insuldi teiseses ennetuses ei ole soovitatav ravi üheaegselt kolme antiagregandigaNews – jaanuar 2018

Transitoorse isheemia (TIA) ja kerge insuldi järel on haiguse retsidiveerumise ennetuses soovitatud ravi antiagregantidega. Enamik juhendeid soovitab raviks kas klopidogreeli või aspiriini ja dipüridamooli. Kirjanduses on ka viiteid, et nn kolmikravi aspiriini, dipüridamooli ja klopidogreeliga võiks korduva aju isheemia ennetuses olla veelgi tõhusam. Uuringus TARDIS, milles osales 106 keskust neljast riigist, uuriti võrdlevalt kolmikravi ja …

Millal alustada ravi antifibrinolüütiliste ravimitega ägeda massiivse verejooksu korral?News – jaanuar 2018

Massiivse traumajärgse verejooksu tõttu hukkub maailmas igal aastal 2 miljonit inimest, massiivse sünnitusjärgse verejooksu tõttu – 100 000 naist. Antifibrinolüütilised ravimid, traneksaamhape, amiinokaproonhape jt pärsivad verejooksu, pidurdades hüübe lagunemist, ning vähendavad vereülekande vajadust. Ei ole ühtset seisukohta, millal alustada ravi antifibrinolüütikumidega. Ühendkuningriigi, Prantsusmaa ja Šveitsi uurijate ühistööna valmis kahe randomiseeritud uuringu metaanalüüs traneksaamhappe toimest ägeda …

Ka pikaajaline väikestes doosides aspiriini tarvitamine ei suurenda ajusisese veritsuse riskiNews – detsember 2017

Väikestes doosides (75–300 mg päevas) aspiriini kasutatakse laialdaselt ajuinsuldi, südameinfarkti ja veresoonte tromboosi esmases ja teiseses ennetuses. Aspiriini kui antiagregandi toimel suureneb aga veritsusrisk, sealhulgas ka ajusisese veritsuse risk. Kirjanduses leidub vastukäivaid andmeid veritsusriski suuruse ja selle tagajärgede kohta aspiriini pikaaegsel tarvitamisel. Ühendkuningriigis korraldatud vaatlusuuringus jälgiti esmatasandi andmebaasi THIN põhjal 199 079 isiku andmeid, kel …

Raviga süstoolse vererõhu langetamine alla 140 mm Hg ei vähenda surma ega kardiovaskulaarsete tüsistuste riskiNews – detsember 2017

Enamik ravijuhendeid soovitab raviga hoida süstoolse vererõhu (SVR) väärtused alla 140 mm Hg. Viimasel kahel aastal on avaldatud ka kahe uuringu tulemused, kus soovitatakse raviga SVR väärtused hoida 120 mm Hg piires või sellest allpool. Samas on ka nende uuringute põhjal tehtud soovitusi kahtluse alla seatud, kuna sel puhul võivad kaasneda mitmed tüsistused ja nendes …

Pooled enneaegsetest surmadest Eestis on tingitud välistest põhjustest, mitte haigestumisestNews – november 2017

WHO määratluse kohaselt loetakse isiku surma enne 70. eluaastat enneaegseks. Eri maade ja populatsioonide võrdlemiseks on kasutusel mõiste potentsiaalselt kaotatud eluaastad, mille arvestuse aluseks on aastas surnud isikute arv ja vanus surma momendil standardiseeritult 100 000 elaniku kohta. Inglise keeles tähistatakse seda lühendiga PYLL. Euroopa Liit alustas 2016. a rahvusvahelist uuringut, kuhu koondati sarnaste geograafiliste …

Kuseteede infektsiooni korral on ravi antibiootikumidega tõhusam kui sümptomaatiline raviNews – november 2017

Kuseteede infektsioon (UTI) on sage haigus, sagedamini haigestuvad naised. Hinnanguliselt pooltel naistest esineb elu jooksul vähemalt üks UTI episood, 20–30%-l naistest esinevad need episoodid enam kui kahel korral. Ambulatoorses praktikas kasutakse UTI raviks laialdaselt antibiootikume: 10–20% kõigist antibiootikumide ordineerimisest on tehtud UTI raviks. Mikroobide resistentsus antibiootikumide suhtes on üldtuntud ja järjest süvenev tõsiasi ning on …

Sisukord