Eesti Arstide Päevad 4.-5.mail 2017 Tartus Dorpati konverentsikeskusesNews – märts 2017

Neljapäev, 4. mai  10.00 Avasõnad                 Eesti Arstide Liidu president Lembi Aug  10.15 – 12.30 Arsti vastutus Korraldab Eesti Arstide Liit, sessiooni juhatab Raul-Allan Kiivet 10.15 Arsti tsiviil- ja kriminaalvastutus Eestis, Ants Nõmper, Ellex Raidla 10.45 Soome patsiendikindlustus, Mervi Kattelus (Soome Arstide Liit) 11.25 Tüsistuste registreerimise süsteem, Marko Murruste, TÜK 11.45 Eesti vastutuskindlustuse seaduse eelnõu, …

Esimest korda sai diabeediravim kardiovaskulaarse kaitse näidustuseNews – märts 2017

Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet (FDA) kinnitas hiljuti empagliflosiini (Jardiance®) uue näidustuse: kardiovaskulaarse suremuse riski vähendamine südame-veresoonkonnahaigustega (SVH) täiskasvanud 2. tüüpi diabeediga patsientidel. SVH on 2. tüüpi diabeediga patsientidel peamiseks suremuse põhjuseks. Võrreldes täiskasvanutega, kes diabeeti ei põe, on suremus SVHsse diabeeti põdevatel patsientidel 70% suurem. Seega on diabeediravimid, mille kasutamisega kaasneb SVHsse suremuse vähenemine, …

METFORMIIN MÕÕDUKA NEERUPUUDULIKKUSEGA PATSIENTIDEL NÜÜD LUBATUDNews – veebruar 2017

Euroopa Ravimiamet (EMA) teatas hiljuti, et nüüdsest võib metformiini sisaldavaid ravimeid kasutada ka mõõduka neerupuudulikkusega (hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (eGFR) 30–59 ml/min) 2. tüüpi diabeeti põdevatel patsientidel. Sarnasele seisukohale oli juba 2016. aasta aprillis jõudnud ka Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet (FDA). Kuna metformiini kasutamisega on seotud harva esineva, kuid ohtliku kõrvaltoime – laktatsidoosi – tekke …

Kui suurt kahju tervisele ja majandusele põhjustab suitsetamine? WHO analüüsNews – veebruar 2017

Alates 1960. aastatest on hakatud regulaarselt hindama suitsetamise mõjusid ühiskonnale. Põhiliselt on seni avaldatud andmeid arenenud maadest. Suitsetamine levib aga ka arengumaades. Maailma Terviseorganisatsiooni töögrupp analüüsis suitsetamisest tingitud otseseid kulutusi seoses suitsetamisega seotud haiguste raviga ja ka suitsetamisest tingitud kaudseid majanduslikke kahjusid seoses suitsetamisest tingitud haigestumise ja enneaegse suremusega saamata jäänud tuluga ühiskonnale kogu maailmas. …

Magnettomograafiline uuring raseduse ajal, ka raseduse esimesel trimestril, on lootele ohutu ega kahjusta lapse arengutNews – veebruar 2017

On üldteada, et raseduse ajal tuleks vältida ema uurimist röntgenkiirgusega ja eelistada ultraheli- või magnettomograafilist uuringut (MRT). Vähe on siiski kindlaid andmeid MRT-uuringu ohutusest lootele ja lapse arengule, kui see on tehtud raseduse esimesel trimestril. Kanadas korraldati uuring selgitamaks välja MRT ohutust raseduse esimesel trimestril ja kontrastaine gadoliini kasutamise ohutust kogu raseduse ajal. Vaatluse all …

Kõige sagedasemad kardiovaskulaarsete haiguste riskitegurid ei suurenda venoosse trombemboolia kujunemise riskiNews – veebruar 2017

Hinnanguliselt haigestub USA-s ja Euroopa Liidus üle poole miljoni inimese mõnda venoosse trombemboolia (VTE) vormi. Neist tõsisema kuluga on alajäsemete süvaveenide tromboos (SVT) ja kopsuarteri trombemboolia (KATE), mispuhul ligi pooltel juhtudel kaasnevad pikaaegsed komplikatsioonid. VTE kujunemist soodustavad tegurid on immobilisatsioon, operatiivne vahelesegamine ja vähktõbi. Teadaolevalt on arteriaalse trombemboolia tuntud riskitegurid arteriaalne hüpertensioon, hüperlipideemia, diabeet ja …

Tiasiid-diureetikumid vähendavad arteriaalse hüpertensiooniga eakatel ka luumurruriskiNews – veebruar 2017

Esinduslikus prospektiivses platseebokontrollitud rahvusvahelises uuringus (ALLHAT) püüti välja selgitada erinevate antihüpertensiivse toimega ravimite mõju kardiovaskulaarsete tüsistuste ärahoidmisel 1. ja 2. astme arteriaalse hüpertensiooniga haigetel vanuses 55 eluaastat ja enam. Uuringu andmete järelanalüüsis hinnati erinevate antihüpertensiivsete ravimite mõju luumurruriskile hüpertensiooniga isikutel vanuses üle 70 eluaasta. Vaatluse all oli 22 180 isikut, jälgimisperiood oli 5 aastat. Haigetel, …

Professor Ain Raali inauguratsiooniloeng “Ta lendab lillest tabletti“News – jaanuar 2017

Olete oodatud Tartu Ülikooli farmakognoosia professori Ain Raali inauguratsiooniloengule „Ta lendab lillest tabletti“ teisipäeval, 28. veebruaril 2017. aastal kell 16.15 ülikooli aulas. Kas ravim on sama vana kui inimkond või saame vaistul põhinevat ravivahendite kasutamist siduda juba Homo sapiens’i eelse ajaga? Ravimid pärinevad algselt loodusest, peamiselt taimedest. Paljud nüüdisaegsedki ravimid on looduslikku päritolu ning eriti …

Simvastatiin ja lovastatiin suurendavad hemorraagiliste tüsistuste riski dabigatraaniga ravitud haigetelNews – jaanuar 2017

Dabigatraaneteksilaadi imendumist soolest ja selle konverteerumist aktiivseks toimeaineks dabigatraaniks pidurdab ensüüm P-glükoproteiin. Statiinide rühma kuuluvad simvastatiin ja lovastatiin on potentsiaalsed P-glükoproteiini inhibiitorid. Seega võivad need ravimid ka suurendada dabigatraaniga ravitud haigetel hemorraagiliste tüsistuste riski. Kanadas tehtud uuringus jälgiti 45 991 dabigatraaniga ravitud kodade virvendusega patsiendi haiguse kulgu 2 aasta vältel. Selle aja jooksul registreeriti ajuinfarkt …

Tervise säilitamiseks suitsetamisest loobuda ei ole kunagi hiljaNews – jaanuar 2017

Vaatamata edusammudele suitsetamisvastases tegevuses on suitsetamine enneaegsete surmade ja vähki haigestumise peamine põhjus kogu maailmas. Suitsetamisest loobumise mõju suremusele on seni uuritud noorema- ja keskealiste inimrühmade baasil. Vähe on uuringuid suitsetamisest loobumise mõjust suremusele vanemaealistel. USA Bethesda vähiuuringute instituudi teadlased uurisid suitsetamise ja suremuse seost 160 113 vanemaealisel isikul. Uuritavad täitsid küsimustiku oma suitsetamisharjumuste kohta …

Uute antikoagulantidega vähem eluohtlikke verejookse võrreldes varfariinigaNews – jaanuar 2017

Antikoagulantravi sagedaseks tüsistuseks on hemorraagia ning soovituslik on kasutada antikoagulante, millega see risk on väikseim. Standardravimiteks on olnud K-vitamiini antagonistid, näiteks varfariin, kuid nende kasutamine eeldab rutiinset hüübimise monitooringut, sest ravimite toimet hüübimissüsteemile mõjutavad tugevalt ka geneetiline eelsoodumus koos kaasuvate haiguste ja teiste ravimitega. Uue põlvkonna antikoagulandid (dabigatraan, rivaroksabaan, apiksabaan, edoksabaan) annavad võrreldes varfariiniga küll …

Vanemaealistel ei esine hüpotüreoosi puhul iseloomulikke sümptomeidNews – jaanuar 2017

Hüpotüreoidism võib avalduda väga varieeruvate sümptomitena, kuid mitte ükski neist pole piisavalt spetsiifiline ega tundlik, et eristada patsiente eutüreoidsetest kontrollidest. Varasemates uuringutes on leitud, et vanemaealistel esineb hüpotüreoosile iseloomulikke sümptomeid veelgi vähem ning nende äratundmist raskendavad teistest kaasuvatest haigustest tingitud sümptomid. Äsja autoimmuunse hüpotüreoidismi diagnoosi saanud patsientide seas korraldati uuring eesmärgiga teha kindlaks erinevate hüpotüreoosi …

Vaginaalsel teel sündinud lastel on võrreldes keisrilõike abil sündinud lastega väiksem risk ülekaalulisuse kujunemiseks lapseeasNews – jaanuar 2017

Ülekaalulisus on tõsine rahvatervise probleem. Järjest sagedamini diagnoositakse ülekaalulisust ka lastel. Ülekaalulisel lapsel on tõsine oht saada ülekaaluliseks täiskasvanuks. Seepärast on mõistetav, et viimastel aastatel on avaldatud rohkelt uurimusi laste ülekaalulisuse põhjuste väljaselgitamiseks. Ühe hüpoteesina seostatakse laste ülekaalulisuse kujunemist nende soole mikrofloora hõimkonna mõjuga toidust imenduvate kalorite hulgale. Lapse soole mikrobiaalne koosseis sõltub suuresti sellest, …

Rauavaegusaneemia on kuulmislanguse kujunemise riskitegur täiskasvanutelNews – jaanuar 2017

Rauavaegusaneemia (RA) on sage tervisehäire, selle diagnoosimise kriteeriumid on vere hemoglobiinitaseme ja ferritiinisisalduse väärtus alla soole ja vanusele kohandatud referentsväärtuse. RA on paljusid tervisehäireid soodustav tegur. USA Pennsylvania ülikooli teadlased uurisid elektrooniliste haiguslugude andmeil RA seost kuulmislangusega 305 339 patsiendil vanuses 21–90 eluaastat. Kogu uurimisgrupis diagnoositi kuulmislangus (neurosensoorne või keskkõrva kahjustusest põhjustatud või kombineeritud) 1,6%-l …

Sisukord