Reet Mändari inauguratsiooniloeng “Mikroobimaailm inimese kehas“Uudised – september 2015

Reet Mändari inauguratsiooniloeng toimub 24.septembril kell 16.15 Ülikooli muuseumi valges saalis. Mikroobidel on inimmeditsiinis kaks suurt rolli – ühelt poolt võivad need olla nakkushaiguste põhjustajad, teiselt poolt on need inimorganismi lahutamatud ja olulised kaaslased. Viimasele pööratakse järjest enam tähelepanu, kuna bioloogilise süsteemi „inimene-mikrobioota“ kooskõlaline toimimine on tervise oluline alustala. Normaalse mikrobioota olemasolu selgus mikroskoobiga uurides …

Regulaarne kanepi suitsetamine halvendab meeste sperma kvaliteetiUudised – august 2015

Arenenud maades levib kanepi suitsetamine. Hinnanguliselt tarvitab kanepit Taanis 17,7% elanikest, USA-s on vastav number 13,3%. Kanepis leiduva toimeaine –tetrahüdrokannabinooli – retseptorid paiknevad ajus ja ka testises. Rohkelt on uuritud kanepi toimet kesknärvisüsteemile. Vähem on andmeid selle mõjust meeste reproduktsioonivõimele. Kopenhaageni Ülikoolis uuriti kanepi suitsetamise mõju meeste sperma kvaliteedile. Vaatluse all oli 1221 tarvet vabatahtlikku …

Ravi digoksiiniga südamepuudulikkuse ja kodade virvendusarütmia puhul suurendab suremusriskiUudised – august 2015

Digoksiini on kliinilises tegevuses ravimina kasutatud üle 200 aasta. Kaks selle põhilist kasutusnäidustust on südamepuudulikkus vasaku vatsakese puudulikkuse korral, ning ka kodade virvendusarütmia korral. Esimese näidustuse kliiniline tõenduspõhisus toetub kolmele uuringule, millest ainult üks on suurem juhuslikustatud platseeboga kontrollitud uuring. Mis puutub teise näidustusse, kodade virvendusarütmiasse, siis selle kohta ei ole tehtud juhuslikustatud uuringuid, millele …

Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid fibromüalgia ravisUudised – august 2015

Fibromüalgia on krooniline seisund, millel on biopsühhosotsiaalne taust. Fibromüalgiat iseloomustavad kroonilised lihase-liigesevalud, uneprobleemid, kognitiivne düsfunktsioon ja väsimus. Patsiendid kaebavad tihti kehva elukvaliteeti. Kahjuks ei ole selle seisundi puhul olemas spetsiifilist ravi, vaid ravitakse valu ning muid sümptomeid. 2015. aastal ilmunud süstemaatilises ülevaates hinnati selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (selective serotonin reuptake inhibitors ehk SSRI-d) kasutamist fibromüalgia …

Antidepressantide ja NSAID samaaegne kasutamine suurendab aju hemorraagia tekke ohtuUudised – august 2015

Paljude uuringutega on näidatud, et antidepressandid, eelkõige serotoniini tagasihaarde inhibiitorid, aga samuti NSAID, suurendavad veritsuste kujunemise riski. Samas on teada, et paljud depressiivsed haiged, kes kasutavad antidepressante, vajavad kroonilise valusündroomi tõttu ka NSAID-e. Korea uurijad korraldasid ulatusliku uuringu selgitamaks ajuhemorraagia tekke riski antidepressantide ja NSAID samaaegse kasutamise korral. Vaatluse all oli kokku 4 145 226 …

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu 2016. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseksUudised – august 2015

  Meditsiini toetavad nimelised allfondid SIHTASUTUSE EESTI RAHVUSKULTUURI FOND kahekümne kuuendal jagamisel   Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu 2016. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.   Taotluste vastuvõtt lõpeb neljapäeval, 15. oktoobril 2015 kell 16.00. Täpsemat informatsiooni jagamise tingimuste kohta ning taotluse esitamiseks vajaliku ankeedi saate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt www.erkf.ee või Sihtasutuse …

Kofeiini sisaldavad ja mitte suhkruga magustatud joogid suurendavad varajase menarhe riskiUudised – august 2015

Varajase – enne 11 eluaastat alanud–menarhega naistel on noorukieas mitmesuguseid terviseprobleeme. Nad on sagedamini ülekaalulised, koos sellest tulenevate terviseprobleemidega, neil suurem kalduvus varajaseks sugueluks ning alkoholi ja narkootikumide tarbimiseks. Viimastel aastael on palju uuritud varajase menarhe põhjuseid, et kavandada meetmeid tõhusaks sekkumiseks. USA teadlased püüdsid selgitada varajase menarhe kujunemise seost kofeiini sisaldavate ja kunstlikult –mitte …

Rasedustüsistused kui kardiovaskulaarhaiguste ja diabeedi riskiteguridUudised – august 2015

Autor. Ele Hanson Artikli eesmärk on teadvustada rasedustüsistusi, preeklampsiat ja rasedusdiabeeti kui südame-veresoonkonnahaiguste ja diabeedi riskitegureid. Rasedusest tingitud muutused naise organismis võivad paljastada eelsoodumuse mitmetele kroonilistele haigustele. Preeklampsia põdemine suurendab naise riski haigestuda kardiovaskulaarhaigustesse kuni neli korda, gestatsioondiabeeti kuni kaks korda. Diabeeti haigestumise risk nende rasedustüsistuste põdemise järel on suurenenud vastavalt kaks ja seitse korda. Praegu …

Sisukord