Regulaarne glükoosamiini tarbimine vähendab kardiovaskulaarset riski Uudised – mai 2019

Glükoosamiini kasutatakse laialdaselt osteoartroosi ja liigesevalu korral. USA ja Austraalia andmetel kasutab seda kuni 20% elanikkonnast. Siiski on erinevaid arvamusi preparaadi efektiivsusest artrooside ravis. Eksperimentaalsetes uuringutes ja vaatlusuuringutes inimestel on näidatud glükoosamiini mõjusust kardiovaskulaarse riski vähendamisel. Loomkatsetes on näidatud C-reaktiivse valgu hulga vähenemist glükoosamiini toimel, samuti langetab glükoosamiin glükolüüsi intensiivsust, toimides seega kui süsivesikuvaene dieet. …

Esimese kolme elukuu jooksul vaid rinnapiimaga toidetud lastel on teismeeas veres tervislik lipiidide sisaldus Uudised – mai 2019

Hongkongis korraldatud uuringus püüti välja selgitada esimestel elukuudel vaid rinnapiimaga toidetud laste vere lipiidide sisaldust teismeeas võrreldes rinnapiimaasendajaga toidetud lastega. Uuringusse kaasati 1997. a mais ja aprillis sündinud 8327 last, keda esimese kolme elukuu jooksul toideti vaid rinnapiimaga või vaid selle asendajaga. Nende 18. eluaastal uuriti neil vere üldkolesterooli, LDL-kolesterooli, HDL-kolesterooli sisaldust, fikseeriti kehamassiindeks ning …

Statiinide kasutamine suurendab diabeedi kujunemise riski Uudised – mai 2019

Uuringutega on kinnitatud, et hüperkolesteroleemia on ateroskleroosi ja kardiovaskulaarsete häirete kujunemise oluline riskitegur. Statiinid on laialdaselt kasutusel vere kolesteroolisisalduse langetamiseks kardiovaskulaarsete häirete esmaseks ja sekundaarseks preventsiooniks. Vähe on andmeid statiinraviga kaasnevate ohtude kohta. Lõuna-Korea uurijad analüüsisid riikliku haiguste andmebaasi andmeil kardiovaskulaarsete häirete primaarseks preventsiooniks rakendatud statiinravi ja 2. tüübi diabeedi kujunemise seoseid. Analüüsiti 2 162 …

Enneaegselt sündinutel on kogu elu jooksul tõsine neerupuudulikkuse kujunemise risk Uudised – mai 2019

Loote arengus on kolmas trimester aktiivne nefrogeneesi periood, mille jooksul formeerub ligi 60% nefronitest. Kui sellel perioodil, alla 37. rasedusnädalat, loote areng enneaegse sünni tõttu katkeb, võib last hilisemas elueas ohustada neerupuudulikkus ja/või ka arteriaalne hüpertensioon. Rootsi uurijad jälgisid riikliku haiguste registri andmete alusel aastatel 1973–2014 sündinud 4 195 249 last kuni 43. eluaasta vanuseni. …

Kas statiinid on tõhusad kardiovaskulaarsete haiguste esmases preventsioonis? Uudised – mai 2019

Statiinid – 3hüdroksü-3metüülglutarüül koensüüm A reduktaasi inhibiitorid – on vere lipiidisisaldust langetavate ravimite rühm. Vere üldkolesterooli ja LDL-kolesterooli sisalduse tõusu peetakse üheks oluliseks kardiovaskulaarsete haiguste riskiteguriks ning statiinid on laialdaselt kasutusel mitmesuguste kardiovaskulaarsete häirete ravis ja sekundaarses preventsioonis. Iiri Vabariigi Dublini ja Galway ülikoolide teadlased analüüsisid rahvusvahelistes andmebaasides avaldatud süstemaatiliste ülevaadete tulemusi statiinide efektiivsusest kardiovaskulaarsete …

Halb suuõõne tervis lapseeas suurendab kardiovaskulaarset riski täiskasvanueas Uudised – mai 2019

Soome noorte kardiovaskulaarse riski uuringus vaadeldi suuõõne tervise seost lapseeas kardiovaskulaarsete riskiteguritega täiskasvanueas. Uuringus osalenud 755 lapsel kontrolliti suuõõne tervist vanuses 6, 9, ja 12 eluaastat. Kontrollitutest 33 lapsel esines kaaries või periodondi põletikulised haigused. Kardiovaskulaarsete riskitegurite olemasolu uuriti kõigil vaatlusalustel 27 aasta möödudes uuringusse kaasamisest. Isikutel, kel lapsena oli diagnoositud periodondi haigused, esines võrreldes …

Sisukord