Toimetus

Urmas Siigur, peatoimetaja (Editor in Chief), MD, PhD

Ülla Linnamägi, vanemtoimetaja (Senior Editor), MD, PhD

Väino Sinisalu, meditsiinitoimetaja (Scientific Editor), MD, PhD

Pilvi Ilves, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Jana Jaal, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Ruth Kalda, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Tanel Laisaar, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Joel Starkopf, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Peep Talving, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Anneli Uusküla, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Made Laanpere, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Kaire Innos, teadustoimetaja (Research Papers Editor), MD, PhD

Urve Pirso, keeletoimetaja (Language Editor)

Keily Ehasalu, tehniline toimetaja (Operating Editor)

Kadri Kingsepp, müügijuht (Sales Manager)