Uudised – juuni 2017

BRAF V600 mutatsiooni suhtes positiivse mitteväikerakulise kopsuvähi ravi läbimurre

Kogu maailmas põhjustab kopsuvähk rohkem surmajuhtumeid kui käärsoolevähk, rinnavähk ja eesnäärmevähk kokku ning kogu maailmas diagnoositakse igal aastal hinnanguliselt 1,8 miljonit uut kopsuvähijuhtu. Mitteväikerakulise kopsuvähiga patsientidest tuvastatakse ligikaudu 30%-l aktiivne mutatsioon.

Novartise Tafinlar®-i (dabrafeniib) ja Mekinist®-i (trametiniib) ravimikombinatsioon kiideti Euroopa Liidus heaks BRAF V600 mutatsiooni suhtes positiivse kaugelearenenud mitteväikerakulise kopsuvähi (NSCLC) või metastaatilise mitteväikerakulise kopsuvähi raviks. Tegemist on ainsa Euroopa Liidus heaks kiidetud raviga BRAF V600 mutatsiooni suhtes positiivse NSCLC jaoks. Kombinatsioon on spetsiifiline märklaudravi, mis tähistab pöördepunkti kopsuvähipatsientide, eriti BRAF V600 mutatsiooniga patsientide jaoks. Nende ravivõimalused olid siiani piiratud. Selle ravi määramiseks soovitavad meditsiiniorganisatsioonid kopsuvähiga haigetel määrata biomarkereid. Mutatsioonidega mitteväikerakulise kopsuvähiga patsiendid võivad olla märklaudravi kandidaadid.

Hinnanguliselt diagnoositakse maailmas igal aastal BRAF V600 mutatsiooni suhtes positiivne NSCLC ligikaudu 36 000 inimesel, mis moodustab 1–3% kõigist kopsuvähi juhtudest. Ravimi heakskiitmise aluseks olid uuringuandmed, mille kohaselt reageeris ravile enam kui 60% nii varem ravi saanud kui ka ravi mittesaanud patsientidest. Dabrafeniibi ja trametiniibi kombinatsioon on Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Austraalias ning Kanadas heaks kiidetud kasutamiseks ka mitteopereeritava või metastaatilise melanoomiga patsientidel, kelle kasvajas tuvastatakse BRAF V600 mutatsioon.

Dabrafeniib ja trametiniib on suunatud seriini ja treoniini kinaasiperekonna erinevate kinaaside, vastavalt BRAFi ning MEK1 ja MEK2 vastu, RAS/RAF/MEK/Erk-signaalirajas, mis muu hulgas mängib rolli mitteväikerakulise kopsuvähi ja melanoomi arengus. Uuringud on näidanud, et ravimite kombinatsiooni kasutamine aeglustab kasvaja kasvu rohkem kui kumbki ravim eraldi. Metsikut tüüpi BRAF-mutatsiooniga melanoomiga või metsikut tüüpi BRAF-mutatsiooniga mitteväikerakulise kopsuvähiga patsientidel ei tohi dabrafeniibi kasutada. Lisaks uuritakse kombinatsiooni üle maailma mitmetes uuringukeskustes käimasolevates kliinilise uuringu programmides mitmesugustel kasvajatüüpidel.

Dabrafeniibi ja trametiniibi kombinatsiooni ohutusele ja tõhususele tugineti kolme kohordiga paljukeskuselises mittejuhuslikustatud ja avatud ülesehitusega II faasi uuringus, milles osalesid BRAF V600 mutatsiooniga IV staadiumi NSCLCga patsiendid. Neist 36 polnud ravi varem saanud ning 57 olid varem saanud keemiaravi. Esmane tulemusnäitaja oli üldine ravivastuse määr. See saavutati 61,1%-l 36st ravi varem mittesaanud patsiendist, kes kasutasid dabrafeniibi 150 mg kaks korda ööpäevas ja trametiniibi 2 mg üks kord ööpäevas. Selles patsiendirühmas ei olnud 68%-l patsientidest tekkinud 9 kuu pärast veel haiguse progressiooni. Ravile reageerimise mediaankestus ja progressioonivaba elulemus ei olnud heakskiitmise ajaks veel saavutatud. Varem keemiaravi saanud patsientidele manustati sama annust ning neil saavutati üldine ravivastuse määr 66,7%-l patsientidest. Ravile reageerimise mediaankestus oli 9,8 kuud. Kõige sagedasemateks (esinemissagedus > 20%) kõrvaltoimeteks olid palavik, iiveldus, oksendamine, perifeersed tursed, kõhulahtisus, nahakuivus, isutus, asteenia, külmavärinad, köha, väsimus, lööve ja düspnoe. On kirjeldatud ka silmakahjustusi, seal hulgas uveiiti, iridotsükliiti ja iriiti. Rutiinselt tuleb järgida nägemisega seotud nähtude ja sümptomite ilmnemise suhtes nagu nägemise muutused, fotofoobia ja silmavalu. Ravi jooksul on vaja kontrollida neeru- ja maksafunktsiooni. Kirjeldatud on ka vererõhu tõusu nii hüpertensiooniga kui ka hüpertensioonita patsientidel. Koostoimeid võib esineda analgeetikumide, antibiootikumide, antikoagulantide, kasvajavastaste ravimite, epilepsiavastaste ravimite, kaltsiumikanali blokaatorite, immunosupressantide, uinutite, HIV-vastaste ravimite ja südameglükosiididega.

Tafinlari (dabrafeniib) ja Mekinisti (trametiniib) ravimikombinatsiooni heakskiitmine BRAF V600 mutatsiooni suhtes positiivse kaugelearenenud mitteväikerakulise kopsuvähi või metastaatilise mitteväikerakulise kopsuvähi ravis tähistab olulist pöördepunkti patsientide jaoks, kellel siiamaani oli raviks vähe võimalusi. Novartis jätkab käimasolevate uuringute kaudu ka edaspidi tööd kopsuvähipatsientide heaks.

Refereeritud

Novartis drug combination Tafinlar® + Mekinist® receives EU approval for BRAF V600-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). Press release 03.04.2017. https://www.novartisoncology.com/news/media-releases/novartis-drug-combination-tafinlarr-mekinistr-receives-eu-approval-braf-v600.