Uudised – september 2017

Magneesiumoksiid ei ole öiste jalakrampide ennetamiseks tõhusam kui platseebo

Magneesiumoksiidi peetakse tõhusaks aineks öiste jalakrampide ennetamiseks vanemaealistel. Kindlat teaduslikku kinnitust sellele kirjanduses siiski ei leia.

Israeli uurijad korraldasid randomiseeritud uuringu 94 vabatahtliku osavõtul, selgitamaks magneesiumoksiidi tõhusust öiste jalakrampide ennetuses. Vaatlusaluste keskmine vanus oli 65 eluaastat. Neile manustati 4 nädala jooksul enne uinumist kas 865 mg magneesiumoksiidi või platseebot. Kummaski vaatlusaluste rühmas vähenes öiste jalakrampide esinemissagedus nädalas pea poole võrra. Sealjuures vähenes ravigrupis krampide esinemissagedus nädalas 3,41 korra ja platseebogrupis 3,03 korra võrra. Erinevus ei ole statistiliselt oluline.

Autorite hinnangul on öiste jalakrampide ennetuses oluline osa platseeboefektil ja ei ole teaduslikku kinnitust soovitusele kasutada magneesiumoksiidi öiste jalakrampide ennetamiseks.

Refereeritud

Roguin Maor N, Alperin M, Shturman E, et al. Effect of magnesium oxide supplementation on nocturnal leg cramps: a randomized clinical trial. JAMA Inten Med 2017;177:617–23.