COVID-19 testi tulemus sõltub ka proovivõtmise ajastusest Uudised – juuni 2020

  Tartu Ülikooli korraldatud uuringu esialgsed andmed COVID-19 leviku kohta Saaremaal ja Tallinna Järveotsa perearstikeskuses registreeritud isikute seas tõi esile, et SARS-CoV-2 on inimeste seas laialdasemalt levinud, kui näitab ametlik statistika (1). Viimane põhineb viiruse RNA määramisel ninaneelust tampooniga võetud materjalist, mis näitab viiruse olemasolu organismis. Ülikoolis läbiviidaval uuringul määratakse viirusevastaste antigeenide olemasolu organismis, mis …

Auraga migreen on naistel tõsine kardiovaskulaarne riskitegur Uudised – juuni 2020

USA tervishoiutöötajate terviseuuringu raames jälgiti migreenidiagnoosiga naiste haigestumist müokardi infarkti, insulti ning suremust kardiovaskulaarsetesse haigustesse. Uuringusse kaasati 27 858 naist keskmises vanuses 54,7 eluaastat. Neist 87%-l ei olnud migreeni, 7,8%-l oli aurata migreen ja 5,2%-l auraga migreen. Keskmiselt 22,6aastase jälgimisperioodi jooksul esines 1666 juhul eespool loetletud kardiovaskulaarne tüsistus (KVT) . KVT esinemissagedus väljendatuna juhtude arvus …

Veipimine rikub suuõõne mikrobiaalset tasakaalu ja suurendab suuõõnehaiguste riski Uudised – juuni 2020

E-sigarette on reklaamitud kui head võimalust suitsetamisest loobuda. On rohkelt andmeid, et e-sigarettide kasutamisel ehk veipimisel sissehingatavad aurud sisaldavad kopsu kahjustavaid toksilisi ühendeid. USA Ohio ülikooli teadlased uurisid veipimise mõju suuõõne mikrobioomi kooslusele ja sellest tulenevat mõju suuõõne tervisele. Uuringusse kaasati 123 suuõõnehaigusteta isikut vanuses 21–35 aastat. Neist 25 olid regulaarsed tubakasuitsetajad, 20 e-sigarettide tarvitajad, …

Koagulopaatia ja venoosne trombemboolia COVID-19-haigetel Uudised – juuni 2020

Umbes 20–55%-l COVID-19-haigetest leitakse laboratoorsetel uuringutel koagulopaatia (1). Seda iseloomustavad d-dimeeride sisalduse tõus veres (2 või enam korda üle referentsväärtuse), protrombiini aja pikenemine (kuni 3 sek võrra), trombotsütopeenia ja raskematel juhtudel fibrinogeenisisalduse langus veres (alla 2 g/l). Muutuste tase sõltub kliinilise seisundi raskusest. On leitud, et haigetel, kel on d-dimeeride sisaldus üle 4 korra suurem …

Kaitsvad laktobatsillid inimese ninas Uudised – juuni 2020

Rohkelt on andmeid mikrobioomi koosseisu kuuluvate laktobatsillide mikroobivastasest ja immunomoduleerivast toimest inimese soolestikus, tupes ja nahal. Vähem on andmeid laktobatsillide levikust ja nende funktsioonist inimese ülemistes hingamisteedes. Belgia Antwerpeni ülikooli teadlased uurisid inimese nina koloniseerivate mikroobide koosseisu eesmärgiga selgitada välja nende võimalik infektsioonivastane funktsioon. Võrreldes 100 terve inimese ja 100 kroonilise sinuiidiga patsiendi nina koloniseerivate …

Sisukord