Enteroviirusinfektsioon seostub esimest tüüpi diabeedi kujunemisega Uudised – september 2022

Esimest tüüpi diabeet (T1D) kujuneb pankrease Langerhansi saarte insuliini produtseerivate beetarakkude hävinemise tagajärjel, mille põhjuseks on autoimmuunne reaktsioon. Kujunenud beetarakkude vastaste antikehade teket seostatakse erinevate keskkonnategurite ja geneetilise eelsoodumusega. On kindlaid andmeid, et autoimmuunse reaktsiooni vallandajaks võivad olla ka viirusinfektsioonid. Austraalia teadlaste korraldatud PubMedi ja Embase’i andmebaasides refereeritud kontrollitud vaatlusuuringute metaanalüüsil selgus tugev seos enteroviirusinfektsiooni …

COVID-19 põdemise järel on eakatel suur Alzheimeri haiguse risk Uudised – september 2022

Alzheimeri haiguse infektsioosse etioloogia hüpotees esitati juba mõned aastakümned tagasi, kuid andmed selle tõesuse kohta on praeguseni vastukäivad. Hiljutises USA Case Western Reserve’i ülikoolis valminud uuringus selgus, et Alzheimeri haiguse risk vanemaealistel pea kahekordistus aasta jooksul pärast COVID-19 põdemist. USA anonüümse raviasutustesse pöördumise andmebaasi TriNeX Aanalytics Platforms alusel analüüsiti 6,2 miljoni üle 65aastase isiku meditsiinilisi …

STIPENDIUMID MEDITSIINI TOETUSEKS Uudised – september 2022

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi 2023. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta: http://www.erkf.ee/taotlejale Stipendiume ja toetusi jagatakse 137-st nimelisest allfondist, millest kaks toetavad meditsiini.   Professor Uno Sibula fond Algatatud 1997. aastal perekond Sibula poolt professor Uno Sibula (1927−1997) mälestuseks. Professor Uno Sibula fond toetab kirurgide …

Madal testosteroonitase on meestel COVID-19 raske kulu riskitegur Uudised – september 2022

Madal testosteroonitase organismis – hüpogonadism – seostub meestel seksuaalelu häiretega, depressiooni, kontsentratsiooni- ja mäluhäiretega, lihasjõu vähenemise ning üldise elukvaliteedi langusega. USA Saint Louisi ülikoolis tehtud uuringus ilmnes, et madala testosteroonitaseme korral veres on meestel suurem risk haigestuda COVID-19 raskekujulisse, haiglaravi vajavasse vormi. Haiguse kulgu ja hospitaliseerimise vajadust analüüsiti 723 mehel keskmise vanusega 55 eluaastat, kel …

Kolmandikul virvendusarütmiaga patsientidest ilmestuvad magnettomograafilisel uuringul kahjustuskolded peaajus vaatamata antikoagulantravile Uudised – september 2022

Šveitsis 14 keskuse osavõtul korraldatud prospektiivses kohortuuringus (Swiss-AF) jälgiti 1227 kodade virvendusarütmiaga (KVA) patsiendil 2 aasta vältel uute kahjustuskollete kujunemist ajus. Vaatlusaluste keskmine vanus oli 71 aastat, 26,1% olid naised ja 89,9%-le neist oli ordineeritud antikoagulantravi, mida jätkati uurimisperioodi vältel. Standardsel aju magnettomograafilisel (MRT) uuringul, mis tehti uuringusse kaasamisel ja 2 aastat hiljem, hinnati neil …

Tehismagusainete kasutamine on seotud kardiovaskulaarhaiguste suurenenud riskiga Uudised – september 2022

Lisatud suhkrute kahjulikku mõju erinevatele tervisetulemitele, sealhulgas kardiometaboolsetele häiretele, on põhjalikult uuritud ja metaanalüüsitud ning see on tunnistatud oluliseks riskiteguriks. Maailma Terviseorganisatsioon soovitab, et päevasest energiatarbimisest peaks vähem kui 5% pärinema lisatud suhkrust. Kunstlikud magusained tekkisid alternatiivina lisatud suhkrule, võimaldades saada magusat maitset suhkrut kasutamata ja vähendada suhkrust tulenenud toidu kalorsust. Neid toidulisandeid sisaldavad paljud …

Statiinravi kardiovaskulaarset süsteemi kaitsev toime ületab raviga kaasneva lihasevalu ja -nõrkuse kujunemise riski Uudised – september 2022

Statiinravi on laialdaselt kasutusel kardiovaskulaarhaiguste esmases ja teiseses ennetuses. Raviga kaasneva lihasevalu ja -nõrkuse esinemissageduse kohta on vastakaid seisukohti. Ühendkuningriigi Oxfordi uurijate rühm tegi seni avaldatud statiinravi ja lihassümptomite seoseid käsitlevate uurimuste metaanalüüsi. Analüüsiti topeltpimendamisega ja platseeboga kontrollitud juhuslikustatud uuringute andmeid. 19 uuringus oli kokku 123 940 osalejale määratud statiini tavaannuses ning neljas 30 940 …

50aastaste ja nooremate inimeste haigestumine vähki on kogu maailmas sagenenud Uudised – september 2022

USA Harvardi ülikooli Brighami ja naistehaigla uurijad analüüsid 358-s maailma piirkonnas tehtud uuringu andmeil 14 vähipaikmesse haigestumise riski sõltuvalt haigestunu vanusest. Uuritud paikmed olid rinna-, kolorektaal-, söögitoru-, sapiteede, sapipõie, pea ja kaelapiirkonna, kõhunäärme-, eesnäärme-, neeru-, mao-, maksa-, endomeetriumi-, luuüdi- ja kilpnäärmevähk. Varasemate aastatega võrreldes on viimastel kümnenditel sagenenud vähki haigestumine 50aastaste ja nooremate hulgas. Uurijad …

Dapaglifosiin ja teised SGLT-2 inhibiitorid on tõhusad südamepuudulikkuse ravis sõltumata väljutusfraktsiooni suurusest Uudised – september 2022

SGLT-2 inhibiitoreid kasutatakse nii II tüüpi diabeedi kui ka südamepuudulikkuse ravis. Ravijuhendites on soovitatud kasutada SGLT-2 inhibiitoreid vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni vähenemisega südamepuudulikkuse puhul, nende kliiniline toime normaalse või mõõdukalt vähenenud väljutusfraktsiooni korral on vähem tõestatud. USA Harvardi ülikooli ja Ühendkuningriigi uurijate koostöös valmis metaanalüüs platseeboga kontrollitud ja topeltpimendamisega juhuslikustatud uuringutest, milles oli hinnatud SGLT-2 inhibiitorite …

Tervislik uni vähendab oluliselt südame-veresoonkonnahaiguste riski Uudised – august 2022

Euroopa Kardioloogiaühing tutvustas 26. augustil veebiajakirjas Medicalxpress ühingu 2022. aasta kongressil Barcelonas ette kantud uurimust tervisliku une ja koronaarhaigusse ning insulti haigestumise seostest. Uuringust järeldus, et kümnest uuritust üheksal ei olnud piisavalt kvaliteetne uni ning seitse uuritud haigustesse haigestumise juhtumit kümnest oleks tervisliku une korral välditavad. Prantsusmaa tervise- ja meditsiiniuuringute instituudi (INSERM) teadlased jälgisid 8 …

Aktiivne vaba aja tegevus vähendab dementsuse kujunemise riski Uudised – august 2022

Regulaarne aktiivne tegevus töövabal ajal on oluline tervisliku eluviisi komponent ja mõjutab nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Hiina Pekingi ülikooli uurijad viisid läbi rahvusvahelistes andmebaasides refereeritud 38 metaanalüüsi, selgitamaks erineva vaba aja tegevuse ja hilisemas eas dementsuse kujunemise seoseid (1). Analüüsiks valitud uuringutes oli kokku 2 154 818 vaatlusaluse andmed. Neist 47 700 vaatlusalusel …

Sisukord