Videomängude mängimine soodustab lapse üldist vaimset arengut Uudised – mai 2022

Tänapäeval kulub lastel 4–6 tundi päevas erinevatele ekraaniga seadmetele. Mängitakse videomänge, vaadatakse telesaateid või videofilme või suheldakse nutitelefonide kaudu. Uurijate hinnangul mõjub liigne ekraaniaeg halvasti laste füüsilisele tervisele, aga on viidatud ka võimalusele, et see pidurdab laste vaimset arengut. Hollandi, Saksamaa ja Rootsi uurijad jälgisid 9–10aastaste laste vaimset arengut sõltuvalt nende poolt videomängudele, televiisori/videosalvestiste vaatamisele …

Kohv võib sõltuvalt valmistamisviisist suurendada vere üldkolesteroolisisaldust Uudised – mai 2022

Kohv sisaldab rohkelt bioaktiivseid aineid. Uuringutega on leitud, et kohvis sisalduvad diterpeen, kafsetool ja kafeool tõstavad üldkolesterooli taset veres. Loetletud ainete sisaldus kohvijoogis sõltub joogi valmistamise viisist. Norras Tromso piirkonnas korraldatud uuringusse kaasati 21 000 üle 40aastast isikut (11 074 naist ja 10 009 meest), keda küsitleti kohvijoomise harjumuste kohta (mitu tassi päevas ja mil …

Levinud valuvaigistite kasutamine raseduse ajal suurendab loote arenguhäirete riski Uudised – mai 2022

Aspiriin, paratsetamool ja mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (NSAID) on rutiinselt kasutatavad ravimid peavalu, muskuloskeletaalse valu ning palaviku leevendamiseks. Nende tarvitamise ohutuse kohta raseduse ajal on kirjanduses vastandlikud andmed. Šotimaal Aberdeeni ülikoolis korraldatud retrospektiivses uuringus analüüsiti Aberdeeni emade ja vastsündinute andmepanga andmeil raseduse ajal levinud vabamüügis kättesaadavate valuvaigistite kasutamise mõju sündinud lapse tervisele. Analüüsiti aastatel 1985–2015 sünnitanud …

COVID-19 raske vormi põdemine on kognitiivse võimekuse aspektist võrreldav vananemisega 20 aasta võrra Uudised – mai 2022

Aastatel 2020–2022 on avaldatud mitmeid uurimusi kognitiivse võimekuse vähenemisest ja selle pikemaaegsest kestusest COVID-19 põdemise järel. Enamik neist töödest on kirjeldava iseloomuga, häirete täpsema iseloomu kohta on andmeid vähe. Ühendkuningriigis tehtud uuringus hinnati kognitiivset võimekust COVID-19 tõttu haiglaravi vajanud 46 patsiendil (16 neist oli olnud juhitaval hingamisel) 6–8 kuu möödudes hospitaliseerimisest. Kognitiivse võimekuse hindamiseks kasutati …

Kehakaalu langetamine ebaõnnestub rasvumise korral sageli Uudised – mai 2022

Euroopa rasvumise uurimise assotsiatsioon refereeris meditsiiniuudiste portaalis Medicalxpress 4. mail 2022 Euroopa rasvumist käsitleval kongressil ette kantud Ühendkuningriigi teadlaste Resource-programmi raames tehtud uurimuse tulemusi. Programmi käigus koguti andmeid täiskasvanud rasvunud isikute (kehamassiindeks KMI 30 kg/m2 või suurem) kohta Prantsusmaalt, Itaaliast, Saksamaalt, Hispaaniast, Rootsist ja Ühendkuningriigist. Analüüsiti 1850 isiku andmeid, keskmine vanus oli 53 aastat, 52% …

Kaltsiumi kasutamine toidulisandina ei ole alati ohutu Uudised – mai 2022

Osteoporoosi arengu pidurdamiseks soovitatakse eakatel ning postmenopausis naistel kasutada toidulisandina kaltsiumi koos D3-vitamiiniga. Andmed kaltsiumi mõjust kardiovaskulaarsele tervisele on vastukäivad. USA Clevelandi Kliiniku teadlased uurisid kaltsiumi ja vitamiini D3 mõju kerges või mõõdukas raskusastmes aordiklapi stenoosiga patsientidel (1). Vaatluse all oli 2654 keskmiselt 74 aasta vanust patsienti, 42% neist olid naised. Ehhokardiograafilisel uuringul hinnati neil …

Kellele soovitada aspiriini kardiovaskulaarhaiguste esmaseks ennetuseks? Uudised – mai 2022

USAs tegutsev ennetusmeetmete töörühm (USPSTF) avaldas 26. aprillil 2022 korrigeeritud soovitused väikeses annuses aspiriini kasutamise kohta kardiovaskulaarhaiguste (KVH) esmaseks ennetuseks. Eelnevalt, 2016. aastal avaldatud materjalides soovitati KVH esmaseks ennetuseks kasutada aspiriini annuses 80–100 mg päevas 50–59 aasta vanustel isikutel, kel on 10% või suurem KVH kujunemise risk lähema 10 aasta jooksul ning kel ei ole …

Ravi antikoagulantidega vähendab dementsuse kujunemise riski kodade virvendusarütmiaga haigetel Uudised – aprill 2022

Kodade virvendusarütmia (KVA) on oluline isheemilise insuldi riskitegur. On rohkelt andmeid, et KVA-ga patsientidel kaasuvad sageli kognitiivsed häired, ka neil, kes pole insulti põdenud. Vähe on andmeid selle kohta, kas antikoagulantravi rakendamisega on võimalik peale insuldiriski vähendamise mõjutada ka dementsuse riski. Austraalias korraldatud uuringus jälgiti keskmiselt 3,7 aasta jooksul 18 813 esmaselt diagnoositud KVA-ga patsienti …

Paxlovid leevendab haiguse kulgu suure riskiga COVID-19 patsientidel Uudised – aprill 2022

Ravim Paxlovid koosneb kahest SARS-CoV-2 viiruse vastasest ainest: 300 mg nirmatrelviiri ja 100 mg ratonaviiri. Ravimit manustatakse suu kaudu. Ravimi 3. faasi juhuslikustatud kliinilisel uuringul selgitati ravimi toimet COVID-19 kulule haigussümptomitega mittevaktsineeritud ambulatoorsel ravil olevatel patsientidel (1). Tulemusnäitajana arvestati patsientide hospitaliseerimise vajadust haigestumise esimese 28 päeva jooksul. Paxlovidiga ravitute gruppi kuulus 1120, platseebogruppi 1126 patsienti, …

Vähese naatriumisisaldusega dieet ja südamepuudulikkus Uudised – aprill 2022

Selleks, et vältida südamepuudulikkusega patsientidel liigset vedelikukoormust ja sellest tulenevaid kahjulikke tagajärgi, on soovitatud neil piirata naatriumi tarvitamist toidus. Et kontrollida, kas naatriumisisalduse vähendamine mõjutab tulevasi kliinilisi ilminguid (vähem korduvaid hospitaliseerimisi või EMO külastusi, parem elulemus) või mitte, korraldati rahvusvaheline toitumisalane sekkumisuuring (SODIUM-HF). Uuringus osales 26 keskust 6 riigist (Austraalia, Kanada, Tšiili, Colombia, Mehhiko, Uus-Meremaa). …

Insomnia on teist tüüpi diabeedi riskitegur Uudised – aprill 2022

Eksperimentaalsetes uuringutes on leitud, et une pikkuse vähendamine ja katkestustega uni suurendavad insuliiniresistentsust ja glükoosi taset plasmas. Kirjanduse metaanalüüsid kinnitavad diabeedi seoseid unehäiretega. Ühendkuningriigi Bristoli, Manchesteri ja Exeteri ülikooli ning USA Harvardi ülikooli teadlaste uurimuses selgitati erinevat tüüpi unehäirete mõju glükohemoglobiini (HbA1c) sisaldusele veres. Kasutati Ühendkuningriigi biopanga (336 999 osalejat) ja ülegenoomse seoseuuringu MAGIC (Meta-Analyses …

Neljanda COVID-19 vaktsiinidoosi tõhusus Iisraeli uuringu andmeil Uudised – aprill 2022

Eelmise aasta detsembrist hakkas Iisraelis ja mujal maailmas levima SARS-CoV-2-viiruse B.1.1.529 (omikron) tüvi, mis osutus väga kontagioosseks ning nakatunute arv suurenes järsult. Iisraeli valitsuse otsusega hakati seal üle 60aastaseid isikuid vaktsineerima Pfizer-BioNTech vaktsiini neljanda doosiga. Iisraeli Tervishoiuministeeriumi andmebaasi põhjal analüüsiti 1 252 331 üle 60aastase inimese andmete põhjal neljanda vaktsiinidoosi tõhusust COVID-19-sse nakatumise ja haiguse raske …

Sagedamini esinevad dementsuse riskitegurid on arteriaalne hüpertensioon, rasvumine ja füüsiline inaktiivsus Uudised – aprill 2022

Seoses elanikkonna vananemisega kasvab ka dementsete isikute osakaal rahvastikus. USAs on praegu hinnanguliselt 5,8 miljonit dementset inimest, prognooside kohaselt suureneb nende arv 2060. aastaks 14 miljonini. See on tõsine koormus sotsiaalabisüsteemile ja kogu ühiskonnale. Varasemates uuringutes on leitud, et ligi pooltel juhtudel on dementsuse kujunemine seotud põhimõtteliselt välditavate riskiteguritega: madal haridustase, kuulmise kadu, traumaatiline ajukahjustus, …

Kunstlikud magusained ja vähirisk Uudised – aprill 2022

Toiduainetööstuses kasutatakse paljude toiduainete ja jookide valmistamisel alternatiivina lisatud suhkrutele, mille kahjulik mõju mitmete krooniliste haiguste korral on selgelt kindlaks tehtud, kunstlikke magusaineid. Nende lisaainete ohutuse üle vaieldakse jätkuvalt ja järeldused nende rolli kohta erinevate haiguste etioloogias on vastuolulised. Mitmed eksperimentaalsed uuringud viitavad nende kantserogeensele toimele, kuid kindlaid epidemioloogilisi tõendeid selle kohta ei ole. Prantsuse …

Sisukord