Lõhna- ja maitsetundlikkuse häired ning COVID-19. Lõhnatundlikkus on häiritud ka muude haigusnähtude puudumise korral Uudised – september 2020

Austraalia teadlaste avaldatud metaanalüüsist lõhna-ja maitsetundlikkuse häirete esinemise kohta COVID-19-sse haigestunutel ilmneb nende häirete esinemine ligi pooltel patsientidest (1). Autorid analüüsisid andmebaasides MEDLINE, EMBASE ja preprinte avaldavas serveris MedRxiv seisuga kuni 11 mai 2020 avaldatud 24 artikli materjale, kus käsitleti lõhna- ja maitsetundlikkuse häirete (LMH) esinemist kokku 8438 COVID-19-sse haigestunul. Ilmnes, et lõhnatundlikkuse häireid kirjeldati …

Mõned astmaravimid suurendavad lastel 1. tüüpi diabeeti haigestumise riski Uudised – september 2020

  Kirjanduse andmeil on astmat põdevatel lastel suurem risk haigestuda 1. tüüpi diabeeti. Selle põhjused on ebaselged. Soome uurijad hindasid registripõhiste andmete alusel astma ja 1. tüüpi diabeedi esinemist ajavahemikus 1995–2008 sündinud soome lastel. Neist 3342 last põdesid nii diabeeti kui ka astmat. Autorid analüüsisid 1. tüüpi diabeedi kujunemise seost astmaravimite kasutamisega. Võrdluseks hinnati 1. …

Covid-19 haripunktis kasvas Lombardia piirkonnas Itaalias märgatavalt haiglaväliste kardiaalsete äkksurmade arv Uudised – september 2020

Esimese paigana Euroopas tegi pandeemiaks kujunenud viirusnakkus COVID-19 oma laastamistöö Itaalias Lombardia piirkonnas. Itaalia Pavia ülikooli uurijad võrdlesid äkksurmade registri andmeil haiglaväliste kardiaalsete äkksurmade arvu COVID-19 haigestumise haripunktil (21.02–20.04 2020) kardiaalsete äkksurmade arvuga samal perioodil 2019. aastal. Covid-19 epideemia ajal registreeriti Lombardia piirkonna 4 provintsis kokku 490 haiglavälist kardiaalset äkksurmajuhtu 100 000 elaniku kohta, 2019. …

Umbes pooltel SARS-CoV-2 viirusega nakatunutel ei ilmne kliinilisi sümptomeid Uudised – september 2020

SARS-CoV-2 viirusega oli 2020. a 11. septembri seisuga nakatunud üle 27,8 miljoni inimese maailmas ja viiruse esile kutsutud COVID-19 pandeemia ajal on sellesse haigusse surnud 903 000 inimest. USA teadlased analüüsisid ajavahemikul 19. aprill – 20. mai 2020 PubMedi andmebaasides avaldatud uuringute andmeid, kus käsitleti SARS-CoV-2 viirusega nakatumist ja selle kliinilist sümptomaatikat 11 suletud kogukonnas …

Testosterooni lisamine depressiooni raviskeemi naistele ei paranda ravitulemusi Uudised – september 2020

Naiste organism produtseerib testosterooni (T) ligi 20 korda vähem kui meestel. Uuringud on näidanud, et tavapärasemast madalam T tase naistel pre- ja postmenopausi perioodis on seotud meeleoluhäirete, depressiivsuse ja suurenenud väsimusega. Vähe on andmeid T efektiivsusest depressiooni ravis. USA-s korraldatud topeltpimedas randomiseeritud uuringus jälgiti 8 nädala vältel 101 depressiooniga naist vanuses 21–70 eluaastat, kel lisaks …

Ema vaktsineerimine gripi vastu raseduse ajal ei suurenda järglaste autismispektri häirete riski Uudised – september 2020

Vaktsineerimisvastased on põhjendanud oma hoiakuid sellega, et ema vaktsineerimine raseduse ajal suurendab järglastel psüühikahäirete, sealhulgas autismispektri häirete (ASH) kujunemise riski. Rootsis läbi viidud suure kohortuuringu tulemused ei kinnitanud, et ema vaktsineerimine raseduse ajal A(H1N1) gripi (seagripi) vaktsiiniga suurendaks järglaste ASH riski. Uurijad jälgisid keskmiselt 6,7 aasta vältel oktoobrist 2009 kuni septembrini 2010 sündinud 69 019 …

Stipendiumid meditsiini toetuseks Uudised – september 2020

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi 2021. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Stipendiume ja toetusi jagatakse 137-st nimelisest allfondist, millest neli toetavad meditsiini.   Adda ja Leonhard Mardna fond Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks. Adda ja Leonhard Mardna fond toetab …

Professor Tuuli Metsvahi inauguratsiooniloeng „Ravimite täppisdoseerimine – kuidas liikuda farmakokineetika ja farmakodünaamika võimaluste abil personaalsema meditsiini poole“ Uudised – august 2020

Olete oodatud Tartu Ülikooli laste ja vastsündinute intensiivravi professori Tuuli Metsvahi inauguratsiooniloengule „Ravimite täppisdoseerimine – kuidas liikuda farmakokineetika ja farmakodünaamika võimaluste abil personaalsema meditsiini poole“ teisipäeval, 29. septembril kell 16.15 ülikooli aulas. Nagu paljud teised elualad, nii on ka meditsiin ja farmakoteraapia muutumas üha personaalsemaks. Sellise suunamuutuse on tinginud asjaolu, et terviseprobleemid on üha komplekssemad …

Sisukord