Antidepressantide tõhususest kroonilise valu ravis Uudised – mai 2023

Mai algul avaldatud Cohrane’i süstemaatilises ülevaates hinnati kokku 25 erineva toimemehhanismiga antidepressandi tõhusust kroonilise valu leevendamisel. Ülevaade valmis mitme Ühendkuningriigi ülikooli uurijate koostöös. Hinnati 176 topeltpimeda ja juhuslikustatud, kokku 28 604 osavõtjaga uuringu andmeid. Neist 59 uuringut käsitlesid fibromüalgia, 49 neuropaatia ja 40 kroonilise muskuloskeletaalse valu ravi. Hinnati erinevate antidepressantide tõhusust valusündroomi leevendamisel, samuti füüsilise …

Lesbidel ja biseksuaalsetel naistel on võrreldes heteroseksuaalsete sookaaslastega halvem kardiovaskulaarne tervis Uudised – mai 2023

Rahvastiku kardiovaskulaarse tervise (KVT) hindamiseks on kasutusel mõjutatavate KVT riskitegurite hindamismeetodid, mis hindavad Life’s Simple 7 (LS7) skoori järgi dieedi tervislikkust, regulaarset füüsilist aktiivsust, suitsetamisharjumust, kehakaalu optimaalsust, veresuhkru, vere lipiididesisalduse ja arteriaalse vererõhu taset. Life’s Essential 8 skoor (LE8) hindab lisaks eespool loetletud riskiteguritele veel une tervislikkust. Mõlema hindamismeetodi puhul näitab suurem punktisumma loetletud tegurite …

Naiste tervis on müokardiinfarkti põdemise järel sagedamini halvem kui meestel ja nad vajavad hiljem sagedamini haiglaravi Uudised – mai 2023

USA 103 haigla osavõtul korraldatud uuringu VIRGO raames hinnati müokardiinfarkti (MI) järgse terviseseisundi soolisi iseärasusi nooremaealistel (vanuses18–55) meestel ja naistel. Refereeritud uurimuses võrreldi VIRGO uuringu andmeil korduva hospitaliseerimise sagedust ja põhjuseid esimese aasta jooksul pärast MI põdemist. Hospitaliseerimise sagedust hinnati hospitaliseeritud juhtude arvuna 1000 isikaasta kohta (IR). Analüüsiti 2007 nais- ja 972 meespatsiendi (keskmises vanuses …

Noortel kanepit tarvitavatel meestel on suur risk haigestuda skisofreeniasse Uudised – mai 2023

Kanep on üks enam tarvitatavatest psühhoaktiivsetest ainetest kogu maailmas. Kuigi seda peetakse üheks ohutumaks meelemürgiks ja selle tarvitajate arv on viimastel aastakümnetel oluliselt suurenenud, on märkimisväärselt kasvanud ka patsientide arv, kel on diagnoositud kanepi tarvitamise häire (KTH), mida iseloomustab kanepi sage ja liigses hulgas kasutamine ning kanepisõltuvus. Mitmetes uuringutes on selgunud, et kanepi tarvitamine on …

Hüpertüreoidismiga kaasnevad meestel sagedasti erektsioonihäired Uudised – mai 2023

Erektsioonihäired (EH) mõjutavad negatiivselt meeste füüsilist ja vaimset tervist ning elukvaliteeti. Mitmes uuringus on leitud, et kilpnäärme talitluse häiretega kaasnevad meestel ka EH-d. Vähe on andmeid hüpertüreoidismiga kaasnevatest seksuaalfunktsiooni häiretest meestel. Hiina teadlased analüüsisid 4 publitseeritud uuringu andmeid, kus käsitleti meestel EH seost hüpertüreoidismiga. Kokku olid vaatluse all 25 519 üle 18aastase mehe andmed. Neist …

Paradoks: rasvunud ja ülekaalulistel patsientidel on võrreldes normaal- ja alakaalulistega ägedasse koronaarsündroomi haigestumise korral parem prognoos Uudised – mai 2023

Vaieldamatult on ülekaal ja rasvumine kardiovaskulaarsete haiguste riskitegurid. Aastakümneid tagasi avaldati mitme uuringu materjale, kus selgus nn rasvumise paradoks: ülekaalulistel/rasvunud patsientidel oli kardiovaskulaarhaigustesse haigestumisel parem lühi- ja pikaaegne prognoos kui samasuguse kardiovaskulaarhaiguste riskiprofiiliga alakaalulistel patsientidel. Iisraelis tehtud uuringus analüüsiti riikliku ägeda koronaarsündroomi registri andmete alusel ägeda koronaarsündroomiga patsientidel haigestumisest 30 päeva jooksul tekkinud tõsiste kardiovaskulaarsete …

Ka sümptomiteta kulgeva koronaararterite ateroskleroosiga kaasneb suur risk haigestuda südameinfarkti Uudised – mai 2023

Koronaararterite ateroskleroos võib hakata kujunema juba varajases elueas ja kulgeda pikka aega sümptomiteta. Taani teadlased jälgisid kolme ja poole aasta vältel 9470 Kopenhaageni piirkonna elanikku, kes olid vanuses 40 aastat või enam ja kel polnud südame isheemiatõve nähte. Kõikidele uurimisalustele tehti koronaararterite kompuutertomograafiline (KT) uuring, kus eristati arterite obstruktiivset (valendik kitsenenud 50% või enama ulatuses) …

Kronoloogilisest vananemisest kiirem bioloogiline vananemine on depressiooni ja ärevushäirete riskitegur Uudised – mai 2023

Avaldatud on rohkesti uurimusi, mis kinnitavad, et vaimse tervise häired kiirendavad bioloogilise vananemise protsesse. USA Columbia ülikooli ja Hiina Pekingi ülikooli uurijate ühistöös kontrolliti hüpoteesi, mille kohaselt võib kiirem bioloogiline vananemine soodustada depressiooni ja ärevushäirete kujunemist. Uurimus põhineb aastatel 2006–2010 Ühendkuningriigi biopangas registreeritud 424 299 inimese andmete analüüsil. Osalejate bioloogilist vanust hinnati valideeritud Klemera-Doubali bioloogilise …

Tartu Ülikooli füüsikalise farmaatsia professori Karin Kogermanni inauguratsiooniloeng „Kuidas valmib kvaliteetne, efektiivne ja ohutu ravim“ Uudised – aprill 2023

Olete oodatud Tartu Ülikooli füüsikalise farmaatsia professori Karin Kogermanni inauguratsiooniloengule „Kuidas valmib kvaliteetne, efektiivne ja ohutu ravim“ neljapäeval, 11. mail 2023 kell 16.15 ülikooli aulas. Paljud inimesed peavad võtma ravimeid iga päev ning tervisemurede korral on esimene koht nõu ja abi küsimiseks just apteek. Kuidas aga ravimid apteeki saavad ja mida on vaja teha selleks, …

Jõhvikatooted võivad olla naistel tõhusad urotrakti infektsioonide retsidiivide ennetuses Uudised – aprill 2023

Jõhvikatooteid on rahvameditsiinis aastakümneid kasutatud nii mahlana kui ka toidulisandina tablettide või kapslite kujul urotrakti infektsioonide (UTI) sümptomite leevendamiseks. Selle raviviisi tõhususe kohta on kirjanduses vastukäivad andmed. Viimases, 2012. aastal avaldatud 24 allikal põhinevas Cochrane’i ülevaates järeldati, et jõhvikatooted ei ole kuseteede infektsioonide korral tõestatult tõhusad. Hiljutises, 17. aprillil 2023 avaldatud Austraalia Flindersi ülikooli teadlaste …

Kolm erineva klassi ravimit on optimaalne strateegia kardiovaskulaarseks ennetusraviks 2. tüüpi diabeedi korral Uudised – aprill 2023

Uuringutega on kinnitatud, et aterosklerootiliste kardiovaskulaarste haiguste ennetuse optimaalne raviskeem teist tüüpi diabeediga haigetele koosneb kolme erineva ravimirühma ravimeist: 1) statiin suures annuses; 2) angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitor või angiotensiin II retseptori blokaator (ARB) ja 3) diabeediravimid naatriumi-glükoosi kotransporter 2 (SGLT2) inhibiitor ja/või glükagoonisarnase peptiid-1 retseptori agonist (GLP-1RAs). USA ekspertide hinnangul on see skeem …

Aspiriini, angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) blokaatorit ja statiini sisaldav polüpill kardiovaskulaarsete häirete ennetuseks Uudised – aprill 2023

Hispaania kardiovaskulaarsete uuringute keskuses välja töötatud kompleksravim – polüpill – sisaldab aspiriini (100 mg), AKE blokaatorit ramipriili (2,5 mg, 5 mg või 10 mg) ja statiini atorvastatiini (20 mg või 40 mg). Eelduseks oli, et sellise koostisega kompleksravim võimaldab erinevaid kadiovaskulaarse riski tegureid mõjutada ühe tabletiga, seda on patsiendil lihtsam kasutada ning tagatud on ka …

Statiiniga ravitud patsientidel on veresoonkonna põletik vere kolesteroolitasemest olulisem kardiovaskulaarsete häirete ja surma riskitegur Uudised – aprill 2023

Aterotrombootilise haiguse teket soodustavad peamiste teguritena hüperlipideemia ja veresoonte põletik. Tõhusa statiinraviga on võimalik hüperlipideemiat korrigeerida, kuid vähe on andmeid selle mõjust veresoonkonna põletikule ja põletiku rolli muutustest aterotrombootilise haiguse patogeneesis. Veresoonkonna põletiku astet hinnatakse kõrgtundliku C-reaktiivse valgu (CRV-hs) taseme järgi: kõrgem väärtus viitab aktiivsemale põletikule. USA uurijad analüüsisid kolme viimasel ajal avaldatud uuringu tulemusi, …

Sisukord