Enam kui kahel kolmandikul nimmevaluga haigetest on veel üks või mitu tervisehäiret Uudised – veebruar 2019

Mittespetsiifiline nimmevalu on sage tervisehäire. Vähe on tähelepanu pööratud nimmevaluga kaasnevatele muudele tervisehäiretele. Kanadas 2013. a korraldatud uuringus küsitleti 61 854 üle 15 aasta vanust isikut neil esinevate tervishäirete, hariduse, materiaalse kindlustatuse, kehakaalu ja eluviisi kohta. Analüüsil hinnati nimmevaluga ja nimmevalu mitte kaevanud isikutel esinevate muude haiguste olemasolu, nende sotsiaalset seisundit, kehakaalu ja füüsilist aktiivsust …

Depressioon ja kiilaspäisus – vastastikune seos Uudised – veebruar 2019

Koldeline kiilaspäisus, ladina k alopecia areata (AA) on autoimmuunne haigus, mis mõjub negatiivselt haige psüühikale ja sagedasti on haigetel depressioon. Patsiendil võib tekkida küsimus, kas kiilaspäisus on depressiooni põhjus, või vastupidi – depressioon soodustab kiilaspäisuse kujunemist. Kanada uurijad püüdsid leida küsimusele vastust, analüüsides Ühendkuningriigi esmatasandi haiguslugude põhjal retrospektiivselt umbes 6 miljoni patsiendi andmeid ajavahemikul 1986–2012. …

Inimese papilloomiviiruse vastane vaktsineerimine ei mõjuta negatiivselt teismeliste tütarlaste seksuaalkäitumist Uudised – veebruar 2019

Inimese papilloomiviiruse (PV) vastane vaktsiin on tõhus emakakaelavähi ennetuseks. Paljudes maades on PV-vaktsiin võetud 12–14aastaste tütarlaste vaktsineerimisprogrammi. Selle tegevuse vastased kahtlustavad, et vaktsineerimine võib mõjutada negatiivselt teismeliste tütarlaste tervist ning soodustada riskantset tervisekäitumist. Kanada Briti Columbia provintsis on 12–14aastaste tütarlaste PV-vaktsineerimisprogramm käigus 2008. aastast. Seal tehtud uuringus küsitleti 12–18aastaseid tütarlapsi nende seksuaalkäitumise kohta 2003. ja …

Soole ärritussündroomiga patsientidele tehakse sageli tarbetuid uuringuid Uudised – jaanuar 2019

Soole ärritussündroom on sagedane häire, mis USA andmeil esineb 10–15%-l elanikest, sagedamini naistel vanuses alla 50 eluaasta. Haigus kulgeb krooniliselt ning häirib oluliselt elukvaliteeti. Sümptomaatika on mittespetsiifiline, diagnoos püstitatakse nn Rooma kriteeriumide alusel. Endoskoopilised ja radioloogilised uuringud aitavad välistada teisi seedetrakti haigusi. Sündroomi käsitlevates juhendites ei ole ühtseid seisukohti korduvate diagnostiliste uuringute vajadusest. Kliinilises praktikas …

Kas vitamiini- ja mikroelemendirikas dieet leevendab gastroösofageaalsest reflukshaigusest tingitud vaevusi? Uudised – jaanuar 2019

Gastroösofageaalne reflukshaigus (GERD) on sage tervisehäire. Sellega võib kaasuda ka söögitoru limaskesta kahjustus – erosiivne ösofagiit. GERD-i ravis on oluline maohappe mõju pärssimine, selleks kasutatakse laialdaselt medikamente – prootonpumba inhibiitoreid (PPI). PPI-d on üldiselt ohutud ja oluliste kõrvaltoimeteta, kuid nende pikemaaegsel kasutamisel võivad kõrvaltoimetena kaasneda neerukahjustus, Clostridium dificile nakkus ja osteoporootilised luumurrud. Viimasel ajal uuritakse …

Igal neljandal inimesel maailmas on risk haigestuda elu jooksul insulti Uudised – jaanuar 2019

Organisatsioon Global Burden of Diseases, mis kogub 136 haiguse haigestumus- ja suremusandmeid maailma 195 riigist ja territooriumilt, avaldas hiljuti andmed insuldihaigestumuse kohta. Andmed esitati 2016. aasta kohta võrdluses aastaga 1990. Insult – nii isheemiline kui ka hemorraagiline – on maailma arvestuses 10% inimeste surmapõhjus, kuid väikese ja keskmise sissetulekuga maades on see surmapõhjuseks 75%-le rahvastikust …

Dementsete patsientide arv kasvab kogu maailmas Uudised – jaanuar 2019

Maailma Terviseorganisatsiooni egiidi all tegutsev organisatsioon Global Burden of Disease (GBD) kogub andmeid ligi 350 haiguse leviku, haigestumuse, suremuse ja neist põhjustatud vaegurluses elatud aastate ning enneaegselt kaotatud eluaastate kohta maailma 195 riigist ja territooriumilt. Hiljuti avaldati andmed Alzheimeri tõve ja teiste dementsuse vormide esinemise kohta maailmas 2016. a võrreldes 1990. aastaga. 2016. a elas …

D-vitamiini ja oomega-3-rasvhapete tarvitamine lisaks toidule ei aita ennetada vähki ega kardiovaskulaarseid haigusi Uudised – jaanuar 2019

USA-s kasutatakse laialdaselt D-vitamiini ja oomega-3-rasvhappeid eesmärgiga ennetada haigestumist vähki ja tõsistesse kardiovaskulaarhaigustesse. Sellealaste uuringute tulemused on vastukäivad. Randomiseeritud platseebokontrollitud kliinilise uuringu VITAL käigus jälgisid USA teadlased keskmiselt 5,3 aasta jooksul 25 871 patsienti vanuses 50 eluaastat ja enam. Pooltele neist manustati päevas 2000 toimeühikut D-vitamiini ja 1g päevas oomega-3-rasvhapet, ülejäänud moodustasid platseebogrupi. Jälgimisperioodi vältel …

Sisukord