E-sigarettide kasutamine soodustab hambakaariese teket Uudised – november 2022

E-sigarettide kasutamine (veipimine) on laialdaselt levinud noorte ja täiskasvanute hulgas. Esialgu hinnati seda kui ohutumat alternatiivi tubakasuitsetamisele, kuid viimaste aastate uurimused kinnitavad, et veipimine mõjub kahjustavalt nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. USA Tuftsi ülikooli uurijad hindasid veipimise mõju hambakaariese tekke riskile aastatel 2019–2021 kliinikusse pöördunud 13 216 patsiendi andmeil. 13 080 patsienti (kontrollrühm) eitas …

Kõrgenenud diastoolne vererõhk soodustab neurootilisusega seonduvate vaimse tervise häirete kujunemist Uudised – november 2022

Kõrgenenud arteriaalne vererõhk on sagedasim kardiovaskulaarsete häirete riskitegur ja kõrget vererõhku seostatakse ka erinevate psühholoogiliste teguritega. Samas ei ole kindlaid andmeid vererõhu ning ärevushäirete, depressiooni ja neurootilisuse vahelistest põhjuslikest seostest. Hiina teadlaste uuringu eesmärk oli selgitada vererõhu komponentide – süstoolne ja diastoolne vererõhk ning pulsirõhk – põhjuslikku seost erinevate vaimse tervise näitajatega: ärevushäired, depressioon, neurootilisus …

Liiga valju muusika kuulamine suurendab kuulmishäirete riski Uudised – november 2022

Valjud helid kahjustavad kuulmissüsteemi sõltuvalt heli tugevusest ja sellele eksponeerituse ajast. Levinud hinnangute kohaselt on veel ohutu taluda helitaset 85 detsibelli (dB) 8 tunni vältel. Helitaseme tõusul iga 3 dB võrra väheneb poole võrra aeg seda ohutult taluda. Näiteks helitaset 100 dbB on ohutu taluda 15 min, aga 106 dB – 3,7 min. Viimastel kümnenditel …

Gripi vastu vaktsineeritutel on väiksem insulti haigestumise risk Uudised – november 2022

Hingamisteede infektsioonid võivad suurendada kardiovaskulaarsete haiguste riski. Vaktsineerimine gripi vastu vähendab haigestumist müokardi infarkti ja hospitaliseerimise vajadust südamepuudulikkuse tõttu ning on soovitatav kardiovaskulaarse riskiga inimestele. Gripivaktsiini mõjust insulti haigestumise riskile on andmeid napilt. Kanada Calgary ülikoolis korraldatud populatsioonipõhises uuringus analüüsiti insulti haigestumust võrdlevalt gripi vastu vaktsineeritud ja vaktsineerimata täisealistel inimestel. Selleks kasutati Alaberta provintsi tervisekindlustuse …

Optimaalse pikkusega uni on oluline kardiovaskulaarset tervist hoidev ja edendav tegur Uudised – november 2022

Ameerika südameassotsiatsioon (American Heart Association, AHA) esitas 2010. aastal soovitused kardiovaskulaarse tervise hoidmiseks ja edendamiseks, tuues esile seitse olulisemat tegurit (Life’s Essential 7): tervislik toitumine, piisav füüsiline aktiivsus, suitsetamisest hoidumine, optimaalne kehakaal (kehamassiindeks, KMI), normipärane vere lipiidisisaldus, normipärane vere glükoositase, normipärased vererõhuväärtused. Viimastel aastatel on uuringud selgitanud une olulist osa kardiovaskulaarse süsteemi, ainevahetuse ja immuunsüsteemi …

Mikroobide antibiootikumiresistentsus on meditsiinis tõsine probleem Uudised – november 2022

WHO Euroopa regioonis, kuhu kuulub lisaks Mandri-Euroopa maadele veel riike Taga-Kaukaasiast ning Kesk-Aasiast (kokku 56 riiki), korraldatud uuringus analüüsiti mikroobide antibiootikumiresistentsusega (MAR) seotud surmajuhtude esinemist eri maades 2019. aastal. Aastal 2019 suri kogu regioonis MARiga seonduvalt 541 000 inimest ja otseselt MARi tõttu 133 000 inimest. Sagedasemad MARiga seonduvad surma põhjused olid sepsis (195 000 …

Lühike uneaeg teismeeas soodustab ülekaalu/rasvumise kujunemist Uudised – november 2022

Euroopa Kardioloogiaühing (EKÜ) tutvustas veebiajakirjas Medicalexpress oma 2022. aasta kongressil 26.–29. augustil Barcelonas ette kantud uuringut une pikkuse kardiometaboolsest mõjust noorukitele. Uuringus, mis valmis Hispaanias kardiovaskulaarsete uuringute riiklikus keskuses Madridis, oli vaatluse all 1229 noorukit (võrdselt poisse ja tütarlapsi), keda jälgiti alates 12. eluaastast. Neil mõõdeti 12., 14. ja 16. eluaastal 7 järgneval päeval uneaja …

Kehamassiindeks ja vere glükohemoglobiini sisaldus on pankreasevähi metaboolsed markerid Uudised – november 2022

Pankreasevähk on esinemissageduselt kümnes pahaloomuline kasvaja. Hinnanguliselt diagnoositakse maailmas igal aastal pool miljonit uut pankreasevähi juhtu. Haigus kulgeb aeglaselt, väheste sümptomitega, mistõttu 80% juhtudest diagnoositakse hilinemisega, vähi metataseerumise staadiumis. Selles haiguse faasis on elulemus 90%-l juhtudest 9 kuud või vähem. Varajasem diagnoosimine võimaldaks ravitulemusi oluliselt parandada. Ühendkuningriigi Surrey ja Oxfordi ülikooli teadlased jälgisid pankreasevähile iseloomulike …

Rasvumise medikamentoosse ravi soovitused Uudised – oktoober 2022

Rasvumine on 21. sajandil võtmas pandeemia mõõtmeid. USA spetsialistide hinnangul on riigis rasvunud või ülekaalulisusega seotud tervisehäiretega praktiliselt 50% elanikkonnast. Ameerika gastroenteroloogide assotsiatsiooni multidistsiplinaarne töörühm avaldas hiljuti soovitused medikamentoosseks raviks, mida rakendada pikaajaliselt lisaks aktiivse eluviisi ja range dieedi järgimisele rasvumise (kehamassiindeks (KMI) ≥ 30 kg/m2) ja ülekaalulisusega (KMI ≥ 27 kg/m2) seotud tervisehäirete korral. …

Ka mõõdukas alkoholi tarvitamine on insuldi riskitegur Uudised – oktoober 2022

Iirimaa Galway ülikooli poolt koordineeritud ülemaailmses insuldi riskitegurite uuringus INTERSTROKE, kus osales 27 erineva arengutasemega riigi uurijaid kogu maailmast, analüüsiti alkoholi tarvitamise seost nii isheemilise kui ka hemorraagilise insuldi tekkega. Osalejate kirjeldatud alkoholi tarvitamise harjumuse (mitu annust nädalas) järgi hinnati alkoholi tarvitamist järgmiselt: vähene (1–7 annust), mõõdukas (naised 7–14, mehed 7–21 annust), rohke (naised > …

Sisukord