Paljudel noorukitel ja noortel meestel on lihasdüsmorfia sümptomid Uudised – jaanuar 2023

Lihasdüsmorfia (bigoreksia, Adonise kompleks) on psüühiline seisund, mille korral isik hindab, et tema lihaskond on vähe arenenud ja nõrk ning ta ei ole oma välimusega rahul. Lihasmassi kasvatamiseks rakendatakse eridieete, suuremahulisi treeningprogramme ja ka anaboolseid-androgeenseid steroidhormoone. Sageli osutuvad need meetmed ebaadekvaatseks ja tervist kahjustavaks, suurendavad emotsionaalset düstressi, neil isikutel on kalduvus söömishäiretele ja narkootikumide kasutamisele. …

Aspiriin on tõhus tromboosi ennetuseks operatiivselt ravitud luumurdude korral Uudised – jaanuar 2023

Ravijuhendid soovitavad kirurgiliselt ravitud luumurdude korral kasutada tromboosi profülaktikaks madalamolekulaarset hepariini. USA-s 22 keskuse osavõtul aastatel 2017–2021 korraldatud uuringus PREVENT CLOT võrreldi aspiriini ja madalamolekulaarse hepariini tõhusust tromboosi profülaktikaks operatiivselt ravitud jäsemeluumurdude ning vaagna ja atsetaabulumi murdude korral. 12 211 ravitud patsienti juhuslikustati kahte rühma, kummaski 6110 patsienti. Patsientide keskmine vanus oli 44,6 aastat, 0,7%-l …

Kardiometaboolsete haiguste ja dementsuse kujunemise riski mõjutavad samad geneetilised tegurid Uudised – jaanuar 2023

Stockholmi Karolinska instituudis valminud uuringus selgitati kardiometaboolsete haiguste (2. tüüpi diabeet, kodade virvendusarütmia ja südamepuudulikkus) seoseid dementsuse kujunemisega. Analüüsiti 17 913 Rootsi kaksikute andmepangas registreeritud vaimselt terve 60aastase ja vanema isiku andmeid kardiometaboolsete haiguste (KMH) ja dementsuse esinemise kohta 18aastase jälgimisperioodi vältel. Uuringusse kaasamise hetkel oli 18,5%-l vaatlusalustest diagnoositud üks KMH ja 4,7%-l kaks või …

Angiotensiin II retseptorite blokaatorid vähendavad võrreldes teiste antihüpertensiivsete ravimitega mõjusamalt epilepsia kujunemise riski arteriaalse hüpertensiooniga haigetel Uudised – jaanuar 2023

Uuringutega on näidatud, et arteriaalse hüpertensiooniga patsientidel on hilisemas elueas kaks korda suurem risk epileptiliste hoogude tekkeks võrreldes isikutega, kel vererõhuväärtused on normi piires. Saksamaal korraldatud uuringus analüüsiti epilepsia kujunemise riski hüpertensiooniga patsientidel sõltuvalt neile ordineeritud antihüpertensiivse ravimi klassist. 1274 üldarsti praksisest koguti andmeid patsientide kohta, kellel oli hüpertensiooni monoraviks ordineeritud ühe ravimiklassi (angiotensiin II …

Bariaatrilise operatsiooni uriinipidamatuse nähte leevendav mõju püsib ka pikema aja vältel Uudised – jaanuar 2023

Rasvumine on iseseisev uriinipidamatuse riskitegur. Bariaatrilise operatsiooni järel leevenduvad ka uriinipidamatuse (UP) nähud nii meestel kui ka naistel, kuid on leitud, et operatsiooni positiivne mõju väheneb 1–2 aasta pärast ja operatsiooni pikemaajalise mõju kohta uriinipidamatusele on vähe andmeid. USA 10 meditsiinikeskuse koostöös valminud uuringus analüüsiti kahe sagedamini tehtava bariaatrilise operatsiooni (toidu maost mööda juhtiva operatsiooni …

Lühike uneaeg ja halb une kvaliteet on tõsised arteriaalse hüpertensiooni riskitegurid Uudised – jaanuar 2023

USA rahvatervise ja toitumise uuringu (NHANES) aastatel 2015–2018 kogutud materjalide analüüsil selgitati erinevate unehäire tüüpide seoseid arteriaalse hüpertensiooni kujunemise riskiga. Analüüsiti 7426 inimese (keskmine vanus 48 eluaastat, 51,8% olid naised) andmeid. Arteriaalne hüpertensioon (süstoolne vererõhk 140 mm Hg või kõrgem või diastoolne vererõhk 90 mm Hg või kõrgem) esines 32,8%-l osalejatest. Andmed une pikkuse kohta …

Hammaste halb tervis suurendab pankreasevähi riski Uudised – jaanuar 2023

Viimastel aastatel tehtud uuringutega on näidatud, et hammaste halb tervis on mitme tõsise haiguse – dementsus, müokardi infarkt, pea- ja kaelapiirkonna kasvajad – oluline riskitegur. Rootsis tehtud uuringus selgitati suuõõne tervise seost pankreasevähi riskiga. Võrreldi aastatel 2009–2016 riiklikku hambatervise registrisse kantud 5 889 441 isiku andmeid riikliku vähiregistri andmetega. Pankreasevähk oli sel perioodil diagnoositud 10 081 …

Sage norskamine võib viidata metaboolsele rasvmaksa haigusele Uudised – jaanuar 2023

Metaboolne rasvmaksa haigus (MRMH), varasema nimetusega mittealkohoolne rasvmaksa haigus, kulgeb sagedasti asümptomaatiliselt ja selle diagnoosimine hilineb. Refereeritud töös analüüsiti USA riikliku tervise ja toitumise uuringu (NHANES) 2017–2018 andmeil MRMH seost norskamisega. Analüüsiti 5016 patsiendi andmeid, 50,2%-l esines MRMH. Andmed norskamise kohta saadi patsientide enesehinnangu põhjal: ei norska üldse, harva, aeg-ajalt, sagedasti. MRMH diagnoositi, kui maksa …

Sisukord