Allogeensete multipotentsete tüvirakkude ülekanne ei paranda insuldi varajasi ravitulemusi Uudised – veebruar 2024

Rakuteraapia – tüvirakkude ülekanne kahjustatud rakkude või organite funktsiooni taastamiseks – on suhteliselt uudne ja potentsiaalselt heade tulemustega raviviis. Viimastel aastatel on välja arendatud meetodid täiskasvanu allogeensete multipotentsete tüvirakkude veenisiseseks ülekandeks. Üheks selliseks tüvirakkude preparaadiks on MAPC (multipotent adult progenitor cells), mis saadakse täiskasvanu luuüdi mesenhümaalsete tüvirakkude kehavälisel paljundamisel spetsiaalsete meetodite abil. MAPC manustatakse veenisisesi …

Kanepi kasutamisel kroonilise valu raviks suureneb südame rütmihäirete risk Uudised – veebruar 2024

Paljudes USA osariikides on kanepi käitlemine legaliseeritud. Euroopas on mõnedes riikides (näiteks Saksamaa, Itaalia, Taani ja mõned teised) lubatud kanepi kasutamine meditsiinilistel eesmärkidel ja seda on hakatud kasutama ka kroonilise valu raviks. Samas kinnitavad paljud uuringud, et kanepi kasutamisel võivad ilmneda tõsised kardiovaskulaarsed kõrvaltoimed. Taani riiklikel registritel põhinevas uuringus hinnati südame rütmihäirete (kodade virvendus/laperdus, ülejuhtehäired …

Ema vaktsineerimine COVID-19-vaktsiiniga raseduse ajal ei ohusta vastsündinut Uudised – veebruar 2024

Rootsi ja Norra teadlaste koostöös valminud mahukas uuringus analüüsiti ema rasedusaegse COVID-19-vastase vaktsineerimise mõju vastsündinule. Mõlema maa riiklike registrite baasil moodustatud uuritavas kohordis oli 196 470 ajavahemikul juunist 2021 kuni jaanuarini 2023 sündinud vastsündinut. Neist 51,3% olid poisid, 93,8% ajalised ja 62,5% sündinud Rootsis. Ligi pooled, 48% sündinud laste emadest, olid raseduse ajal vaktsineeritud COVID-19-vaktsiiniga …

Ravimiresistentse hüpertensiooni ravivõimalused Uudised – veebruar 2024

Ravimiresistentne hüpertensioon – vererõhu väärtused üle 140/90 mm Hg vaatamata ravile kolme erineva klassi antihüpertensiivse ravimiga maksimaalses talutavas annuses – suurendab oluliselt kardiovaskulaarsete tüsistuste, neerukahjustuse kujunemise ning surma riski. Saksamaa Hannoveri ülikoolis läbi viidud rahvusvahelistes andmebaasides refereeritud uuringute metaanalalüüsil hinnati erinevate ravimite ja protseduuride mõjusust ravimiresistentse hüpertensiooni ravis. Analüüsiti 24 uuringu kokku 3450 patsiendi andmeid. …

Regulaarne uneaeg on olulisem tervist ja suremust mõjutav tegur kui une pikkus Uudised – veebruar 2024

Nii liiga pikk kui ka liiga lühike uneaeg soodustavad enneaegset suremust. Uneaja regulaarsuse (magamaheitmine ja ärkamine iga päev samal ajal) mõju tervisele on vähem uuritud. Austraalia, Ühendkuningriigi ja USA teadlaste ühistöös hinnati 60 977 Ühendkuningriigi biopangas registreeritud isiku (keskmine vanus 62,8 aastat, 55% olid naised) uneaja regulaarsust aktseleromeetri näitude alusel kokku üle 10 miljoni tunni …

Migreen ja põletikuline soolehaigus Uudised – veebruar 2024

Migreenihoogudega inimestel kujunevad sagedamini ka mitmed teised tervisehäired: insult, epilepsia, unehäired, südamehaigused, depressioon ja ärevushäired. Migreenihaigetel on kirjeldatud ka seedetrakti vaevuste sagedasemat esinemist. Lõuna-Korea Souli ülikoolis valminud uuringus analüüsiti migreeni ja põletikuliste soolehaiguste (Crohni tõbi ja haavandiline koliit) kujunemise seoseid. Analüüsiti 10 668 070 üle 20 aasta vanuse inimese andmeid aastatest 2009–2017. Uuritavad jagati kahte …

Sisukord