Suur kehamassiindeks ja vööümbermõõt on kodade virvendusarütmia riskitegurid nii naistel kui ka meestel Uudised – mai 2021

  Ülekaalulisus ja rasvumine on kogu maailmas võtnud epideemia mõõtmed – selle all kannatab hinnanguliselt 40% maailma rahvastikust. Ülekaalulisus ja rasvumine on tõsised, kuid samas eluviisiga mõjutatavad kardiovaskulaarsete haiguste, 2. tüüpi diabeedi, vähi ja varajase surma riskitegurid. USA-s tehtud uurimuses jälgiti aastatel 2008–2013 2,1 miljonit täiskasvanut, et selgitada rasvumise ja ülekaalulisuse seoseid kodade virvendusarütmia (KVA) …

Suitsetamisest loobumise järel võib kehakaal suureneda, kuid terviseriskid ei suurene Uudised – mai 2021

Kirjandusest võib leida vastakaid andmeid sellest, kas suitsetamisest loobumisega kaasnev kehakaalu tõus on seotud kroonilistesse haigustesse haigestumise ja enneaegse surma riskiga. Austraalias korraldatud uuringus jälgiti aastatel 2006–2014 suitsetamisest loobunud 16 663 täiskasvanud isikut kehakaalu ja kehamassiindeksi (KMI) muutuste, enneaegse suremuse, kardiovaskulaarsetesse haigustesse ja kroonilisse obstruktiivsesse kopsuhaigusse, 2. tüüpi diabeeti ning vähki haigestumuse suhtes. Uuringus osalejatel …

Tütarlastel on poistega võrreldes suurem risk saada jalgpallimängus kerge ajutrauma Uudised – mai 2021

Jalgpall on populaarne spordiala, seda harrastab ühel või teisel moel 250 miljonit inimest maailmas. Jalgpall võidab üha enam populaarsust ka naiste ja tütarlaste hulgas. Ehkki jalgpalli mängimine ei ole üldiselt seotud suure traumariskiga, on jalgpallimängus oht saada kerge ajutrauma (kommotsioon). Korduv kerge ajutrauma on seotud neurodegeneratiivsete häirete (traumaatiline entsefalopaatia, dementsus) kujunemise riskiga hilisemas elus. USA …

Naistel kujuneb maksakahjustus meestega võrreldes harvema ja väiksemas koguses alkoholitarvitamise järel Uudised – mai 2021

Alkoholi liigtarvitamisega seotud tervisehäired on tõsine probleem kogu maailmas. USA andmeil esineb alkoholi liigtarvitamisega seotud tervisehäireid 18,3%-l meestest ning 9,7%-l naistest. Naistega võrreldes tarvitavad mehed alkoholi sagedamini ja suuremas koguses ning neil kujuneb sagedamini alkoholisõltuvus. Alkoholi liigtarvitavad naised soostuvad meestest kergemini alkoholi tarvitamisest loobuma. Enam kui 2 miljoni vaatlusalusega metanalüüsis ilmnes, et naistel on meestega …

Kliiniliste uuringute faasis on tõhus malaariavaktsiin Uudised – mai 2021

WHO andmeil põdes 2020. aastal malaariat 229 miljonit inimest ning igal aastal nõuab see haigus 400 000 inimelu. Kaks kolmandikku malaariaohvritest moodustavad Aafrikas elavad väikelapsed. Seniajani ei ole õnnestunud välja töötada efektiivset malaariavastast vaktsiini. Ajakirjas The Lancet avaldati 20. aprillil 2021 preprindina Ühendkuningriigi Oxfordi ülikoolis rahvusvahelise teadlaste grupi loodud malaariavaktsiini kandidaadi R21 teise faasi kliiniliste …

Kolmandikul COVID-19 põdenud patsientidest ilmnevad 6 kuu jooksul pärast haigestumist närvisüsteemi kahjustusele viitavad kliinilised nähud Uudised – aprill 2021

Oxfordi ülikooli teadlaste rühm analüüsis elektrooniliste haiguslugude võrgustikus The TriNetX Analytics Network (hõlmab enam kui 81 miljonit patsienti) salvestatud 236 379 COVID-19 läbi põdenud patsiendi andmeid närvisüsteemi seisundi kohta kuue kuu jooksul pärast haigestumist. Hinnati järgmiste neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete esinemissagedust: aju hemorraagia; isheemiline insult; parkinsonism; Guillain-Barré sündroom; närvi-, närvijuurte- ja närvipõimikute kahjustus; neuromuskulaarsed haigused; …

Tinnitusel võib olla seos erektsioonihäiretega Uudised – aprill 2021

Paljud varasemad uuringud viitavad seksuaalprobleemide suuremale levikule tinnitusega patsientide seas. Taiwani Taipei ülikooli teadlased püstitasid hüpoteesi, et tinnitusel võib olla seos erektsioonihäiretega, ja korraldasid uuringu nende seisundite seotuse uurimiseks, kasutades üleriigilist rahvastikupõhist andmebaasi. Taiwani riiklikust tervisekindlustuse andmekogust saadi 19 193 erektsioonihäiretega (EH) ja 19 329 kalduvusskooriga sobitatud juhtkontrolluuringu meetodil leitud erektsioonihäireteta (kontrollrühm) patsiendi andmed. EH-ga …

Semaglutiid – tõhus ravim rasvumise ja ülekaalulisuse korral? Uudised – aprill 2021

Rahvusvahelises rasvumise ravi uuringus STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity) uuriti diabeediravimi semaglutiid toimet rasvumise ja ülekaalulisusega isikutel, kellel ei olnud diabeeti. Topeltpimedas juhuslikustatud platseebokontrolliga uuringus jagati 1961 täiskasvanud patsienti kehamassiindeksiga 30 või suurem ning vähemalt ühe ülekaalulisusega seotud haiguse kaasnemisel 27 või suurem, kahte ravirühma. Ühele rühmale süstiti kord nädalas 2,4 mg …

Neutrofiilide ja lümfotsüütide suhe – lihtsasti kasutatav biomarker ateroskleroosist tingitud kardiovaskulaarsete tüsistuste riski hindamiseks Uudised – aprill 2021

Rühm USA teadlasi analüüsis viimastel aastatel avaldatud viie uurimuse tulemusi, kus näidati, et põletikuvastase raviga on võimalik mõjutada ateroskleroosist tingitud kardiovaskulaarsete häirete kulgu. Kokku 60 087 osavõtjaga uuringutest selgus, et vere neutrofiilide ja lümfotsüütide absoluutarvu suhe (NLS) peegeldab kardiovaskulaarsete tüsistuste ja üldise suremuse riski. NLS referentsväärtus on 1–3 ja selle suurem väärtus ennustab kardiovaskulaarsete tüsistuste …

Väikestes doosides aspiriin võib hospitaliseeritud COVID-19-haigetel leevendada haiguse kulgu ja vähendada suremust Uudised – aprill 2021

Seni kasutusel olevad medikamentoossed ravivõimalused hospitaliseerimist vajavatele COVID-19-haigetele (tervenenud haigete vereplasma, monoklonaalsed antikehad, viirusevastane ravim remdesiviir ja glükokortikoidid) on piiratud efektiivsusega. USA mitme haigla koostöös tehtud randomiseeritud vaatlusuuringus jälgiti 412 COVID-19 tõttu hospitaliseeritud keskmiselt 55aastast patsienti (59,2% olid mehed). Neist 98 (23,2%) olid kas enne hospitaliseerimist vähemalt 7 päeva jooksul ravitud aspiriiniga doosis 81 mg …

Sisukord