Füüsiliselt aktiivsetel isikutel esineb harvemini ärevushäireid Uudised – september 2021

Hinnanguliselt esineb ärevushäireid 10%-l maailma inimestest, naistel 2 korda sagedamini kui meestel. Ärevushäiretega kaasnevad sagedasti depressioon ja mitmesugused somaatilised häired. Pea pooltel juhtudest on ärevushäirete medikamentoosne ravi ja kognitiivne käitumisteraapia vähe tulemuslik. Kolme Rootsi ülikooli – Lundi, Stockholmi ja Uppsala – teadlaste koostöös valminud uurimuses vaadeldi ärevushäirete esinemist aastatel 1989–2010 Rootsis Vasaloppeti suusamaratonidel Rootsi kodanikest …

Diabeediravimi empaglifosiini lisamine südamepuudulikkusega haigete raviskeemi parandab oluliselt ravitulemusi Uudised – september 2021

Kolmanda faasi juhuslikustatud topeltpimedas kliinilises ravimiuuringus EMPEROR-Preserved uuriti empaglifosiini kasutamise mõju südamepuudulikkusega haigete ravi tulemustele. Empaglifosiin on neerudes naatriumit ja glükoosi transportiva valgu 2 (SGLT2) toime pärssija ja sellega vähendab glükoosi reabsorptsiooni neerutuubulites ning seda kasutatakse diabeediravis. Varasemate uuringutega on näidatud empaglifosiini soodsat toimet selle lisamisel langenud pumbafunktsiooniga südamepuudulikkusega haigete raviskeemi. Uuringus EMPEROR-Preseved  uuriti empaglifosiini …

Tartu Ülikooli androloogia professor Margus Punabi inauguratsiooniloeng Uudised – september 2021

Olete oodatud Tartu Ülikooli androloogia professori Margus Punabi inauguratsiooniloengule „Eesti meeste tervis“ teisipäeval, 21. septembril 2021 kell 16.15 ülikooli aulas. Euroopa ja muu arenenud maailma meeste soospetsiifiline tervis on olnud langustrendis alates teisest ilmasõjast. Viimase viie aasta jooksul on pidurdunud ka Euroopa meeste oodatava eluea tõus. Eesti mehed eristuvad oma Euroopa sookaaslastest mitme olulise tervisemõõdiku …

Arteriaalse hüpertensiooni medikamentoosset ravi on otstarbekas alustada nelja erinevat väikeses annuses hüpertensioonravimit sisaldava pilliga Uudised – september 2021

Arteriaalse hüpertensiooni ravi ühe ravimiga (monoteraapia) ei anna sageli soovitud tulemust, mistõttu tuleb ordineerida mitu erinevast klassist vererõhku mõjutavat ravimit. Hüpertensiooni medikamentoosset ravi alustatakse sagedasti ühe ravimiga. Austraalia Sydney ülikoolis tehtud juhuslikustatud topeltpimedas uuringus QUATRET võrreldi monoteraapia ja nelja erinevat väikeses annuses hüpertensiooniravimit sisaldava pilli kasutamise efektiivsust arteriaalse hüpertensiooni medikamentoosse ravi alustamisel. Monoteraapiana oli kasutusel …

7000 sammu päevas on piisav füüsiline koormus hea tervise säilitamiseks Uudised – september 2021

Regulaarne füüsiline koormus on hea tervise säilitamiseks hädavajalik. Hea ja lihtne viis füüsilise koormuse hindamiseks on fikseerida sammude arv päevas. Abiks on tänapäeval laialt levinud nutitelefonid ja muud sammude lugemiseks loodud seadmed. USA Massachusettsi ülikooli keskealiste koronaarhaiguse riski uurimisprogrammi CARDIA raames uuriti päeva jooksul tehtud sammude arvu seost üldise suremusega. Uuringus osales 2110 38–50aastast isikut …

Keedusoola asendaja kasutamine vähendab suure kardiovaskulaarse riskiga isikutel insuldi ja ägeda koronaarsündroomi riski ning suremust Uudised – september 2021

Teadaolevalt soodustab liigne keedusoola tarbimine arteriaalset hüpertensiooni ja sellest tulenevate kardiovaskulaarsete häirete kujunemist. Kuna harjumus süüa soolast toitu on veel laialdaselt levinud, soovitatakse enam kasutada soolaasendajaid, mis sisaldavad 75–65% NaCl ning 25–35% KCl. Enim tuntud keedusoola asendaja on nn meresool. Pekingi ja Sydney ülikoolide uurimisprogrammi SSaSS (salt substitute and stroke study) raames selgitati soolaasendaja (75% …

Ka väike kogus alkoholi võib vallandada kodade virvendusarütmia episoodi Uudised – september 2021

Mitme uuringuga on näidatud, et rohke alkoholi tarbimine soodustab kodade virvendusarütmia (KVA) kujunemist. USA California ülikooli teadlaste uuringust ilmneb, et ka üks standardne kogus alkoholi (drink) võib vallandada KVA episoodi. Uuringus osales 100 vabatahtlikku keskmises vanuses 64 eluaastat,79% neist olid mehed. Neile paigaldati EKG püsiva jälgimise seade ning transdermaalne alkoholi sensor ning nad jätkasid tavapäraselt …

Stipendiumid meditsiini toetuseks Uudised – september 2021

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi 2022. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta: http://www.erkf.ee/taotlejale Stipendiume ja toetusi jagatakse 139-st nimelisest allfondist, millest kolm toetavad meditsiini. Adda ja Leonhard Mardna fond Asutatud 2001. aastal Peeter Mardna poolt Dr. Adda Mardna (1905−2002) ja Dr. Leonhard Mardna (1901−1982) mälestuse jäädvustamiseks. …

Seedetrakti verejooks müokardiinfarkti tüsistusena Uudised – august 2021

Müokardiinfarkti haigetel võib esineda seedetrakti ülaosa verejooks (SÜV) nii haiguse ägedas faasis kui ka hilistüsistusena. Stockholmi Karolinska Instituudis valminud töös uuriti SÜVi esinemissagedust ja selle riskitegureid ning prognoosi müokardinfarktiga haigetel. Kasutades Rootsi südamehaiguste andmebaasi SWEDHEART, analüüsiti 149 477 isiku andmeid, kes olid aastatel 2007–2016 südameinfarkti põdenud, SÜVi esinemise suhtes ühe aasta vältel infarkti järel. Andmete töötlemisel …

Niinimetatud treeninguhormoon irisiin aitab säilitada kognitiivseid funktsioone Uudised – august 2021

Füüsilisel tegevusel on kahtlemata tähtis osa inimese füüsilise ja vaimse võimekuse säilitamisel. Harvardi ülikooli teadlased kirjeldasid 2012. aastal hiirtel lihase kontraktsioonil vabanevat ja verre kogunevat lihasraku membraanvalku FNDC-5, mille lõhustunud vorm transformeerib nahaalust ja siseelundite ümber paiknevat nn valget rasvkude energiarikkaks pruuniks rasvkoeks, mis varustab organismi täiendava hulga energiaga. Avastatud ühend nimetati Vana-Kreeka peajumalanna Hera …

Ülekaalulistel ja rasvunud isikutel on aju hallaine maht väiksem Uudised – august 2021

Ülekaalulisus ja rasvumine on kogu maailmas saavutanud epideemia mõõtmed. WHO andmeil on 2 miljardit inimest maailmas ülekaalulised, neist 650 miljonit rasvunud (kehamassiindeks 30 ja enam). Eestis on 20% elanikest rasvunud või ülekaalulised ja selle näitajaga oleme Euroopas 3. kohal Malta ja Läti järel. Eelmise aasta andmete põhjal on rasvumine Eestis sagedamini esinev terviserisk kui alkoholi …

Sage alkoholi tarbimine suurendab seedetrakti vähi riski sõltumata korraga joodud kogusest Uudised – august 2021

Esinduslikus Lõuna-Korea ravikindlustatute andmebaasi materjalide põhjal tehtud uuringus selgitati alkoholi tarbimise ja seedetrakti vähi arenemise seosesid. Aastatel 2009–2010 alustatud uuringus jälgiti keskmiselt 6,4 aasta jooksul 11 737 467 isiku (52% olid naised, uuritute keskmine vanus 54,6 a) haigestumist söögitoru-, mao-, kolorektaal-, maksa-, sapiteede- või kõhunäärmevähki. Vaatlusalused täitsid uuringusse kaasamisel küsimustiku enda alkoholi tarbimise harjumuste kohta. …

AKE inhibiitorid pärsivad rakulist immuunsust, ARB-id mitte Uudised – august 2021

Angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (AKEI) ja angiotensiini retseptorite blokaatorid (ARB) on laialdaselt kasutusel arteriaalse hüpertensiooni raviks. Viimase aja uurimustest on selgunud AKEI ravimite võimalik kõrvaltoime – need pärsivad immuunrakkude (neutrofiilide ja müeloidrakkude) aktiivsust. Uuringutes hiirtega, kus vaadeldi metitsilliinresistentse stafülokoki (MRSA), Klebsiella ja Pseudomonas’e perekonna tüvedega nakatatud katseloomade haiguse kulgu, ilmnes, et AKEI-ga ravitutel oli …

Ketamiini antidepressiivse toime mehhanism on välja selgitatud Uudised – august 2021

Ketamiin on veenisisesi manustatav narkootikum, millel on ka tõhus ja kiiresti saabuv antidepressiivne toime. USAs on ketamiini ninaspreid esketamiini (Spravato) lubatud kasutada ametliku näidustuseta (off label) ravimina depressiooni raviks. Kuna esketamiini kõrvaltoimena võivad esineda hallutsinatsioonid, derealisatsioon või teised analoogsed psüühikahäired, on esketamiini lubatud kasutada vaid arsti otsesel järelevalvel ja hilisemal jälgimisel. Eestis esketamiinil müügiluba ei …

Unehäiretega seondub suurenenud risk haigestuda mitmetesse südame-veresoonkonnahaigustesse Uudised – august 2021

Insomnia, levinuim unehäire, on esinemissageduselt teine vaimse tervise häire ja see esineb 35–50%-l rahvastikust aasta jooksul. Uuringutega on ilmnenud. et insomnia esinemise risk võib olla geneetiliselt määratud: 1,3 miljoni eurooplase andmete analüüsil leiti 248 üksikut nukleotiidi polümorfismi, mis seondusid insomnia esinemisega. Hiina uurijad analüüsisid avalikult kättesaadava Ühendkuningriigi andmebaasi andmeil geneetiliselt määratud insomniariskiga isikute seoseid haigestumisega …

Vaimse tervise häired tippsportlastel Uudised – august 2021

Viimastel aastatel on hakatud enam tähelepanu pöörama sportlaste vaimsele tervisele. Probleemi tõsidusele viitab asjaolu, et järjest enam koguneb teateid selle kohta, et mitmed edukad tippsportlased on katkestanud oma sportlaskarjääri eelkõige vaimse tervise häirete tõttu. Kanada Toronto ülikoolis valminud uurimuses selgitati vaimse tervise häirete (depressiooni, ärevushäirete ja söömishäirete) esinemist 2019. aasta detsembri seisuga 186 Kanada sportlase …

Sisukord