COVID-19 nakkuse levimine ja sümptomiteta nakatunute osa selles Uudised – november 2020

Mitme keskuse osavõtul läbi viidud uuringus määrati SARS CoV-2 IgG antikehade olemasolu 2267 Genfis elava perekonna liikmetel (kokku 4524 isikut) pärast aprillist juunini 2020 levinud COVID-19 haiguspuhangut (1). Kokku olid viirusega nakatunud (veres leiti viiruse antikehad) 17,2% uuritutest. Nakatumise risk sõltus isiku vanusest: 5–9aastaste laste hulgas oli nakatunuid 7,5%, 65-aastaste ja vanemate hulgas nakatus iga …

Kõrgenenud LDL-kolesterooli ja triglütseriidide tase veres kahjustab südame vasaku vatsakese struktuuri ja funktsiooni Uudised – november 2020

On tõestatud düslipideemia seos aterosklerootiliste naastude arenemisega veresoontes, sealhulgas koronaararterites, ja südame isheemiatõve kujunemisega. Kirjanduses leidub ka andmeid, et vere kõrgenenud LDL-kolesterooli ja triglütseriidide tase kahjustab otseselt südame vasaku vatsakese struktuuri ning funktsiooni. Ühendkuningriigi uurijad püüdsid riikliku biopanga andmeid kasutades selgitada välja kõrgenenud vere LDL-kolesterooli ning triglütseriidide sisalduse seost südame vasaku vatsakese diastoli lõpu veremahu …

Kardiovaskulaarsete häirete ja kognitiivsete häirete kujunemist mõjutavad samad riskitegurid Uudised – november 2020

Vananemisega kaasneb paratamatult mõningane kognitiivsete võimete langus. Vaheastmena eapärase vaimse võimekuse languse ja dementsuse vahel eristatakse kerget kognitiivset häiret (KKH), mis uuringute järgi esineb 10–20%-l üle 65aastatel isikutel. KKH-ga isikutel võib aegamööda kujuneda ka dementsus. Seoses elanikkonna vananemisega muutub järjest olulisemaks selgitada KKH riskitegureid ja leida võimalusi selle progresseerumise vältimiseks. Saksamaal mitme keskuse osavõtul tehtud …

Polüpill ja aspiriin kardiovaskulaarsete haiguste esmaseks preventsiooniks Uudised – november 2020

Uuringutega on näidatud, et düslipideemia, suitsetamine, arteriaalne hüpertensioon, ülekaal, diabeet ja psühhosotsiaalne stress on sagedased, samas ka teatud määral välditavad kardiovaskulaarsed riskitegurid. Kasutusele võetud kombineeritud ravimid – polüpillid – mis sisaldavad statiini ja mitut antihüpertensiivset ravimit, on osutunud tõhusaks soodsa verelipiidide profiili saavutamiseks ja kõrgenenud süstoolse rõhu langetamiseks, seega tõhusaks kardiovaskulaasete haiguste (KV) esmaseks preventsiooniks. …

Ema kardiovaskulaarse tervise riskid kanduvad üle ka lastele Uudised – november 2020

Kardiovaskulaarne risk sõltub peale eluviisi ja keskkonnategurite ka pärilikest teguritest. USA Framinghami terviseuuringute programmi raames uuriti, kuidas mõjutab vanemate kardiovaskulaarse tervise seisund nende laste kardiovaskulaarsete haiguste vaba (KH-vaba) elulemuse pikkust. Vaatluse all olid 2000 ema ja 2000 isa ning nende 2000 last. Vanemate kardiovaskulaarse tervise taset hinnati Ameerikas südameassotsiatsiooni väljatöötatud kriteeriumide järgi kas ideaalne, vahepealne …

COVID-19 vaktsiin on tulekul. Mida sellelt oodata? Uudised – november 2020

Firma Pfizer edastatud uudis nende COVID-19 vaktsiini üle 90%-lisest efektiivsusest ja selle peatsest turule jõudmisest on omamoodi valgus tunneli lõpus. Optimistlikumate hinnangute järgi on elu maailmas järgmise aasta kevadeks jälle normaalne. Meediaväljaannete võrgustikku kuuluv internetipõhine väljaanne The Conversation, mis edastab ekspertide ja teadlaste hinnanguid mitmesuguste probleemide kohta maailmas, tõi 12. novembril 2020 ära Ühendkuningriigi Brightoni …

Isheemiline insult esineb noores eas sagedamini naistel Uudised – november 2020

Noortel inimestel esineb harva isheemilist insulti. Mitmes viimastel aastatel avaldatud uuringus on leitud, et noored naised haigestuvad isheemilisse insulti sagedamini kui noored mehed. USA teadlased jälgisid prospektiivses uuringus aastatel 2001–2014 riigi kindlustatud isikute andmebaasi põhjal nende haigestumist isheemilisse insulti eesmärgiga selgitada välja meeste ja naiste haigestumise sagedus erinevates vanuserühmades. Andmete analüüsil registreeriti insulti haigestumus 100 …

Viivitamine vähihaige ravi alustamisega suurendab nende haigete suremust Uudised – november 2020

Arusaadavalt ei soodusta vähihaige ravi alustamisega viivitamine tema paranemist ja võib kiirendada haiguse letaalse lõppe saabumist. Ei ole kindlaid andmeid selle kohta, kui pikk võiks olla haige prognoosi halvendav ajavahemik vähi diagnoosimisest ravi alustamiseni. Ühendkuningriigi ja Kanada teadlased viisid aastail 2000 – aprill 2020 läbi metaanalüüsi Medline andmebaasides refereeritud artiklite põhjal, kus käsitleti vähiravi alustamise …

Alkoholi tarbimise seos dementsuse kujunemisega Uudised – november 2020

Alkoholi liigtarbimisega seostatakse aju atroofia teket ja neuronite kadu eelkõige ajukoore frontaalosas ning sellega seonduvalt mitmesuguste neuroloogiliste häirete kujunemist. Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Rootsi ja Soome teadlaste koostöös jälgiti alkoholitarvitamise ja dementsuse kujunemise seost 131 415 isikul vanuses 18–77 eluaastat, 61% uuritavatest olid naised. Uuringusse arvamise hetkel ei olnud neil psüühikahäireid, neid küsitleti alkoholi tarbimise osas: mitu …

Aspiriin COVID-19 raviskeemis? Uudised – november 2020

Aspiriin on tuntud kui antiagregant ja seda kasutatakse laialdaselt südame-veresoonkonnahaiguste sekundaarseks ennetuseks. Tõestatud on, et COVID-19 nakkuse korral esineb raskes seisundis haigetel veres hüperkoagulatsioon, ummistuvad ka kopsude väikesed veresooned ja kujuneb hüpokseemia, kopsude kunstliku ventilatsioon vajadus. Kirjanduses on vähe andmeid aspiriini tõhususest kriitilises seisundis COVID-19 haigete ravis. USA Marylandi ülikooli teadlaste uuringus ilmnes, et COVID-19 …

COVID-19 pandeemia ohjeldamiseks rakendatavate meetmete tervisemõjud Uudised – november 2020

COVID-19 leviku tõkestamiseks rakendatavad meetmed – eneseisolatsioon, kontaktide piiramine jms – muudavad oluliselt inimeste käitumisharjumusi ja igapäevaelu rutiini. See mõjutab ka inimeste tervisekäitumist ning on peale COVID-19 nakkuse oluline elanikkonna tervise mõjutegur. USA Louisiana ülikooli teadlased küsitlesid 7753 isikut USA-s, Ühendkuningriigis, Austraalias ja Kanadas nende elukorralduse kohta pandeemia tõttu kehtestatud piirangute ajal. Vaatlusaluste keskmine vanus …

Sisukord