Laktaadi metabolismis osalevad mikroobid parandavad tippsportlaste sooritusvõimet Uudised – august 2019

Järjest enam koguneb andmeid organismi mikrobioomi osast inimese tervise hoidmisel ja haiguste kujunemisel. USA teadlased uurisid inimese sooles elava anaeroobse mikroobi Veillonella atypica osa laktaadi metabolismis. Bostoni maratoni lõppedes osavõtjatelt kogutud faeces’e analüüsides leiti rohkesti genus Veillonella perekonda kuuluvaid mikroobe V. atypica. Selle töögrupi varasemates uuringutes täheldati, et selle mikroobi külvamisel hiirte pärasoolde suurenes neil …

Anoreksiaga patsientidel ei ole väiksem risk haigestuda vähki Uudised – august 2019

Hinnanguliselt oli maailmas 2017. a vähk 9,6 miljoni inimese surmapõhjus. On kindlaks tehtud, et ülekaalulistel isikutel on suurem risk haigestuda seedeelundite, aga ka mitmete teiste paikmetega vähki. Eksperimentides on näidatud, et toidu kalorihulga vähendamine vähendab vähi arengu riski. Anorexia nervosa on haigusseisund, mispuhul haigestunu sööb teadlikult väga vähe, tal väheneb oluliselt kehakaal ja muutub kehakuju. …

Kas suitsetamine vähendab Parkinsoni tõve kujunemise riski? Uudised – august 2019

Parkinson tõbi (PT) on krooniline neurodegeneratiivne haigus. Hinnanguliselt esineb see ühel protsendil üle 60 a vanustel ja 4 protsendil üle 80 a vanustel isikutel. Tervistavat ravi haigusele ei ole. Kirjanduses leidub andmeid suitsetamise protektiivsest toimest PT kujunemisele. Andmed on vastukäivad. Euroopa populatsioonipõhises kohortuuringus, kus osalesid 13 keskust 8 riigist, analüüsiti suitsetamise ja PT kujunemise seoseid. …

Takotsubo (stress-) kardiomüopaatiaga haigetel ilmneb ka rahuolekus aju limbilise süsteemi düsfunktsioon Uudised – juuli 2019

Takotsubo kardiomüopaatia (TKM), tuntud ka kui “murtud südame” sündroom või stress-kardiomüopaatia, on mööduv südame vasaku vatsakese nõrkusega kulgev seisund, mille vallandab tugev emotsionaalne stress ja mida iseloomustab katehoolamiinide massiline vabanemine verre sümpaatilise närvisüsteemi hüperaktivatsiooni tõttu. Vallandavateks teguriteks on tugevad emotsionaalsed stressorid – lähedase surm, komplikatsioonid tööl, abielulahutus − või ka füüsilised stressorid (liiklusõnnetus, tulekahju, autoõnnetus, …

Regulaarne mitme tunni vältel telesaadete vaatamine soodustab eakatel mäluhäirete kujunemist Uudised – juuli 2019

Palju on andmeid selle kohta, et lapsed pühendavad päevas liiga palju aega telesaadete vaatamisele, mistõttu häirub nende vaimne ja füüsiline areng. Ühendkuningriigis tehtud uuringust selgus, et päevas liialt pikalt aega televiisori ees viites häirub kognitiivne võimekus ka eakatel. Aastatel 2008–2009 registreeriti uuringusse 3662 isikut keskmise vanusega 67 eluaastat, kel ei olnud diagnoositud vaimseid häireid. Uuritute …

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ja ajakirja Eesti Arst korraldatud artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ laureaadid Uudised – juuni 2019

Sel aastal osales Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ja ajakirja Eesti Arst korraldatud artiklikonkursil rekordarv osalejaid – konkursile laekus 20 arstitudengi kirjutatud artiklit. Konkurss oli tasavägine, kõik artiklid olid hästi kirjutatud ning see tegi žüriil parimate väljavalimise keeruliseks. Paremusjärjestus osutus järgmiseks: Esimese koha sai Karita Liivak artikli „Äge mesenteriaalarteri isheemia“ eest. Teise koha vääriline oli Eva Martina …

Kuumarabandus on eluohtlik seisund Uudised – juuni 2019

Ägedal kehatemperatuuri tõusul üle 40 kraadi Celsiuse järgi kujuneb ajutegevuse häire ja multiorgankahjustus – kuumarabandus. Eristatakse passiivset kuumarabandust, mil inimene viibib palavas keskkonnas ja tema termoregulatsioon ei suuda normaalset kehatemperatuuri tagada, ning füüsilisel pingutusel kõrge temperatuuriga keskkonnas kujunevat termoregulatsiooni puudulikkust – pingutus-kuumarabandust (ingl exertional heatstroke). Viimane võib esineda näiteks sportlastel, sõduritel, tuletõrjujatel. Klassikaline kuumarabandus ohustab …

Diagnoosimata obstruktiivne uneapnoe ja operatsioonijärgsete tüsistuste risk Uudised – juuni 2019

Hinnanguliselt on USA-s 14%-l meestest ja 5%-l naistest obstrukiivne uneapnoe (OUA), sagedamini ülekaalulistel isikutel. Vähe on andmeid kardiovaskulaarsete tüsistuste riskist operatsioonijärgses perioodis isikutel, kel ei ole varem diagnoositud OUA. Uuringus, kus osales 1364 patsienti 8 haiglast 5 riigist, vaadeldi erinevate mittekardiaalsete operatsioonide järgsete kardiovaskulaarsete tüsistuste esinemist varem diagnoosimata OUA-ga haigetel. Uuringusse kaasati üle 45 aasta …

Gabapentiini ja pregabaliini ohtlikud kõrvaltoimed Uudised – juuni 2019

Gabapentinoide – pregabaliini ja gabapentiini kasutatakse laialdaselt epilepsia ja kroonilise neuropaatilise valu raviks. Euroopas soovitatakse neid tarvitada ka generaliseeritud ärevushäire ja USA-s fibromüalgia raviks. Viimastel kümnenditel on nende ravimite kasutamine järjest enam levinud ja need on maailmas 15 kõige sagedamini tarvitatava ravimi seas. Gabapentinoidide kasutamisega seotud kõrvaltoimete kohta on senini vähe andmeid. Rootsis 2006.–2013. a …

Ebaterve eluviis on hüpertensiooni riskitegur Uudised – juuni 2019

Prantsusmaal korraldatud uuringus jälgiti 86 448 vabatahtlikul arteriaalse hüpertensiooni esinemise seost isiku eluviisiga. Arteriaalne hüpertensioon ilmnes 31,1%-l vaatlusalustest. Tervist ohustavatest eluviisidest võeti uuringus arvesse ebatervislikke toitumisharjumusi, ülekaalu/rasvumist, liigset alkoholitarbimist, vähest füüsilist aktiivsust. Ilmnes, et isikutel, kel esines vähemalt kaks loetletud ebatervislikest harjumustest, oli võrreldes isikutega, kel ei esinenud ebaterveid harjumusi, hüpertensiooni riskitegur 1,77. Vähemalt kolme …

Sisukord