Semaglutiid – tõhus ravim rasvumise ja ülekaalulisuse korral? Uudised – aprill 2021

Rahvusvahelises rasvumise ravi uuringus STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity) uuriti diabeediravimi semaglutiid toimet rasvumise ja ülekaalulisusega isikutel, kellel ei olnud diabeeti. Topeltpimedas juhuslikustatud platseebokontrolliga uuringus jagati 1961 täiskasvanud patsienti kehamassiindeksiga 30 või suurem ning vähemalt ühe ülekaalulisusega seotud haiguse kaasnemisel 27 või suurem, kahte ravirühma. Ühele rühmale süstiti kord nädalas 2,4 mg …

Neutrofiilide ja lümfotsüütide suhe – lihtsasti kasutatav biomarker ateroskleroosist tingitud kardiovaskulaarsete tüsistuste riski hindamiseks Uudised – aprill 2021

Rühm USA teadlasi analüüsis viimastel aastatel avaldatud viie uurimuse tulemusi, kus näidati, et põletikuvastase raviga on võimalik mõjutada ateroskleroosist tingitud kardiovaskulaarsete häirete kulgu. Kokku 60 087 osavõtjaga uuringutest selgus, et vere neutrofiilide ja lümfotsüütide absoluutarvu suhe (NLS) peegeldab kardiovaskulaarsete tüsistuste ja üldise suremuse riski. NLS referentsväärtus on 1–3 ja selle suurem väärtus ennustab kardiovaskulaarsete tüsistuste …

Väikestes doosides aspiriin võib hospitaliseeritud COVID-19-haigetel leevendada haiguse kulgu ja vähendada suremust Uudised – aprill 2021

Seni kasutusel olevad medikamentoossed ravivõimalused hospitaliseerimist vajavatele COVID-19-haigetele (tervenenud haigete vereplasma, monoklonaalsed antikehad, viirusevastane ravim remdesiviir ja glükokortikoidid) on piiratud efektiivsusega. USA mitme haigla koostöös tehtud randomiseeritud vaatlusuuringus jälgiti 412 COVID-19 tõttu hospitaliseeritud keskmiselt 55aastast patsienti (59,2% olid mehed). Neist 98 (23,2%) olid kas enne hospitaliseerimist vähemalt 7 päeva jooksul ravitud aspiriiniga doosis 81 mg …

Väikestes doosides aspiriin võib vähendada COVID-19-sse haigestumise riski ja leevendada haiguse kulgu Uudised – aprill 2021

Aspiriin on pikka aega kasutusel olnud põletikuvastane ravim ja varasemad uuringud on kinnitanud selle soodsat toimet viirusinfektsioonide korral. Aspiriin oli laialdaselt kasutusel ka 1918. a möllanud nn Hispaania gripi pandeemia ajal. Iisraeli uurijad analüüsisid 2020. a veebruarist juunini 10 500 isiku haigestumist COVID-19-nakkusse sõltuvalt sellest, kas nad olid regulaarselt kasutanud aspiriini doosis 75 mg kardiovaskulaarsete …

Kodade virvendusarütmia episoodide tekke seos alkoholitarbimisega Uudised – märts 2021

Kodade virvendusarütmia (KVA) on tõsine kardiovaskulaarsete tüsistuste ja surma riskitegur, mida on hakatud nimetama ka 21. sajandi epideemiaks. Palju on andmeid, et rohke alkoholitarbimine suurendab koronaarhaiguse, südamepuudulikkuse ja nende baasil ka KVA kujunemise riski. Vähe on andmeid, kuidas regulaarne mõõdukal hulgal alkoholi tarbimine mõjutab KVA episoodide tekkeriski. Mitme Euroopa riigi ühisprojektis uuriti regulaarse alkoholitarbimise mõju …

COVID-19 tõttu kehtestatud piirangutega võivad populatsiooni tasemel kaasneda ka mittesoovitavad tagajärjed Uudised – märts 2021

  USA 45 osariigis märtsist juunini 2020 kehtestatud liikumispiirangute ajal täheldati, et oluliselt vähenes elanikkonna füüsiline aktiivsus, levis istuv eluviis, hakati rohkem ja sagedamini sööma. California ülikoolis korraldatud uuringus jälgiti 37 osariigis elava 269 vabatahtliku kehakaalumuutusi ajavahemikus veebruarist maini 2020, mil kehtisid liikumispiirangud. Vaatlusalused – 48% mehed, 77% valge nahavärviga, keskmine vanus 52 eluaastat – …

Korduv nakatumine COVID-19-sse Uudised – märts 2021

Esimesest suurest populatsiooniuuringust selgub, et SARS-CoV-2 reinfektsioon on suhteliselt harv, kuid üle 65aastastel on risk suurem. Ajakirjas The Lancet ilmunud online artiklis hinnati ca 4 miljoni taanlase 10,6 miljoni PCR-testi põhjal SARS-CoV-2-ga nakatumisega saadud kaitset reinfektsiooni eest. COVIDi esimese laine ajal (enne juunit 2020) testiti Taanis 533 381 inimest, kellest 11 727 olid PCR-positiivsed. Neist 525 339 olid …

Noorukieas depressiooni põdenutel on hilisemas eas suurem enneaegse surma ja somaatiliste haiguste risk Uudised – märts 2021

  Vähe on andmeid noorukieas depressiooni põdemise mõjust nende patsientide edasisele elule ja tervisele. Rootsi riiklike registrite andmeil analüüsiti aastatel 1982–1986 sündinud 1 487 964 isiku (51,2% olid mehed), kel oli 5–19 a vanusena diagnoositud depressioon, haigestumust kuni aastani 2019. Vaadeldud kohordis oli depressioon diagnoositud 2,5%-l vaatlusalustest, neist 67,4% olid tütarlapsed, keskmine vanus depressiooni diagnoosi …

Sisukord