Suuõõne halb tervis raskendab COVID-19 kulgu ja aeglustab paranemist Uudised – november 2021

Uuringutega on tõestatud, et halb suuõõne tervis – levinud hambakaaries ja periodondi haigused – komplitseerib paljude haiguste kulgu ja on ka krooniliste haiguste riskiteguriks. Egiptuse teadlaste korraldatud uuringus selgitati suuõõne tervise seost COVID-19 kulu raskuse ja paranemisele kulunud aja pikkusega. Vaatluse all olid 308 patsienti, kes põdesid ajavahemikus aprill – juuli 2020 laboratoorselt kinnitatud COVID-19-nakkust. …

Rivaroksabaani kasutamisel on võrreldes teiste otseste suukaudsete antikoagulantidega suurem seedetrakti verejooksu risk Uudised – november 2021

Võrreldes K-vitamiini antagonistidega on otseste suukaudsete antikoagulantide kasutamisel väiksem hemorraagiliste tüsistuste risk. Vähe on andmeid sellest, milline on hemorraagiliste tüsistuste risk otseste suukaudsete antikoagulantide rühma erinevate preparaatide omavahelises võrdluses. Islandis korraldatud uuringus võrreldi seedetrakti verejooksu kujunemise riski erinevate otseste suukaudsete antikoagulantide kasutajatel. Aastatel 2014–2019 hakkas apiksabaani kasutama 2157, dabigatraani 494 ja rivaroksabaani 3217 patsienti. Seedetakti …

Mis kell on tervislik heita magama? Uudised – november 2021

Rohkete uuringute andmeil on uni oluline organismi normaalseks funktsioneerimiseks. Lühike või liiga pikk uneaeg, katkendlik uni, uneapnoe ja mitmed teised unehäired on seotud nii füüsilise kui ka vaimse tervise riskiga. On teada, et organismi füsioloogilistel protsessidel on kindel ööpäevane rütm. Ühendkuningriigis tehtud uuringus vaadeldi uinumise kellaaja seost kardiovaskulaarsete häirete kujunemise riskiga riigi biopanga andmeil. Uuringusse …

Vererõhku alandav ravi ja 2. tüüpi diabeedi kujunemise risk Uudised – november 2021

Kindlalt on tõestatud, et vererõhku langetav ravi vähendab arteriaalse hüpertensiooniga 2. tüüpi diabeediga haigetel mikro- ja makrovaskulaarsete tüsistuste riski. Vähe on andmeid sellest, kuidas vererõhku alandav ravi mõjutab 2. tüüpi diabeedi kujunemise riski. Ühendkuningriigi Oxfordi ülikooli uurimisrühm viis läbi rahvusvahelistes andmebaasides kajastatud aastatel 1966–2021 avaldatud juhuslikustatud platseebokontrollitud uuringute  andmete metaanalüüsi, milles käsitleti vererõhku alandava ravi …

Antidepressant fluvoksamiin leevendab ka COVID-19 kulgu Uudised – november 2021

Brasiilia ja Kanada teadlaste koostöös korraldatud kliinilises juhuslikustatud uuringus TOGETHER selgitati selektiivse serotoniini tagasihaarde inhibiitori (SSRI) fluvoksamiini mõju COVID-19 kulule. Uuringus osales 1497 PCR-testiga kinnitatud vaktsineerimata COVID-19-patsienti Brasiilia 11 raviasutusest. Kõik patsiendid olid vanemad kui 50 eluaastat, neil esinesid erinevad sagedased riskitegurid: arteriaalne hüpertensioon, diabeet, rasvumine, suitsetamine. Samuti olid osal neist kaasuvad rasked haigused: vähk, …

Raseduse iseeneslik katkemine enne 20. rasedusnädalat suurendab naise riski haigestuda südame-veresoonkonnahaigusesse Uudised – november 2021

Raseduse iseeneslik katkemine enne 20. rasedusnädalat on sage rasedustüsistus, mida esineb erinevate andmete alusel 14–24%-l rasedatest. USAs korraldatud prospektiivse naissoost meditsiiniõdede terviseuuringu käigus analüüsiti raseduse iseenesliku katkemise ja kardiovaskulaarse haigestumise seoseid. Analüüsiti 94 465 fertiilses eas vähemalt ühel korral rasestunud naise terviseandmeid. Naisi jälgiti keskmiselt 23 aasta vältel. Kõigist vaatlusalustest 25,6%-l esines vähemalt ühel korral …

Sisukord