Elukutselistel jalgpalluritel on sagedamini dementsuse kujunemise oht Uudised – november 2019

Ühendkuningriigi teadlased analüüsisid Šotimaa endiste elukutseliste jalgpallurite surmapõhjusi võrreldes tavaelanikkonnaga. Surmapõhjuste andmebaaside alusel võrreldi 7676 endise profijalgpalluri ja samast soost, samas vanuses ning sotsiaalses seisundis kontrollgrupi isikute surmapõhjuseid. Kuni 70. eluaastani oli jalgpallurite seas üldine suremus väiksem kui kontrollgrupi isikute seas ja samuti oli nende seas väiksem suremus südame isheemiatõppe ning kopsuvähki. Pärast 70. eluaastat …

Varakult alustatud ravi traneksaamhappega parandab ajutraumaga haigete prognoosi Uudised – november 2019

Hinnanguliselt saab igal aastal ajutrauma umbes 60 miljonit inimest maailmas ja see arv kasvab. Peale vahetult traumast tingitud ajukoe kahjustuse raskuse mõjutab nende haigete prognoosi intrakraniaalsete verevalumite tekke võimalus esimestel traumajärgsetel päevadel. Üldtuntud arusaamade kohaselt on ajutraumaga haigete ravis oluline kontrollida intrakraniaalste verevalumite teket ning ära hoida arteriaalne hüpotoonia ja hüpokseemia. Esinduslikus rahvusvahelises 29 riigi …

Ema aneemia raseduse ajal mõjub negatiivselt lapse vaimsele arengule Uudised – november 2019

Uuringute andmeil esineb rauavaegusaneemia 15–20%-l rasedatest. Raseduse ajal vajab ema enam rauda, kuna see on vajalik element loote normaalseks arenguks. Rootsis korraldatud uuringus selgitati ema raseduseaegse aneemia seoseid lastel sagedamini esinevate vaimsete häiretega: autismispektri häired, hüperaktiivsus-tähelepanuhäire (ATH) ja vaimne alaareng. Rootsi haigusregistrite alusel analüüsiti 1987.–2001. aastal 299 768 emalt sündinud 532 232 lapse vaimse arengu …

Posttraumaatiline stressihäire on kodade fibrillatsiooni kujunemise riskitegur Uudised – november 2019

Posttraumaatiline stressihäire (PTSH) kujuneb sagedasti isikutel, kes on läbi elanud elu ohustava traumaatilise olukorra nagu loodusõnnetus, seksuaalne vägivald, relvastatud kallaletung, viibimine sõjaolukorras jm. PTSH all kannatavatel isikud on ärevad, halvenenud meeleoluga, emotsionaalselt tuimad, neil on vältiv käitumine, nad näevad õudusunenägusid, neid häirivad korduvad kujutluspildid ja mõtted läbielatud sündmustest. Neil tekivad sagedamini igat tüüpi sõltuvushäired. Kirjanduses …

Hea kardiovaskulaarne tervis tagab hea kognitiivse võimekuse ja sõltub suures osas lapseeas kinnistunud eluviisist Uudised – oktoober 2019

Ameerika Südameassotsiatsiooni hinnangul iseloomustavad kardiovaskulaarset tervist ja riski 7 modifitseeritavat tegurit: vererõhu-, veresuhkru- ja kolesterooliväärtused, kehamassiindeks, füüsiline aktiivsus, tervislik toitumine ja suitsetamine. Paljudes uuringutes on näidatud, et hea kardiovaskulaarne tervis tagab ka hea ajutervise ja kognitiivse võimekuse. Ei ole ühtseid seisukohti selles, kas ja mil määral on kardiovaskulaarne tervis geneetiliselt determineeritud või peamiselt perekondlikest teguritest …

Stressihäirega isikutel on suur risk haigestuda elu ohustavasse infektsiooni Uudised – oktoober 2019

Uuringud on näidanud, et psühholoogilise stressi all kannatavad isikud haigestuvad sagedamini mitmesugustesse infektsioonhaigustesse, kuna neil on häiritud organismi immuunvastus. Rootsi uurijad püüdsid selgitada mitmesuguste stressihäiretega isikute riski haigestuda elu ohustavatesse infektsioonidesse nagu meningiiti, endokardiiti või muudesse potentsiaalselt surmaga lõppevatesse infektsioonidesse. Jälgiti 144 919 patsienti, kel ajavahemikul 1987–2013 oli diagnoositud äge stressihäire, sealhulgas posttraumaatiline stressihäire. Nende …

Ravi antibiootikumidega ei ole efektiivne kroonilise diskogeense nimmevalu korral Uudised – oktoober 2019

Kroonilise diskogeense nimmevaluga haigetel ilmnevad MRT-uuringul sageli Modici tüüpi muutused nimmelülide lõpp-plaatidel. Muutuste genees on ebaselge. Eristatakse peamiselt kaht tüüpi muutusi: Modic 1 korral on lülide lõpp-plaatide signaal iseloomulik vaskulariseeritud fibrooskoele, Modic 2 korral – rasvdegeneratsioonile. Esitatud hüpoteesi kohaselt võivad Modici muutused olla põhjustatud põletikulistest muutustest diskis, mille tekitajaks on gramnegatiivne aeroresistentne anaeroobne mikroob Cutibacterium …

Sisukord