Kombineeritud ravi esetimiibi ja statiiniga on tõhus LDL-kolestrooli langetamiseks aterosklerootilise kardiovaskulaarhaigusega patsientidel Uudised – august 2022

Suurtes annustes statiinravi alternatiiviks vere LDL-kolesterooli taseme korrigeerimisel on kombineeritud ravi esetimiibi ja statiiniga tavaannustes. Vähe on andmeid selle ravikombinatsiooni tõhususest pikema aja vältel. Lõuna-Koreas korraldatud uuringus juhuslikustati aterosklerootilise kardiovaskulaarhaigusega uurimisalused 2 rühma: kombineeritud ravi rühm – 1894 patsienti, kellele ordineeriti rosuvastatiini 10 mg ja esetimiibi 10 mg – ning suures annuses statiinravi rühm – …

Vananemisega kaasnev Y-kromosoomi kadu vereloome rakkudest seondub südamelihase fibroosi ja südamepuudulikkusega Uudised – august 2022

Vananemisega kaasneb meestel Y-kromosoomi kadu vereloome rakkudest. Uuringutega on näidatud, et vanuses 70 eluaastat on enamikul meestest 40% vereloome rakkudest Y-kromosoom kadunud ja see süveneb elatud aastatega. Y-kromosoomi kadumisega rakkudest seostatakse erinevate tervisehäirete kujunemist. Rahvusvahelise uurimisgrupi poolt ajakirjas Science avaldatud artiklis kirjeldatud uuringus moodustus hiirtel luuüdi rakkude Y-kromosoomi eemaldamise järgselt südamelihases armkude ning häirus vereringe. …

COVID-19 mRNA vaktsiini neljanda annuse tõhusus viiruse omikronvariandi leviku korral Uudised – juuli 2022

Kanadas tehtud uuringus analüüsiti Pfizeri ja Moderna vaktsiini neljanda annuse tõhusust COVID-19-sse sümptomitega haigestumise ning raske ja tüsistustega haiguskulu ärahoidmisel SARS-CoV-2 viiruse omikronvariandi ringluse perioodil. Analüüsiti 61 344 Kanada hooldekodude elaniku andmeid ajavahemikust jaanuar kuni aprill 2022, mil Kanadas ringles peamiselt viiruse omikrontüvi. Uuritavate keskmine vanus oli 60 eluaastat ja viirusega nakatunuks loeti isikut, kel …

Rosuvastatiini kasutamisega kaasneb hematuuria ja proteinuuria risk Uudised – juuli 2022

USA Johns Hopkinsi ülikoolis korraldatud uuringus vaadeldi statiinide kasutamisega seotud neerukahjustuse kujunemise riski. Elektrooniliste haiguslugude põhjal analüüsiti 2011.–2019. aastal 152 101 rosuvastatiini ja 795 799 atorvastatiini kasutama hakanud patsiendi neerufunktsiooni näitajaid keskmiselt 3,1-aastase jälgimisperioodi vältel. Jälgimisperioodi vältel registreeriti hematuuria 2,9%-l ning proteinuuria 1%-l patsientidest. Atorvastatiiniga võrreldes oli rosuvastatiini kasutajatel hematuuria risk 8% võrra, proteinuuria risk …

Lisa-sugukromosoomiga meestel on suurem risk haigestuda sagedasematesse kroonilistesse haigustesse Uudised – juuni 2022

Meestel võib esineda kaks suurema sugukromosoomide arvuga karüotüüpi: 47,XXY ja 47,XYY. Mõlemat karüotüüpi esineb hinnanguliselt 1 juht 700 elusalt sündinud poisslapse kohta. Enamikul juhtudel ei erine suurema sugukromosoomide arvuga mehed oma sookaaslastest väliste tunnuste poolest ja nad ei ole teadlikud oma geneetilistest iseärasustest. Ühendkuningriigi Cambridge’i ja Exeteri teadlased hindasid Ühendkuningriigi biopanga andmeil lisa-sugukromosoomiga meeste terviseseisundi …

D-vitamiini vaegus soodustab dementsuse kujunemist Uudised – juuni 2022

D-vitamiinil on lisaks paljudele teistele funktsioonidele oluline osa ka ajutegevuses. Kirjanduses on vastandlikud andmed D-vitamiini rollist dementsuse ja insuldi riskitegurina. Austraalia ja Ühendkuningriigi teadlaste koostöös valminud mahukas uuringus selgitati vere D-vitamiini (25(OH)D) sisalduse seoseid aju morfoloogiliste muutuste ning dementsuse ja insuldi kujunemise riskiga. Ühendkuningriigi biopanga andmeil hinnati aju MRT-uuringu leiu seost vere D-vitamiini sisaldusega 33 …

Suitsetamine suurendab meestel luumurdude riski Uudised – juuni 2022

Suitsetamine on tänapäeval peamine välditav tervise riskitegur. Sellegipoolest on USA andmeil 16,7% meestest ning 13,6% naistest suitsetajad. Meestel esineb sagedamini ka suitsetamisega seotud tervisehäireid. USA Nevada ülikooli uurijate tehtud metaanalüüs selgitas luumurdude riski seost suitsetamisega meestel. Analüüsiti kaheksas rahvusvahelises andmebaasis refereeritud 27 uurimuse tulemusi. Kokku käsitleti 30 000 luumurrujuhu seost suitsetamisega. Andmete statistilisel töötlusel selgus, …

Lõhnatundlikkuse häire võib oluliselt mõjutada tervist ja toimetulekut Uudised – juuni 2022

COVID-19-pandeemia algul kirjeldati kuni 35%-l põdenutest lõhna- ja maitsetundlikkuse häireid. Viiruse omikron-tüvega nakatunutel esineb neid häireid harvemini, kuid kokku on ligi poolest miljardist COVID-19 põdenust miljonitel esinenud lühemat või pikemat aega anosmia, hüposmia või parosmia. Kuni 46%-l COVID-19 põdemisega seotud lõhnatundlikkuse häirega patsientidest on nähud püsinud pikemat aega – 12–18 kuud pärast haigestumise algust. Stockholmi …

Sisukord