Statiinravi võib halvendada diabeedi kulgu Uudised – oktoober 2021

Enamik ravijuhendid soovitab ordineerida statiine kardiovaskulaarse riski vähendamiseks. Soovitatav LDL-kolesterooli tase veres on alla 3 mmol/L. Kirjanduses esitatud statiinravi kõrvaltoimed on muskuloskeletaalsete sümptomite teke, suurenenud diabeedi ja hemorraagilise insuldi risk. USA-s tehtud uuringus jälgiti 12 aasta vältel (2003–2015) sel perioodil diagnoositud diabeedihaigete haiguse kulgu sõltuvalt sellest, kas neile määrati statiinravi või prootonpumba inhibiitor platseebona. Nii …

Covid-19: Pfizer-BioNTechi vaktsiinikuuri saanutel kahaneb antikehade kontsentratsioon veres oluliselt järgneva 6 kuu jooksul, säilib aga vaktsiini kaitsev toime raskete nähtudega haigestumise vastu Uudised – oktoober 2021

Iisraeli Sheba meditsiinikeskuses mõõdeti kahe Pfizer BioNTechi vaktsiinsüstega immuniseeritud eelnevalt negatiivse PCR-testi tulemusega ligi 4000 töötaja antikehade kontsentratsiooni veres igal vaktsineerimisele järgnenud kuul (1). Kuuendal vaktsineerimisele järgnenud kuul oli vaatlusalustel IgG antikehade kontsentratsioon vähenenud esimese vaktsineerimisjärgse kuuga võrreldes 38% võrra ning neutraliseerivate antikehade kontsentratsioon 46% võrra. Võrreldes 18–45aastaste töötajatega oli 65aastastel ja vanematel töötajatel IgG …

Aspiriini ei tuleks ordineerida südame-veresoonkonnahaiguste esmaseks ennetuseks Uudised – oktoober 2021

Väikestes doosides aspiriini kasutatakse laialdaselt ja edukalt südame-veresoonkonnahaiguste korral trombootiliste tüsistuste ennetamiseks. Viimaste aastate uuringute andmeil on aspiriin vähe tõhus kardiovaskulaarsete haiguste esmaseks ennetuseks patsientidel, kellel on vähene kardiovaskulaarne risk ja pole olnud kardiovaskulaarseid atakke. USA haiguste ennetuse soovituste töörühma (US Preventive Services Task Force – USPSTF) eksperdid esitasid avalikuks aruteluks soovituste paketi mitte ordineerida …

Millised tegurid soodustavad vaktsineeritud isikutel riski põdeda COVID-19 raskel kujul Uudised – oktoober 2021

Vaktsineerimine ei taga täielikku kaitset COVID-19-sse nakatumise eest, kuid vähendab oluliselt nakatumise riski ning nakatunud põevad harva COVID-19 raskel kujul, vajades hospitaliseerimist. Ühendkuningriigi mitme ülikooli teadlaste koostöös on valminud kaks COVID-19-sse nakatumise, haiguse kulu ning haiguse lõppe riski kalkulaatorit: QCOVID2 vaktsineerimata täiskasvanud isikute riski ja kalkulaator QCOVID3 vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga täiskasvanud …

COVID-19 vaktsiinide tõhususest Uudised – oktoober 2021

USA mitme ülikooli teadlaste koostöös uuriti USA-s kasutuses olevate COVID-19 vaktsiinide tõhusust SARS-CoV-2 viirusega nakatunute hospitaliseerimise ja erakorralise meditsiiniabi vajaduse vähendamisel 50-aastaste ja vanemate isikute näitel. Analüüsiti ajavahemikul 1. jaanuar – 22. juuni 2021 USA 187 haiglasse COVID-19 sarnaste kliiniliste nähtudega hospitaliseeritud 41 552 patsiendi ning samal põhjusel riigi 221 erakorralise meditsiiniabi üksusse pöördunud 21 522 …

Osteoporoosiravim alendronaat vähendab 2. tüüpi diabeeti haigestumise riski Uudised – oktoober 2021

Diabeedihaigetel kujuneb tihti osteoporoos. Taanis Aalborgi ülikoolis tehtud vaatlusuuringus vaadeldi osteoporoosiravimi alendronaadi kasutamise seoseid haigestumisega 2. tüüpi diabeeti. Uurijad analüüsisid riikliku meditsiiniandmebaasi alusel aastatel 2008–2018 diagnoositud 2. tüüpi diabeediga 163 588 inimese andmeid ja võrdlesid neid 490 764 inimesest koosneva vanuselise ja soolise koosseisu poolest sarnase kontrollrühmaga, kes ei põdenud diabeeti. Vaatlusaluste keskmine vanus oli …

Lõhnatundlikkuse häire halvendab oluliselt COVID-19-haigete elukvaliteeti ja võib halvendada ka inimestevahelisi suhteid Uudised – oktoober 2021

Lõhnatundlikkuse häirumine või täielik kadumine on üks sagedasemaid COVID-19 sümptomeid. Häire kaob enamasti mõne nädala jooksul, kuid uuringute andmeil püsivad 10%-l COVID-19 põdenutel lõhna-ja maitsetundlikkuse probleemid ka 6 või enama kuu möödudes haigestumisest. Ühendkuningriigi Newcastle’i ülikooli teadurid V. Diiry ja D.B. Watson avaldasid teadustulemusi vahendavas veebiväljaandes The Conversation uurimuse COVID-19 põdemisega kaasnevate lõhnatundlikkuse häiretega patsientide …

Vaktsineerimine vähendab SARS CoV-2 viirusega nakatumise riski, leevendab nakatumise korral haiguse kulgu ning kiirendab paranemist Uudised – september 2021

Vaktsineerimine ei taga absoluutset kaitset SARS CoV-2-ga nakatumise eest. Ühendkuningriigis tehtud uurimuses selgitati, kuidas võimalik vaktsineerimisjärgne SARS CoV-2 viirusega nakatumine mõjutab COVID-19 haiguse kulgu ja millised on vaktsineeritud isiku nakatumise riskitegurid. Ajavahemikul 8. dets 2020 – 4. juuli 2021 olid uurijad mobiiltelefonirakenduse teel ühenduses 1 240 000 Ühendkuningriigis elava isikuga, kes olid vaktsineeritud Pfizer/BioNTech vaktsiiniga. …

Kehakaaluneutraalne strateegia rasvumise ravis Uudised – september 2021

Rasvumine ja ülekaal on tänapäeval tõsine rahvatervise probleem. Alates 1980. aastatest kuni tänapäevani on rasvunud isikute arv maailmas kahekordistunud ja see suundumus jätkub. Eksperthinnangu kohaselt on aastaks 2030 pooled USA elanikest rasvunud. Samaaegselt rasvumise levikuga elanikkonnas püütakse leida viise ja võimalusi seda pidurdada. USA andmeil on ligi 70% rasvunuid püüdnud kehakaalu langetada. Rasvumise ravistrateegia ongi …

Sisukord