PÄEVAKORRAL – Aprill 2008

Compassio, scientia, fides ehk hoolivus, pädevus, usaldusväärsus

Autorid: Hillar Imelik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Üha enam räägitakse arstiabi ja tervishoiu kvaliteedist, ent arusaamine sellest on tervishoiu eri struktuurides üsna erinev. Enamasti mõistavad meditsiiniprofessionaalid kvaliteedi all suurt hulka täitmist vajavaid pabereid ja peavad kõike kvaliteedijuhtimisega seotut üheks eriti tülikaks bürokraatiavormiks. Samas teavad kõik, et arstiabi kvaliteeti on raske mõõta suure hulga muutujate tõttu, mis ravitulemusi mõjutavad. Ka statistiliste keskmiste leidmine on osutunud raskeks, sest keerukas on leida hindamise aluseks sobivaid näitajaid. Patsientide rahulolu on küll üheks arstiabi kvaliteedi näitajaks, ent paraku suudavad patsiendid hinnata sellest vaid kättesaadavuse ja teeninduse osa.

Eesti Arst 2008; 87(4):245