ÜLEVAADE – Mai 2023

Geenmuundatud rakke sisaldavad rätseparavimid kui uudne alternatiiv kasvajaravis

Autorid: Säälik et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kimäärset antigeeniretseptorit kandvad T-rakud ehk CAR-T-rakud on uue toimemehhanismiga ravimid, mis on näidustatud mõnede vereloomeelundkonna pahaloomuliste kasvajate raviks. Nende erinevuseks võrreldes normaalsete T-rakkudega on võime tunda ära kasvaja antigeene koesobivuskompleksi valkudest sõltumatult. See omadus suurendab nende võimet kasvajarakke hävitada. CAR-T-rakud liigituvad uudseks ravimiks, mis on bioloogiliste ravimite väikesearvuline kõrgtehnoloogiline alamrühm. Esimesed CAR-T-rakkudel põhinevad ravimid said Euroopa Liidus müügiloa 2018. aastal ja 2023. aasta aprilli seisuga on neid turul juba kuus. CAR-T-rakkude arendus on väga aktiivne – eesmärk on vähendada kaasnevaid riske, suurendada tõhusust ning ravida ka teist tüüpi kasvajaid, näiteks soliidtuumoreid. Artiklis on kirjeldatud CAR-T-rakkude algmaterjaliks olevaid T-rakke, CAR-T-rakkude paigutumist ravimite seas, ravimi valmistamise ja toimimise eripärasid ning samuti seda tüüpi ravimite võimalikke arengusuundi.