HAIGUSJUHT – Veebruar 2008

Gigantne selgroo kaelaosa neurofibroom. Haigusjuhu kirjeldus

Autorid: Ando Vaher

Artikli PDF

Sissejuhatus

Gigantne selgroo kaelaosa neurofibroom on harva esinev patoloogia. Haigel esinesid eelneva 5 aasta vältel kaela- ja õlavalud, mille põhjusi lähemalt ei uuritud. Umbes 3 aastat enne hospitaliseerimist süvenes aegamööda vasaku käe nõrkus ja käelihaste atroofi a ning viimasel poolaastal ka jalgade nõrkus. Patisent nendele sümptomitele vajalikku tähelepanu ei pööranud, kuni kukkus, misjärel kujunes alumine parapleegia. Haige hospitaliseeriti ning uuringutel diagnoositi kaelalülisid destrueeriv ning seljaaju komprimeeriv gigantne atüüpiline pleksiformne neurofi broom.

Eesti Arst 2008; 87(2):127−131