EESTI ARSTIDE LIIDUS – November 2003

15 aastat Eesti Arstide Liidu taasasutamisest

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arstide Liidu taasasutamiskoosolek toimus 16. juunil 1988 Tallinnas. Võeti
vastu põhikiri, mille järgi liidu ülesanne on esindada ja kaitsta Eesti arstkonna õigusi
ning huve tervishoiu-riigivõimu ja ühiskondlikes organites. EAL tegevuse eesmärgiks
formuleeriti arstiteadlaste ja tegevarstide ühendamine rahva tervise kaitseks,
tervishoiupoliitika kujundamiseks ning meditsiinikultuuri edendamiseks (1).
Taasasutatud EAL presidendiks valiti Laur Karu, kes praeguseks on meie hulgast
lahkunud.