PÄEVAKORRAL – Oktoober 2008

2. Balti radioloogiakongress Tartus 24.–25. oktoobril 2008

Autorid: Jüri Kaude

Artikli PDF

Sissejuhatus

Käesoleva Eesti Arsti numbriga on kaasas 2. Balti radioloogiakongressi teeside kogu­mik. Esimene kongress toimus Kaunases 2006. aastal. Siiski on Balti radioloogid kogunenud ka varem – 1994. aastal Tallinnas ja 1998. aastal Riias –, ehkki onkoloogia-ra­dioloogia kongresside raames.

Eesti Arst 2008; 87(10):733