TÄIENDUSKOOLITUS – Jaanuar 2009

2. tüüpi diabeedi ravimid II: sulfonüüluurea preparaadid

Autorid: Vallo Volke

Artikli PDF

Sissejuhatus

Sulfonüüluurea (SU) preparaadid tulid kliinilisse kasutusse 1950. aastatel ja on seega kõige vanem diabeediravimite rühm. Kas tegemist on ravimitega, mis on oma aja ära elanud ja tuleks välja vahetada moodsamate, diabeedi patogeneesi sekkuvate ravimitega? Vastupidi, pikaaegne kogemus nende ravimite kasutamisel, nende tõhusus ja ohutus on hoidnud sulfonüüluureaid diabeedi ravis tähtsal kohal. Kõik Eestis kasutuses olevad SUd kuuluvad 2. põlvkonna sulfonüüluureate hulka (1) (vt tabel 1). Võrreldes 1. põlvkonnaga ei ole need ravimid efektiivsemad, peamine erinevus on nende suuremas afiinsuses SU retseptori suhtes ja seetõttu on kasutatavad raviannused väiksemad.

Eesti Arst 2009; 88(1):58−61