TÄIENDUSKOOLITUS – Veebruar 2009

2. tüüpi diabeedi ravimid III: glitasoonid

Autorid: Vallo Volke

Artikli PDF

Sissejuhatus

Glitasoonid ehk täpsema nimega tiasolidiindioonid on olnud aktiivses kliinilises kasutuses
kümmekond aastat. Kuna glitasoonid mõjustavad diabeedi patogeneesi olulist lüli –
insuliinitundlikkust, on nende ravimitega olnud seotud küllaltki suured lootused.

Eesti Arst 2009; 88(2):131−134