EESTI ARSTIDE LIIDUS – Juuni 2008

20 aastat Eesti Arstide Liidu tegevuse taastamisest

Autorid: Väino Sinisalu 

Artikli PDF

Sissejuhatus

Mihhail Gorbatšov, NLKP peasekretär, algatas 1980. aastate keskpaigast perestroika, et üle saada NSVL majanduslikust ja rahvusvahelise prestiiži langusest. Eestis tunnetati seda kui survest vabanemist ning võimalust püüelda suurema iseseisvumise ja vabaduse poole. Septembris 1987 ilmus ajalehes Edasi IME (isemajandav Eesti) kontseptsioon. Augustis 1987 peeti rahvakoosolek Tallinnas Hirvepargis, kus nõuti Molotovi-Ribbentropi pakti avalikustamist ja NSVL poolt Eesti annekteerimise tunnistamist. Isamaalised mõtted ja rahva püüdlus iseseisvusele ilmnesid jõuliselt 1988. a mais Tartu 10. muusikapäevadel, kui rahvas kogunes sinimustvalgete lippudega avalikult Tartu lauluväljakul ja kõlasid isamaalised laulud. Seda peetakse laulva revo-lutsiooni alguseks, mis päädis iseseisva Eesti vabariigi taastamisega 20. augustil 1991.

Eesti Arst 2008; 87(6):474−475