ÜLEVAADE – Detsember 2007

20 aastat HIV-infektsiooni Eestis

Autorid: Kai Zilmer, Valentina Ustina

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eestis on HIV-infektsiooni laboratoorselt diagnoositud juba 20 aastat. Kõige rohkem uuringuid tehakse doonoritele, rasedatele ja profülaktilisel eesmärgil. Suurem osa HIV-infektsiooni epideemia juhtudest on leitud Ida- ja Põhja-Eestist, kus peamise riskirühma moodustavad süstivad narkomaanid, kuid suurenemas on ka haigestumine seksuaalsel teel. Samuti on suur vertikaalsel teel haigestumine, mistõttu oleks vaja erilist
tähelepanu pöörata HIV-positiivsetele rasedatele. HIV-infektsiooni suure leviku ning HIV-positiivsete liiga hilise arsti vastuvõtule tulemise tõttu peaks haiguse suhtes rutiinselt kontrollima kõiki tervishoiu asutustesse pöörduvaid isikuid, et vajaduse korral alustada õigeaegse antiretroviirusraviga.

Eesti Arst 2007; 86 (12): 885–891