MITMESUGUST – Detsember 2007

2008 – Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täienduskeskuse 45. tegevusaasta

Autorid: Pille Taba

Artikli PDF

Sissejuhatus

2008. aastal täitub 45 aastat ajast, mil alustati pidevat arstide täienduskoolitust Eestis. 1963. aastal loodi TRÜ arstide ja proviisorite täiendusfakulteet, mille baasil kujunes hästi toimiv ja kättesaadav erialane täiendusõppe süsteem arstidele. See on jäänud Eesti keskseks koolitusvõimaluseks tänaseni.

Eesti Arst 2007; 86 (12): 917–924