PÄEVAKORRAL – September 2007

375 aastat Tartu Ülikooli arstiteaduskonda

Autorid: Toomas Asser

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ülikooli asutamine 1632. aastal Tartus on oluline tähis kõrghariduse edenemisel Eestis ja kogu Euroopas. Ülikooli asutamine tähistab Eestis akadeemilise hariduse ning rahvusvaheliste teadus- ja õppetöö sidemete algust, mis on olnud määrava tähtsusega eesti haritlaskonna kujunemisele järgnevate aastasadade jooksul. Algusest peale on ülikoolis olnud arstiteaduskond.

Eesti Arst 2007; 86(9):607-609