ÜLEVAADE – Mai 2009

40 aastat neerusiirdamist Eestis

Autorid: Peeter Dmitriev

Artikli PDF

Sissejuhatus

Esimene neerusiirdamine Eestis toimus Tartus Toome Haavakliinikus 20. septembril 1968. Selle eelduseks olid hemodialüüsi juurutamine 1966. aastal, pikaajalises teadvusetus seisundis haigete ravi kogemus ja ajusurma kriteeriumide rakendamine närvikliiniku hingamiskeskuses ning kirurgide, neuroloogide ja kohtuarstide hea koostöö. Siirdamistegevuse algaastail olid tulemused sageli ebarahuldavad, valitses ka teatud skeptitsism. Hemodialüüsi võimaluste paranemine, moodsate koesobivusproovide juurutamine ja edusammud immunosupressioonravis võimaldasid ravitulemusi oluliselt parandada. Nüüdseks elab Eestis 380 siiratud neeruga patsienti, kokku on tehtud 800 neerusiirdamist. Neerusiirdamiste arvult miljoni elaniku kohta on Eesti euroliidu maade seas keskmisest paremal kohal.

Eesti Arst 2009; 88(5):329−333