MITMESUGUST – Juuni 2005

A-tüüpi botulismitoksiin (BOTOX) kroonilise päevase peavalu profülaktilises ravis

Artikli PDF

Sissejuhatus

13s Põhja-Ameerika uuringukeskuses korraldati 11kuune randomiseeritud topeltpime platseeboga kontrollitud BoNT-A raviuuring 18–65aastaste patsientide hulgas, kel esines 30 päeva jooksul 16-l või enamal peavalu, eesmärgiga hinnata A-tüüpi botulismitoksiini (BoNT-A; BOTOX, Allergan, Inc.) kroonilise päevase peavalu profülaktilises ravis. Mitme avatud väikese kontrollitud uuringu põhjal on väidetud, et BoNT-A võib olla peavalu profülaktiliseks raviks tõhus. 571 patsiendist, keda algseisundiga võrreldes
hinnati, kaasati uuringusse ja randomiseeriti 355 (keskmine iga 43,5 aastat; 84,5% naised).