ÜLEVAADE – Mai 2015

Äärmusliku kuuma ilma (sh kuumalainete) mõju rahvastiku suremusele

Autorid: Astrid Saava, Kaidi Rekker, Ene Indermitte

Artikli PDF

Sissejuhatus

Äärmuslikult kuum ilm, sh kuumalained on oluline tervisemõjur, mis suurendab rahvastiku suremust ja haigestumust. Kliimaprognoosid näitavad erakordselt kuumade suvede sagenemist, pikenemist ja intensiivistumist, seda ka piirkondades, kus neid on varem harva esinenud. Epidemioloogilised uuringud on selgitanud eri tüüpi seosed ööpäevase õhutemperatuuri ja üldsuremuse vahel, mis võimaldavad määrata mõju künnise, s.o temperatuuri, millest alates tervisemõjud oluliselt sagenevad. Need varieeruvad sõltuvalt paikkonna geograafilisest asukohast ning kohalikust kliimast. Kuumalainete tervisemõju on võrreldes kuuma ilma tervisemõjuga palju suurem, see avaldub samal päeval või järgneva(te)l päeva(de)l. Riskirühmaks on vanurid, väikelapsed ja kroonilisi haigusi põdevad isikud. Oluline osa on ka keskkonnateguritel: linnaelanikud on võrreldes maarahvaga enam ohustatud. Kuuma ilmaga kohanemiseks ja riskide vähendamiseks tuleb rakendada abinõusid nii individuaalsel kui ka riiklikul tasemel.Eesti Arst 2015; 94(5):288–293