LISA – Lisa 4

Ägedad mürgistused lastel Tallinna lastehaigla andmetel

Autorid: Helke Nurm

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ägedad mürgistused lapseeas on oluline rahvatervise probleem, kuid nende täpne esinemissagedus Eestis ei ole teada. Artiklis on analüüsitud valitud 7 aasta jooksul Tallinna lastehaiglasse hospitaliseeritud patsientide ägedate mürgistuste põhjuseid ja struktuuri. Ägedad mürgistused moodustavad aastate jooksul 0,9–2,8% kõigist hospitaliseerimise põhjustest. Alla 5aastastel lastel on peamiseks põhjuseks ravimimürgistused ning noorukitel äge alkoholiintoksikatsioon. Mürgistuste struktuuris domineerisid 1980ndatel ravimi- ning 21. sajandil alkoholimürgistused.

Eesti Arst 2009; 88(Lisa4):53−56