MITMESUGUST – November 2003

Aili Paju 65

Artikli PDF

Sissejuhatus

8. septembril sai 65aastaseks professor ja meditsiinidoktor Aili Paju.
Aastatel 1957–1968 omandas Aili Paju Tartu Riiklikus Ülikoolis kahekordse kõrghariduse, saades esmalt treeneridiplomi kergejõustiku erialal TRÜ kehakultuuri- ja seejärel arstidiplomi TRÜ arstiteaduskonnas.