ÜLEVAADE – Aprill 2004

Ajuhaiguste põhjustatud tervisekadu

Autorid: Toomas Asser

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ajuhaigused on mõiste, mis hõlmab kesk- ja perifeerse närvisüsteemi traditsioonilisi neuroloogilisi, neurokirurgilisi ja psühhiaatrilisi haigusi. Erinevalt teistest haigusgruppidest on ajuhaigustel väga oluline psühhosotsiaalne dimensioon. Hiljuti avaldatud andmed Euroopa riikide kohta näitavad ajuhaiguste suurt osakaalu kogu haiguskoormuses. Eestis on rahvastiku vaimne tervis aga paljuski halvemas seisus kui teistes Lääne- ja Põhja-Euroopa riikides. Ajuhaigustest tingitud koormuse analüüs võimaldab osutada rahvatervise probleemkohtadele.