PÄEVAKORRAL – September 2008

Akadeemiline loeng. Konstantin Konik – unustatud suurmees

Autorid: Küllo Arjakas

Artikli PDF

Sissejuhatus

Konstantin Konikut teavad tänases Eesti Vabariigis vähesed. Ehk mõni arst, ehk vaid tõsised ajaloohuvilised. Praegused gümnaasiumi ajalooõpikud mainivad tema nime ühe korra. Konstantin Konikule ei ole püstitatud ühtegi mälestusmärki, kuigi 1991. a augustis oma riikliku iseseisvuse taastanud Eestis on rajatud sadakond uut mälestus- ja ausammast. 1989. a septembris, seega kaks aastat enne uut iseseisvumist, avati ülemaailmse Eesti arstide kokkutuleku (Forum Medicorum Estoniae ´89) raames ühe üritusena Tartus Maarjamõisahaavakliinikus prof Konstantin Koniku bareljeef. Selle tellis Tartu Arstide Liit, valmistas kujur Aulin Rimm.

Eesti Arst 2008; 87(9):594−600