PÄEVAKORRAL – Oktoober 2012

Akadeemiliste kliiniliste ravimiuuringute korraldamine Eestis on takistatud

Autorid: Aime Keis

Artikli PDF

Sissejuhatus

Eesti Arst 2012; 91(9):460–461