MITMESUGUST – September 2004

Aktuaalne intervjuu. Jõnksud Eesti tervishoiusüsteemi arengus

Artikli PDF

Sissejuhatus

Euroopa Liidu 25 liikmesmaa hulgas torkame silma madala keskmise eluea ning meeste suure suremusega. Võrreldes arenenud Euroopa riikidega on meil suremus südame-veresoonkonnahaigustesse ning traumadesse üle kolme korra suurem. Plahvatuslik on meil olnud HIV-infektsiooni levik. Eestis eraldatakse tervishoiukulude katteks ca 5% rahvastiku koguproduktist. See on väikseim näitaja teiste euroliidu maadega võrreldes.

Eesti Arst 2004; 83 (9): 638–640