ÜLEVAADE – Veebruar 2018

Alfa-gal-vastased IgE-tüüpi antikehad ja lihaallergia

Autorid: Link et al.

Artikli PDF

Sissejuhatus

Alfa-gal-sündroom on uus ning vähetuntud allergiahaigus, millel on seni teadaolevate IgE vahendatud reaktsioonidega mitmeid olulisi erinevusi. Tegemist on oligosahhariidivastase IgE vahendatud allergiaga, mis annab raskeid allergilisi reaktsioone, sageli ka anafülaksiat. Teine omapära on toidu (imetajate liha, siseelundid, želatiiniga valmistatud toidud) suukaudse manustamise ning anafülaktilise reaktsiooni tekkimise vaheline ajaline viivitus – keskmiselt 3–6 tundi. Samas puudub ajaline viivitus allergeeni parenteraalse ja paikse manustamise korral. Lisaks eelnevale on alfa-gal-vastane sensibiliseerumine seotud puugihammustusega – mehhanism, mida seni ühegi teise allergeeni puhul kirjeldatud ei ole.