UURIMUS – Aprill 2006

Alkohol ja kesknärvisüsteemi raske kahjustus TÜ Kliinikumi neurointensiivravi osakonna andmetel

Autorid: Arvo Tikk, Svetlana Seeman

Artikli PDF

Sissejuhatus

Alkoholi liigtarvitamisest tekkinud probleemide ring on väga suur. Suureks probleemiks on kujunenud alkoholi tarvitamise tagajärjel järjest sagenevad eluohtlikud aju-koljutraumad ja provotseeritud krambisündroomid. Nende haigete ravi on väga kulukas ja nad põhjustavad personalile suure töökoormuse kõige sagedamini öisel ja õhtu sel ajal. Töös on analüüsitud TÜ Kliinikumi neurointensiivravi osakonnas ravitud kesknärvisüsteemitraumaga ja epileptilise staatusega haigete struktuuri ja ravitulemusi.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 225–228