MITMESUGUST – August 2004

Alkoholi ja narkootikumide tarbimisharjumused prognoosivad suitsiidi

Autorid: Airi Värnik, Danuta Wasserman, Kairi Kõlves, Liina-Mai Tooding, Marika Väli

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uuringus võrreldi suitsidentide joobnustavate ainete tarbimisharjumusi kontrollrühmaga lähtuvalt soost, vanusest ja rahvusest. Uuringu tulemused näitasid, et Eesti suitsidentide hulgas olid 59,8% alkoholisõltlased ja kuritarvitajad ning 5,3% narkootikumide kuritarvitajad. Suitsidentidel oli oluliselt suurem risk olla alkoholisõltlane ja narkootikumide kuritarvitaja võrreldes kontrollrühmaga.