ÜLEVAADE – Aprill 2004

Alkoholi ja narkootiliste ainete osakaal vigastussuremuses ning sellega seotud majanduslik ja sotsiaalne kahju Eesti ühiskonnale

Autorid: Ilona Drikkit, Lenno Uusküla, Marika Väli, Taie Kaasik

Artikli PDF

Sissejuhatus

Alkoholi ja narkootiliste ainete osalust uuriti kõigis vigastussurma juhtumeis, mis leidsid aset Eestis aastail 2000–2002 alla 65aastaste meeste ja naiste hulgas. Arvutati vigastussurmade tõttu kaotatud elu- ja tööaastad ning viimastest johtuv majanduslik kahju Eesti ühiskonnale. Rohkem kui pooled uuritutest olid fataalse vigastuse saamise ajal alkoholijoobes, sealjuures umbes 1/3 raskes joobes. Ainuüksi vigastussurmade tõttu kaotatud tööaastatest tulenev majanduslik kahju, arvestamata ravikulusid ja invaliidsustoetusi, oli 2002. aastal 1,7 miljardit krooni, moodustades 1,73% vastava aasta SKPst. Alkoholi liigtarvitamine on suure vigastussuremuse, aga ka paljude teiste tervisehäirete ja surmajuhtude peamiseks vahetuks põhjuseks praeguses Eestis. Tähelepanu väärib üha suurenev narkootikumide kaasa-aitav roll fataalsete vigastuste tekkes.