LISA – Lisa 4

Allergiahaigustega seotud tegurid 5–8aastastel Tallinna lastel

Autorid: Triine Annus, Kaja Rahu, Mall-Anne Riikjärv

Artikli PDF

Sissejuhatus

Selgitasime allergiahaiguste seoseid pärilike ja keskkonnateguritega 5–8aastastel Tallinna lastel vanemate täidetud küsimustike (n = 2383) alusel. Eestis, kus allergiahaiguste levimus on väike, on nende haiguste sümptomid seotud soo, vanemate allergiahaiguste, rinnapiimaga toitmise kestuse, antibiootikumide ja paratsetamooli kasutamise ning veoautoliikluse tihedusega elukohas. Seost ei ilmnenud ema hariduse, vanemate õdede-vendade olemasolu, varase lasteaeda mineku ega kütmiseks ja toiduvalmistamiseks kasutatud kütusega.

Eesti Arst 2009; 88(Lisa4):31−38