UURIMUS – Veebruar 2007

Alzheimeri tõve ravi memantiiniga Eestis: farmakoökonoomiline hindamine

Autorid: Mare Vähi, Mark Braschinsky, Ülle Kirsimägi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Alzheimeri tõbi (AT) on neurodegeneratiivne haigus, mille süvenedes nõrgenevad progresseeruvalt patsientide kognitiivsed ja funktsionaalsed võimed ning kasvab hooldus sõltuvus. Eestis on AT raviks registreeritud 4 ravimit: memantiin, donepesiil, galantamiin, rivastigmiin. Töös on analüüsitud nimetatud nelja ravimi tegelikku kasutamist, AT-patsientidega seotud tervishoiukulutusi Eestis 2004. aastal ning prognoositud muutusi Eesti Haigekassa (EHK) tervishoiukulutustes AT-patsientidele juhul, kui memantiin arvatakse 75% soodustusmääraga ravimite nimekirja. Analüüsil kasutati EHK retseptide, raviarvete ja ajutise töövõimetuse hüvitiste andmebaasi. Selgus, et memantiini kasutamine vähendab märkimisväärselt kulusid ja lükkab edasi aega, kui patsient vajab pidevat hooldust ning järelevalvet.

Eesti Arst 2007; 86 (2): 94–99