ÜLEVAADE – Detsember 2004

Alzheimeri tõve ravist atsetüülkoliini inhibiitoritega

Autorid: Ülla Linnamägi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Koliinesteraasi inhibiitorid on praegu kogu maailmas Alzheimeri tõve standardraviskeemi kuuluvad preparaadid. Kuna nii Alzheimeri tõve kui ka mitme teise dementsust põhjustava haiguse korral on leitud ajus kolinergiline defitsiit ja näidatud koliinesteraasi inhibiitorite tõhusust dementsussümptomite vähendajana, siis on artiklis käsitletudki Eestis kättesaadavate, kuid seni vähe tuntud koliinesteraasi inhibiitorite toime eri aspekte.

Eesti Arst 2004; 83 (12): 822–828