HAIGUSJUHT – Juuni–juuli

Amatoksiinimürgistus. Kirjanduse ülevaade ja valge kärbseseene mürgistusega kahe patsiendi haigusjuht

Autorid: Lillo

Artikli PDF

Sissejuhatus

Amatoksiine sisaldavad seened (valge ja roheline kärbseseen) võivad juba väikese koguse söömisel olla eluohtlikud ja põhjustada ägedat maksapuudulikkust. Varem oli ainult toetava raviga amatoksiinimürgistusse suremus 47%, kuid tänapäevase raviga on suremus langenud alla 10%. Ravi on efektiivsem, kui sellega alustada esimese 24 tunni jooksul pärast seente söömist, mistõttu on oluline õigeaegne mürgistuse diagnoosimine ja ravi alustamine. Artiklis on esitatud amatoksiinimürgistust käsitleva kirjanduse ülevaade ja kirjeldatud valge kärbseseene mürgistusega kahe patsiendi haigusjuhtu.