ÜLEVAADE – Veebruar 2003

Amiodaroonravi harva esinev kõrvaltoime – naha hüperpigmetatsioon

Autorid: Ene Anijalg, Margus Lember, Peeter Saadla, Triin Erm

Artikli PDF

Sissejuhatus

Naha hüperpigmentatsioonid võivad tekkida erinevatel põhjustel, sealhulgas ka ravimite kõrvaltoimest. Üheks selliseks ravimiks, mis võib põhjustada nahapigmentatsiooni, on laialdaselt kasutatav amiodaroon. Artiklis on käsitletud pikaaegse amiodarooni tarvitamisel tekkinud nahapigmentatsiooni juhtu, mille diagnoosimisel oli abiks nahabiopsia ja histoloogiline uuring erivärvingute kasutamisega.

Eesti Arst 2003; 82 (2): 105–109