HAIGUSJUHT – Juuli 2005

Amiodaroonravist tingitud naha hüperpigmentatsiooni taandumine

Autorid: Ene Anijalg, Peeter Saadla

Artikli PDF

Sissejuhatus

Kirjeldasime 2003. a veebruarikuu Eesti Arstis (1) 71-aastasel mehel amiodaroonravi harva esinevat kõrval toimet – naha sinakashal l i hüperpigmentatsiooni. Patsient tarvitas aastatel 1988–2002 sagedase ventrikulaarse ekstrasüstoolia raviks amiodarooni (Cordarone®) 200 mg päevas. Pigmentatsiooni teke amiodaroonravi kõrvaltoimena kinnitati naha histoloogilisel uuringul spetsiaalvärvingutega.

Eesti Arst 2005; 84 (7): 507