TÄIENDUSKOOLITUS – Detsember 2008

Aneemia lapseeas

Autorid: Heli Grünberg, Sirje Mikkel

Artikli PDF

Sissejuhatus

Aneemia on kliinilises praktikas sage probleem. Aneemia diagnoosimisel on põhiliseks näitajaks vere vähene hemoglobiinisisaldus. Vanusega vere hemoglobiinisisaldus muutub, mistõttu on aneemia diagnoosimisel vaja arvestada just vastava vanuserühma hemoglobiini referentsväärtusi. Lastel on kõige sagedasemaks aneemiaks rauapuudusaneemia. Jätkuvalt puuduvad aga rauapuuduse hindamise ühtsed kriteeriumid imikutel ja väikelastel. Rauapuuduse peamiseks põhjuseks on toitmisvead, eelkõige raua vähesus toidus või rauavähese biosaadavusega toit. Rauapuudus suurendab infektsioonidesse haigestumise riski ning võib mõjutada ka imiku ja väikelapse arengut. Seetõttu tuleks rauapuudusaneemia riskirühma lapsi sõeltestida, sest kroonilise, aeglaselt tekkinud aneemia korral on lapsed sageli asümptoomsed. Sageduselt järgneb rauapuudus – aneemiale parainfektsioosne aneemia.

Eesti Arst 2008; 87(12):962−96