MITMESUGUST – Detsember 2002

Anne Ormisson 60

Autorid: Raik-Hiio Mikelsaar

Artikli PDF

Sissejuhatus

Ettevõtlikust ja edasipürgivast noorest TRÜ arsti- teaduskonna 1967. aastal lõpetanud arstist sai pediaater, kes töötas esialgu Võru, siis Viljandi Rajooni Keskhaiglas. Alates 1971. a on A. Ormisson olnud seotud Tartuga: ta alustas jaoskonnapediaatrina ja osakonnajuhatajana lastepolikliinikus, 1975. a kaitses meditsiinikandidaadi kraadi teemal “Piimahappe- koormuse mõju happe-alustasakaalule pneumooniaga väikelastel”, seejärel töötas Tartu linna peapediaatrina.