ÜLEVAADE – Veebruar 2003

Antenataalse diagnostika tähtsusest gastroskiisiga laste ravis

Autorid: Aivar Ehrenberg, Indrek Varik, Karin Varik, Udo Reino, Ülle Kirsimägi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Gastroskiis on kaasasündinud väärarend, mille puhul kõhu eeseinal asetseva defekti kaudu on eventreerunud kõhukoopa elundid. Aastatel 1991–2001 sündis Eestis 39 gastroskiisiga last. Ravitulemusi hinnati ja võrreldi kahes haigete rühmas: esimese rühma moodustasid 22 last, kellel diagnoos selgus pärast sündi, ja teise 17 last, kellel diagnoositi patoloogia antenataalses perioodis. Selgus, et eduka ravi eelduseks on gastroskiisi sünnieelne diagnostika, mis võimaldab valida õiget avitaktikat.

Eesti Arst 2003; 82 (2): 110–114