ÜLEVAADE – Aprill 2004

Antibiootikumide kasutamine väikelastel

Autorid: Ly Rootslane, Raul-Allan Kiivet

Artikli PDF

Sissejuhatus

Uurimistöö eesmärgiks oli hinnata antibiootikumide kasutamise sagedust eesti väikelastel sõltuvalt lapse vanusest ja raviarstist ning kirjeldada antibiootikumide väljakirjutamise piirkondlikke ja sesoonseid iseärasusi Eesti Haigekassa soodusravimite andmebaasi alusel. Eestis oli 2001. a kokku 49 300 kuni 3aastast last ja neist 68%-le oli välja kirjutatud antibiootikume, kokku 72 700 retsepti. Kolmandik Eesti lastest sai vähemalt kaks retsepti ja kümnendik lastest keskmiselt 5 retsepti aasta jooksul.