MITMESUGUST – November 2002

Antropoloogia õpetamise algusest 1802. aastal taasavatud Dorpati (Tartu) ülikooli arstiteaduskonnas

Autorid: Jaan Kasmel

Artikli PDF

Sissejuhatus

1802. a taasavatud Dorpati (praegu Tartu) ülikooli arstiteaduskonnas ei näinud antropoloogia õpetamist ette ei ülikooli asutamise plaan (kinnitatud 1799) ega esimesed õppekavad (1802, 1803). Vaatamata sellele luges patoloogia, semiootika, teraapia ja kliiniku korraline professor D. G. Balk teiste õppeainete hulgas ka meditsiinilis-filosoofilise antropoloogia loenguid arstiteaduskonna üliõpilastele neli tundi nädalas. Loengute pidamiseks kasutas ta 1790. a Leipzigis ilmunud Königsbergi ülikooli professori J. D. Metzgeri õpikut “Medizinisch-Philisophische Anthropologie für Aerzte und Nichtaerzte”. Tartu ülikool oli omaaegsetest vana impeeriumi ülikoolidest esimene, kus hakati arstiteaduskonna üliõpilastele õpetama antropoloogiat.

Eesti Arst 2002; 81 (11): 739–743