PÄEVAKORRAL – Aprill 2007

APRILL! Tartu Ülikooli närvikliinikus töötamine suurendab kaksikute sündimise riski “Kusagil struktuurides on kallutatud jõud“ (1)

Autorid: Mark Braschinsky, Tarmo Areda, Ülla Linnamägi

Artikli PDF

Sissejuhatus

Käesoleva retrospektiivse töö eesmärgiks oli selgitada kaksikute sündimise riski TÜ Kliinikumi arstidel. Autorid kogusid informatsiooni TÜ Kliinikumi erinevates kliinikutes töötavatel arstidel sündinud kaksikute arvu kohta. Närvikliinikus töötavatest arstidest on teadaolevalt viiel kaksikud ning seda on statistiliselt oluliselt rohkem kui teistes osakondades töötavatel arstidel. Käesoleva uurimistöö tulemusena võib kindlalt väita, et töötamine arstina TÜ närvikliinikus on seotud kaksikute sündimise suurema riskiga. Arutelus on analüüsitud nimetatud riski võimalikke sotsiaalseid ja geograafilisi põhjuseid.

Eesti Arst 2007; 86 (4): 235–238