UURIMUS – Mai 2006

Apteegitöötaja kutseriskide, töövõime ja tervisehäirete seosed

Autorid: Eda Merisalu, Inga Legkodõm

Artikli PDF

Sissejuhatus

Apteegitöös esineb hulgaliselt ohutegureid, mis mõjutavad proviisorite/farmatseutide tervist ja töövõimet. Sagedamini esinevateks tervisehäireteks on üldine väsimus, silmade ärritusnähud, nägemise halvenemine ja valud skeleti- ning lihassüsteemis. Tervisekaebused tulenevad eelkõige töökorraldusest, -tingimustest ja -iseloomust. Rohkem peaks tähelepanu pöörama arvutitöökoha, mikrokliima ja valgustuse tingimuste parandamisele. Tuleb tagada piisavad kaitsevõtted võimaliku nakkusohu ennetamiseks ja ravimite ex tempore valmistamisel. Väga olulised tegevused tervise probleemide ennetamisel on samuti töö- ja puhkeaja reguleerimine, ametijuhendite täiustamine ning tööpanuse väärtustamine. Lisaks tuleb parandada apteekide olme- ja puhketingimusi,

Eesti Arst 2006; 85 (4): 290–296