MITMESUGUST – Veebruar 2008

Arsti väärtus ja väärikus

Autorid: Katrin Rehemaa

Artikli PDF

Sissejuhatus

Arstidel on ajast aega olnud ühiskonnas suur väärtus ja arstina töötada tähendab väärikat ametit pidada. Arstile annavad väärtuse tema teadmised ja oskused ning soov neid patsientide aitamiseks parimal viisil kasutada. See, kuidas neid väärtusi hinnatakse,
peegeldub kaaskodanike suhtumises ja arsti positsioonis ühiskondlikus hierarhias.

Eesti Arst 2008; 87(2):156