MITMESUGUST – Mai 2003

Arstiabi järjepidevuse tagamine tänapäeva meditsiinis: koostöö perearstide ja teiste erialade vahel

Autorid: Heidi-Ingrid Maaroos

Artikli PDF

Sissejuhatus

Patsiendi probleemide terviklik lahendamine tänapäeva arstiabis on võimalik erinevate erialade omavahelises koostöös. Seepärast ei taga arstiabi kvaliteeti mitte ainult iga eriala enda korraldus, vaid ka mitme eriala vaheline ülesannete jaotus, infovahetus, tagasiside ning andmebaasid. Mida rohkem erialade spetsialistid omavahel suhtlevad,
mida enam koostatakse ühiseid juhiseid prob- leemide käsitluseks, seda täpsemalt suudetakse patsiendile osutada järjepidevat arstiabi. Eestis on esmatasandi arstiabi reformitud viimase 10 aasta jooksul ning on kokku lepitud kindlates üldkehtivates perearsti eriala põhimõtetes ja rahastamises (1).